Predstavenstvo Slovenskej lesníckej komory

Funkcia Meno Kontakt
Predseda – Chairman Ing. Igor Viszlai Lesy SR, OZ Gemer
mobil: 0905278812
email: igor.viszlai@slsk.sk
1. Podpredseda — Vicechairman  Ing. Mária Biesová Lesy SR š.p. GR B.Bystrica
mobil: 0918444300
email: maria.biesova@slsk.sk
2. Podpredseda – Vicechairman Ing. Peter Zima Lesy SR, š.p. Banská Bystrica
mobil: 0918444254
email: peter.zima@slsk.sk
Člen  Ing. Jozef Staško Lesy SR, š.p. Banská Bystrica
mobil: 0918333800
email: jozef.stasko@lesy.sk
Člen Ing. Milan Dolňan mobil: 0905253174
email: milanlesy@gmail.com
Člen Ing. Michal Dudák VLM
mobil: 0911868892
email: dudak@vlm.sk
Člen Ing. Jozef Habara Lesy SR
mobil: 0918334010
email: jozef.habara@lesy.sk
Člen Ing. Ján Nôžka Lesy SR
mobil: 0918335558
email: jan.nozka@lesy.sk
Člen Ing. Štefan Vozár Obecné lesy Veľké Pole
tel: 045/6725123
mobil: 0902905240
emal: stefan.vozar@gmail.com
Člen Ing. Milan Sarvaš, PhD. Národné lesnícke centrum, Zvolen
tel: +421 45 520 22 13
mobil: +421 903 443 464
emial: milan.sarvas@slsk.sk
Člen Ing. Miroslav Tőkőly ML Košice
mobil: 0907932447
email: miroslavtokoly@meleskosice.sk
Člen Ing. Pavel Zacharovský mobil 0908557622
emial: pzacharovsky@hotmail.com
Člen Ing. Miroslav Ďurovič mobil: 0908867271
email: miroslav.durovic@gmail.com
Predseda OLsK Bratislava  Ing. Róbert Gombárik mobil: 0948095900
email: gombarik70@gmail.com
Predseda OLsK Banská Bystrica Ing. Jozef Jankov, PhD., MBA Mestské lesy Banská Bystrica – hlavný inžinier
mobil: +421 902 914 177
email: j.jankov@lesybb.sk
Predseda OLsK Žilina Ing. Michal Kraus Lesy SR
mobil: 0917677028
email: michal.kraus@lesy.sk
Predseda OLsK Košice Ing. Ján Slivinský mobil: 0903987591
email: janslivinsky@gmail.com
Predseda dozornej rady Ing. Peter Chytil mobil: 0918333725
email: Rodina-Chytilova@hotmail.sk

 

Členovia predstavenstva OLsK 

Funkcia Meno Kontakt
Predseda Róbert Gombárik, Ing. email: gombarik70@gmail.com
Člen Alexandra Spevárová, Ing. email: alexandra.spevarova@lesy.sk
Člen Jozef Habara, Ing. email: jozef.habara@lesy.sk
Člen Peter Gróf, Ing. email: peter.grof@lesy.sk
Člen Ondrej Kičák email: ondrej.kicak@lesy.sk
Člen Jaroslava Ványová, Ing. email:jaroslava.vanyova@gmail.com
Člen  Oto Tinák email: oto.tinak@lesy.sk
   
Funkcia Meno Kontakt
Predseda Ing. Jozef Jankov, PhD., MBA email: j.jankov@lesybb.sk
Člen Pavol Kráľ, Ing. email: pavol.kral@lesy.sk
Člen Igor Viszlai, Ing. email: igor.viszlai@slsk.sk
Člen Ľuboslav Mika, Ing. email: luboslav.mika@lesy.sk
Člen Jozef Oceľ email: jozefocel@gmail.com
Člen Zuzana Balandová, Ing.  email: balandova@vlm.sk 
Člen  Štefan Vozár, Ing.  email: stefan.vozar@gmail.com 
Funkcia Meno Kontakt
Predseda Michal Kraus, Ing. email: michal.kraus@lesy.sk
Podpredseda Pavel Zacharovský, Ing. email: pzacharovsky@hotmail.com
Člen Michal Kardoš, Ing. email: michal.kardos@lesy.sk
Člen Igor Zboja, Ing. email: igor.zboja@lesy.sk
Člen Michal Kojda, Ing. email: michal.kojda@lesy.sk
Člen Ferdinand Hlinický, Bc. email: ferdinand.hlinicky@lesy.sk
Člen Milan Laš, Ing. email: milan.las@lesy.sk
     
     
     
Funkcia Meno Kontakt
Predseda Ján Slivinský, Ing. email: jan.slivinsky@slsk.sk
Podpredseda Miroslav Tӧkӧly, Ing email: miroslavtokoly@meleskosice.sk
Člen Jozef Staško, Ing. email: jozef.stasko@lesy.sk
Člen Eduard Lupták, Ing. email: luptak,eduard@atk.sk
Člen Juraj Krišta, Ing. email: juraj.krista@lesy.sk
Člen Jozef Sisák, Ing. email: jozef.sisak@lesy.sk
Člen Ján Novák, Ing. email: huta@lesysnv.sk