Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Share

Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Zdieľať

Slovenská lesnícka komora ako neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike, sa uchádza aj o Vašu podporu poukázaním percenta dane z príjmu za rok 2023.

Do 30. apríla tohto roka môžete finančne podporiť našu lesnícku stavovskú organizáciu, ktorá vo vzťahu k politikom, orgánom štátnej a verejnej správy, masmédiám a širokej verejnosti obhajuje záujmy vlastníkov a užívateľov lesov, odborných lesných hospodárov a lesníkov, lesných robotníkov a podnikateľov v lesnom hospodárstve presadzovaním zásad aktívnej ochrany a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.

Záleží nám na odbornej a systematickej obnove a zachovaní zdravých a zelených lesov na Slovensku v prospech prírody, ekonomiky a spoločnosti našej krajiny. V prospech nás všetkých.

Vopred ďakujeme za Vašu podporu. Aby sme Vám proces jej administrácie uľahčili, uverejňujeme potrebné údaje o Slovenskej lesníckej komore a formulár vyhlásenia.

Obchodné meno: Slovenská lesnícka komora, Študentská 20, 960 01 Zvolen, IČO: 00625591

Formulár vyhlásenia: https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2023/01/Vyhlasenie2023.pdf

 

 

Súvisiace príspevky