• V uplynulých dňoch Oblastná lesnícka komora Bratislava zorganizovala pre svojich členov aj členov ostatných oblastných lesníckych komôr exkurziu na Šumavu. Cestou na Modravu navštívili Český Krumlov. Počas prvého večera ich s vývojom lesných porastov na Šumave po niekoľkých kalamitách a nehospodárení v nich oboznámil Ing. Josef Vovesný. Druhý deň bola cieľom účastníkov exkurzie spoločnosť Kašperskohorské […]

    Categories: Aktuality