Slovenská lesnícka komora spolu s odborným garantom Národným lesníckym centrom a mediálnym občianskym združením PRO DYNAMIK realizujú výrobu autorského, edukačného a výchovného audiovizuálneho diela a jeho odvysielanie v celoplošnej televízií TA3 pod názvom „Zdravý les“. Prvých sedemnásť dielov bolo vyrobených a odvysielaných v roku 2022, v roku 2023 pokračuje seriál v zmenenom formáte aj vysielacom čase.

Premiéra je vždy v stredu o 19:30 hod, reprízy v piatok a nedeľu o 12:30 hod.

Téma Premiéra Respondenti + hosť v štúdiu link
Prečo „Zdravý les“ 5.4.2023

Igor Viszlai, Slovenská lesnícka komora

https://www.ta3.com/relacia/28208/zdravy-les-z-5-aprila
Najväčší obhospodarovateľ  12.4.2023 Ján Marhefka, LESY SR š. p. 
https://www.ta3.com/relacia/28290/zdravy-les-z-12-aprila
Odborné vzdelávanie 19,4.2023 Igor Viszlai, Slovenská lesnícka komora a Miroslav Ďurovič, SOŠL Banská Štiavnica
https://www.ta3.com/relacia/28375/zdravy-les-z-19-aprila
Les v číslach  26.4.2023 Peter Balogh, Národné lesnícke centrum
https://www.ta3.com/relacia/28473/zdravy-les-z-26-aprila
Agrolesníctvo 3,5.2023 Štefan Vozár, Slovenská agrolesnícka aociácia a Jaroslav Jankovič, Národné lesnícke centrum
https://www.ta3.com/relacia/28560/zdravy-les-z-3-maja

VLM obhospodarujú lesy pre potreby vojska

 

