Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Share

Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Zdieľať

Ako tradične od roku 2007, aj v roku 2024 sa trochu netradične vyhlasuje anketa o Cenu J. D. Matejovie. Z technických dôvodov nebude otvorenie sezóny v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline 1. mája, kde sa anketa oficiálne vyhlasovala. Preto oficiálne vyhlásenie ankety o Cenu J. D. Matejovie prebehlo dnes na Lesníckych dňoch vo Zvolene a pre väčšiu informovanosť a podporu využívame stránky odborného časopisu LES & Letokruhy a reláciu Zdravý les v spravodajskej televízii TA3.

Udeľovanie Ceny Jozefa Dekreta Matejovie siaha do roku 2007, kedy z podnetu vtedajšieho generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky a predsedu Slovenskej lesníckej komory bola udelená prvá cena a víťaz bol vyhlásený a slávnostne ocenený na Dni stromu, ktorý organizuje štátny podnik LESY Slovenskej republiky.

A prečo práve Cena Jozefa Dekreta Matejovie? Veď významných lesníkov v minulosti bolo viacero. Ale Jozef Dekret Matejovie bol náš. Slovák, pôsobiaci na Slovensku a preto sa určite máme prečo k nemu hrdo hlásiť a tak isto k jeho krédu: „Zachovať lesy potomstvu, lebo oni sú predpokladom udržania života na Zemi.“

Opäť je tu príležitosť, aby kolegovia, známi či priatelia napísali na Slovenskú lesnícku komoru, že poznajú lesníka, ktorému práca v lese a pre les nie je len zamestnaním, ale povolaním a poslaním. Poslaním prispieť k tomu, aby zdravé, zelené lesy na Slovensku mohli plniť všetky svoje funkcie. Sociálne, environmentálne a aj produkčné. Poslaním lesníka je vyprodukovať svoj výrobok – zdravý zelený les – ktorý ponúka všetkým, ktorí o to stoja.

Ku svojej práci náročnej na čas však potrebuje úctu a rešpekt. Som presvedčený, že vo svojom okolí poznáte lesníkov, ktorí si zaslúžia, aby sa o jeho práci dozvedeli aj ostatní priaznivci lesa. Preto pošlite menovitý návrh na udelenie Ceny J. D. Matejovie so stručným zdôvodnením na adresu Slovenskej lesníckej komory, Študentská 20, 960 01 Zvolen alebo mailom na slsk@slsk.sk , najneskôr do 31.5.2024 (formulár nájdete aj na web stránke Slovenskej lesníckej komory https://slsk.sk/cena-j-d-matejovie/ ). Následne komisia zo zástupcov vyhlasovateľov vyberie jedného laureáta, ktorý bude na Dni stromu, tento rok konaného v Topoľčiankach, ocenený.

Verím, že príde dostatok výborných nominácií.

Ing. Igor Viszlai

Predseda Slovenskej lesníckej komory

Súvisiace príspevky