Zákon č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore
Základný zákon o Slovenskej lesníckej komore v pôvodnom znení.

Zákon č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z.z.

Zákon č. 545/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore

Zákon č. 506/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.176/2004Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení zákona č. 581/2004 Z. z.

Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch – úplné znenie zákona s účinnosťou od 1.7.2014

Uznesenie vlády SR č.281 zo dňa 4. júna 2014 k Správe…o vetrovej smršti Žofia z 15. mája 2014

Vyhláška č. 226/2017 Z. z. na poskytnutie dotácie na mimoprodukčné funkcie lesov