Informácie o systéme duálneho vzdelávania

Dokumenty k systému duálneho vzdelávania, ktoré boli zverejnené na webe www.dualnysystem.sk, sú aj naďalej zverejnené ale na internetovej stránke Štátneho inštitútu odborného vzdelávania www.siov.sk.

Informácie a dokumenty k systému duálneho vzdelávania sú zverejnené aj na internetovej stránke Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu www.rzovp.sk