Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Share

Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Zdieľať

V účelovom zariadení lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál pri Nemšovej, ktoré spravuje OZ Považie, štátny podnik LESY SR, sa v dňoch 5. a 6. decembra 2023 konalo výročné zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady Slovenskej lesníckej komory

Predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Igor Viszlai na úvod prvého dňa prezentoval informácie o činnosti komory v roku 2023. Z veľkého výpočtu zrealizovaných aktivít vyzdvihol napríklad projekt testovania dronov v Mestských lesoch Brezno a ich využívania v lesníckej prevádzke. Slovenská lesnícka komora poskytla vlastné pripomienky na prvom zasadnutí Monitorovacieho výboru Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a aktuálne bola oslovená rezortom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby nominovala svojho zástupcu za člena novej pracovnej skupiny, ktorá má čo najskôr vytvoriť nový návrh zákona o poľovníctve.

Lesnícka stavovská organizácia má tento rok za sebou aj niekoľko aktivít v snahe o ďalšie skvalitňovanie odborného lesníckeho školstva, napríklad zaujatím stanoviska k nedostatkovým odborom vzdelávania a témam maturitných skúšok za lesnícke odbory, najmä robotníckych profesií ako je mechanizátor lesníckej výroby.

Počas druhého dňa výročného a zároveň slávnostného zasadnutia Predstavenstva a Dozornej rady Slovenskej lesníckej komory, ktorá si tento rok pripomína 30. výročie založenia, bola za prítomnosti partnerov tejto lesníckej stavovskej organizácie vyhodnotená spolupráca Slovenskej lesníckej komory s lesníckymi inštitúciami a organizáciami v roku 2023. Stretnutia sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jozef Smatana.

Predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Igor Vizslai vyzdvihol spoluprácu a zrealizované aktivity s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národným lesníckym centrom, štátnym podnikom LESY SR, Technickou univerzitou vo Zvolene, štátnym podnikom Vojenské lesy a majetky, Zväzom spracovateľov dreva SR, vydavateľstvom LESmedium, mestskými lesmi v Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi a Brezne, združením PEFC Slovensko, strednými odbornými lesníckymi školami v Banskej Štiavnici, Liptovskom Hrádku, Prešove a Tvrdošíne, spoločnosťou Pro Populo Poprad, Odborovým zväzom Drevo, Lesy, Voda, Úniou regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, kolegami z lesníckych komôr v Českej republike, Poľsku a Chorvátsku, Lesným hospodárstvom Inovec, urbármi Vrbica a Vyšná Boca i s ďalšími lesníckymi subjektami.

„Množstvo prezentovaných aktivít Slovenskej lesníckej komory svedčí tom, že sa robí veľa, ale treba o našich aktivitách aj hovoriť na verejnosti. Preto je dobré, že máme edukatívnu reláciu Zdravý les s diskusiami v štúdiu TA3 v trvaní cca 10 minút, ktora pokračuje už druhý rok. V roku 2023 bude spolu odvysielaných 38 dielov. Podľa prieskumu sledovanosti si jeden diel relácie pozrie 20 000 divákov, čo s dvoma reprízami predstavuje týždenne 60 000 ľudí. Tento mediálny priestor máme zabezpečený do marca 2024, na obraze chcú byť lesníci v tejto relácii do konca budúceho roka. Som presvedčený, že prehľad aktivít je dostatočný na to, aby ste vnímali Slovenskú lesnícku komoru ako partnera, ktorý vie pomôcť a komunikovať na verejnosti dôležité lesnícke témy,“ povedal Igor Viszlai.

Na záver stretnutia odovzdal predseda Slovenskej lesníckej komory zástupcom partnerov pamätné drevené plakety ako vyjadrenie poďakovania za doterajšiu spoluprácu a presvedčenia, že ich spolupráca bude úspešne pokračovať aj naďalej na prospech slovenského lesníctva.

 

Súvisiace príspevky