Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Share

Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Zdieľať

V uplynulých dňoch Oblastná lesnícka komora Bratislava zorganizovala pre svojich členov aj členov ostatných oblastných lesníckych komôr exkurziu na Šumavu. Cestou na Modravu navštívili Český Krumlov. Počas prvého večera ich s vývojom lesných porastov na Šumave po niekoľkých kalamitách a nehospodárení v nich oboznámil Ing. Josef Vovesný.

Druhý deň bola cieľom účastníkov exkurzie spoločnosť Kašperskohorské mestské lesy s.r.o., hospodáriaca na výmere viac ako 6 000 hektárov. Z tejto výmery sa dve tretiny nachádzajú v Národnom parku Šumava. Sprevádzali ich konateľka spoločnosti Ing. Hana Naušová a prevádzkový technik Ing. Jiří Strnad.

Hneď ráno sa pristavili pri plavebnom kanáli, ktorý bol vybudovaný na prelome 18. a 19. storočia z dôvodu lepšieho speňaženia dreva v oblastiach, v ktorých ho bol nedostatok. V súčasnosti slúži ako vyhľadávaná atrakcia v turisticky veľmi navštevovanej oblasti.

Počas prechádzky z Antýglu na Horskou Kvildu sa slovenskí lesníci oboznámili s problémami hospodárenia v národnom parku a rozpormi s ustanoveniami lesného zákona a zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj s bežnými problémami lesníckeho personálu, ktoré sa veľmi podobali tým na Slovensku.

Ďalší deň navštívili účastníci exkurzie premonštrátske lesy v hornorakúskej obci Aigen-Schlägel. V porastoch ich sprevádzal vrchný lesmajster pán Wohlmacher. Mali možnosť vidieť hospodárenie v ukážkových výberkových lesoch, ktoré začali prebudovávať po kalamite z porastov vekových tried. Do každej časti lesa sa tamojší lesní hospodári vracajú až po šiestich rokoch.

Na rozdiel od lesníkov na Slovensku majú kolegovia v Rakúsku v hospodárení v lesoch veľkú voľnosť. Všetku činnosť, vrátane tvorby lesného hospodárskeho plánu, financujú z vlastných prevádzkových prostriedkov a bez dotácií, ktoré sú ťažko dostupné a ich získanie je v Rakúsku veľmi komplikované.

Ing. Jaroslava Vanyová

 

Súvisiace príspevky