Slovenská lesnícka komora

Slovenská lesnícka komora

je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.

Aktuality

  • V uplynulých dňoch Oblastná lesnícka komora Bratislava zorganizovala pre svojich členov aj členov ostatných oblastných lesníckych komôr exkurziu na Šumavu. Cestou na Modravu navštívili Český Krumlov. Počas prvého večera ich s vývojom lesných porastov na Šumave po niekoľkých kalamitách a nehospodárení v nich oboznámil Ing. Josef Vovesný. Druhý deň bola cieľom účastníkov exkurzie spoločnosť Kašperskohorské […]

    Categories: Aktuality

Iné lesnícke weby