10.5.2023 Ján Jurica, Vojenské lesy a majetky SR š. p. 
https://www.ta3.com/relacia/28638/zdravy-les-z-10-maja
Zasahovať alebo nezasahovať do lesov  17.5.2023 Peter Balogh, Národní lesnícke centrum
https://www.ta3.com/relacia/28730/zdravy-les-zo-17-maja
Bez dreva to nepôjde  24.5.2023 Peter Zemaník, Zväz spracovateľov dreva SR
https://www.ta3.com/relacia/28820/zdravy-les-z-24-maja
Lesy na viatych pieskoch 31.5.2023 Jozef Bitara, Vojenské lesy a majetky SR, š. p. 
https://www.ta3.com/relacia/28911/zdravy-les-z-31-maja
Certifikácia lesov 7.6.2023 Hubert Paluš, PEFC Slovensko
https://www.ta3.com/relacia/29012/zdravy-les-zo-7-juna
Obhospodarovanie lesov po kalamitách 14.6.2023 Michal Dudák, Vojenské lesy a majetky SR, š. p. 
https://www.ta3.com/relacia/29109/zdravy-les-zo-14-juna
Potreba a význam lesnej pedagogiky 21.6.2023 Andrea Melcerová, Národné lesnícke centrum
https://www.ta3.com/relacia/29243/zdravy-les-z-21-juna
Hospodárenie nielen v lesoch 26.6.2023 Ján Marhefka, LESY SR š. p. 
https://www.ta3.com/relacia/29393/zdravy-les-z-28-juna
Les a ostatné nárokové skupiny 5.7.2023 Igor Viszlai, Slovenská lesnícka komora 
https://www.ta3.com/relacia/29504/zdravy-les-z-5-jula
Lesníci a komunikácia 12.7.2023 Igor Viszlai, Národné lesnícke centrum
https://www.ta3.com/relacia/29661/zdravy-les-z-12-jula
Najnovšie čísla – Zelená správa 2022 19.7.2023 Peter Balogh, Národné lesnícke centrum
https://www.ta3.com/relacia/29813/zdravy-les-z-19-jula
Odborný lesný hospodár 26.7.2023 Igor Viszlai, Slovenská lesnícka komora
https://www.ta3.com/relacia/29958/zdravy-les-z-26-jula
Téma Premiéra Respondenti + hosť v štúdiu link
Ako sú na tom naše lesy – história a úvodné informácie 14.11.2022 V. Stockmann, J. Konôpka, V. Šebeň, J. Kučera, Z. Kováč, J. Galko, A. Kunca, J. Slivinský, I. Viszlai https://www.ta3.com/relacia/26637/zdravy-les-zo-14-novembra
Zdravotný stav našich lesov 15.11.2022 J. Galko, B. Konôpka, J. Konôpka, M. Zúbrik, J. Slivinský, P. Hlaváč, I. Chromek, P. Homola, P. Balogh https://www.ta3.com/relacia/26367/zdravy-les-z-15-novembra
Rozdelenie využívania lesov, obnova lesa, smenárstvo, škôlkárstvo 16.11.2022 I. Horvát, K. Chválová, L. Veselovský, I. Viszlai, D. Hančinský, Š. Vozár, M. Dolňan, J. Marhefka https://www.ta3.com/relacia/26638/zdravy-les-zo-16-novembra
Ťažba dreva, certifikácia lesov 21.11.2022 H. Palúš, Z. Kováč, Š. Vozár, M. Dolňan, I. Patráš, M. Gejdoš, J. Marhefka https://www.ta3.com/relacia/26442/zdravy-les-z-21-novembra
Ekonomika lesného hospodárstva 22.11.2022 M. Kovalčík, M. Dolňan, I. Viszlai, J. Jagerčíková, J. Schürger, J. Marhefka, T. Jančok https://www.ta3.com/relacia/26639/zdravy-les-z-22-novembra
Organizačná štruktúra lesného hospodárstva 23.11.2022 M. Tomčík, M. Dolňan. J. Jendruch, M. Sarvaš, D. Hančinský, T. Jančok https://www.ta3.com/relacia/26475/zdravy-les-z-23-novembra
Veda a výskum v lesníctve 28.11.2022 P. Balogh, R. Raši, J. Bučko, I. Rizman, M. Sarvaš, Z. Homolová, P. Balogh https://www.ta3.com/relacia/26640/zdravy-les-z-28-novembra
Lesnícke školstvo a vzdelávanie 29.11.2022 M. Ďurovič, M. Malatincová, R. Lauko, Š. Petrikovič, D. Halaj, A. Melcerová https://www.ta3.com/relacia/26559/zdravy-les-z-29-novembra
Lesnícke inštitúcie a organizácie 30.11.2022 K. Chválová, L. Veselovský, J. Oceľ, I. Viszlai, Š. Vozár, V. Horská Šebíková, M. Dolňan, Z. Kováč, M. Dolňan https://www.ta3.com/relacia/26572/zdravy-les-z-30-novembra
Lesy a verejnosť 05.12.2022 A. Melcerová, I. Viszlai, M. Schwarz, J. Marhefka, D. Hančinský, I. Viszlai https://www.ta3.com/relacia/26629/zdravy-les-z-5-decembra
Obnova lesa na holinách po kalamitách 06.12.2022 I. Viszlai, M. Dolňan, I. Viszlai https://www.ta3.com/relacia/26651/zdravy-les-zo-6-decembra
Ochrana lesa – lykožrút smrekový 07.12.2022 J. Galko, P. Kunca, M. Dolňan https://www.ta3.com/relacia/26665/zdravy-les-zo-7-decembra
Lesná pedagogika 12.12.2022 A. Melcerová, L. Rovňanová, L. Hulka, R. Bujna, A. Melcerová https://www.ta3.com/relacia/26732/zdravy-les-z-12-decembra
Lesné požiare 13.12.2022 I. Chromek, V. Longauerová, J. Jurica https://www.ta3.com/relacia/26759/zdravy-les-z-13-decembra
Ochrana pôdy lesom 14.12.2022 J. Doboš, J. Bittara, J. Bittara https://www.ta3.com/relacia/26775/zdravy-les-zo-14-decembra
Zachytávanie uhlíka lesmi 19.12.2022 M. Schwarz, M. Kováč, P. Pavlenda, P. Balogh https://www.ta3.com/relacia/26835/zdravy-les-z-19-decembra
Lesné cesty 20.12.2022 M. Matys, M. Čičo, M. Dolňan https://www.ta3.com/relacia/26852/zdravy-les-z-20-decembra