SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e
Miniaplikace
TOPlist
Výsledky starších ankiet
SLsK na FB:
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2019                         last update 19.11.2019
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
 
Trojdňová študijná cesta v Národnom parku Šumava v južných Čechách, v Národnom parku Bavorský les v Nemecku, v cirkevných lesoch obhospodarovaných premonštrátmi v Aigen-Schlägeli v Hornom Rakúsku a v pelhřimovských mestských lesoch na Vysočine,
ktorú minulý týždeň pre takmer 50 lesníkov a lesomajiteľov zorganizovalo Združenie obecných lesov Slovenskej republiky, priniesla mnoho cenných poznatkov. Zúčastnili sa na nej aj zástupcovia SLsK.
viac...
(zdroj: Jozef Marko, LESMEDIUM)
Jan Václavík, konateľ LESMEDIUM SK s. r. o.,
vydavateľ odborného časopisu LES & Letokruhy
Reakcia na článok o pralesoch a hospodárskych lesoch: žiadny strom predsa nerastie do neba!
Zaujímavé výsledky pokalamitného výskumu uhlíkovej bilancie
Po kalamite z roku 2004 vo Vysokých Tatrách, vedecké tímy zo Slovenska a tiež zo zahraničia začali vykonávať tzv. pokalamitný výskum. Dopracovali sa k určitým zaujímavým výsledkom. Kalamitná plocha so spracovanou kalamitou a následným zalesnením, bola výrazným úložiskom uhlíka, čo je dobrá správa pre lesníkov, lebo potvrdzuje také nastavenie starostlivosti o les, ktoré znižuje riziko klimatickej zmeny. Na ploche s nespracovanou kalamitou sa zistila podobná intenzita príjmu uhlíka vegetáciou, ale výrazne vyšší výdaj uhlíka v dôsledku začínajúceho rozkladu kalamitného dreva, ktoré tam bolo ponechané. Vo výskume budú pokračovať aj ďalej, aby sa zistilo, ako bude pokračovať trend príjmu a výdaju uhlíka na rôznych kalamitných plochách. Pre lesníkov je tu jasná úloha , kalamitu čo najskôr spracovať a vzniknuté holiny čo najskôr zalesniť.
Bývalý ekologický aktivista viní z povodní lesníkov.
Vedci argumentujú inak - odborne.
„Intenzívne zrážky spôsobujú povodne. To je normálne. Klimatická zmena zvyšuje frekvenciu výskytu extrémnych zrážok. Aj to už vieme. Súčasné povodne nám zároveň jasne ukazujú súvislosť medzi intenzívnou ťažbou a povodňami. Najhoršie je to tam, kde sa ťaží najviac.“ Toto uvádza ochranár Erik Baláž na sociálnej sieti. Ľahko tak môže vzniknúť dojem, že odlesňovanie je priamou príčinou ničivých záplav. Agentúra SITA sa však na portáli WebNoviny v sekcii Náš vidiek pozrela na jednoznačné tvrdenie bývalého ekologického aktivistu, ktorý sa stal členom jednej z politických strán, z druhej strany - odbornej a vedeckej. A urobila dobre.  viac
Viktor Vincze, TV Markíza: Západ rúbe viac lesov ako my
"Nikdy som v Alpách na dovolenke nevidel kamióny plné dreva, ako v našich Tatrách!!!". Takto nejako znejú výhrady laikov, aj pod mojimi článkami, ktorí radi porovnávajú, napríklad rakúske a naše lesy. No to, že ste pilčíkov nevideli ešte neznamená, že nie sú v práci. Sú a celkom makajú.   viac
Respondenti v prieskume agentúry FOCUS na vzorke 1021 respondentov  uviedli, že považujú za potrebné, aby boli v poškodených lesoch vykonávané ochranné opatrenia. V prípade, že je les napadnutý lykožrútmi, je podľa 81% opýtaných potrebné vykonávať ochranné opatrenia. Opak - teda, že les si poradí sám, si myslí iba 15% opýtaných.
V prípade lesa po veternej kalamite je ochranné opatrenia potrebné vykonávať podľa 80% opýtaných. Opačný názor, teda,  že les si poradí sám, má 17% opýtaných.
Ľudia viac dôverujú lesníkom a štátnym ochrancom prírody, ako ekologickým aktivistom
Až 94% opýtaných v prieskume prisudzuje kompetencie odborníkom s lesníckym vzdelaním (68% ich považuje za rozhodne a 35% skôr kompetentných) a 91% pracovníkom Štátnej ochrany prírody SR (56% ich považuje za rozhodne rozhodne a 35% skôr kompetentných). Naopak, lesníckych odborníkov považuje za nekompetentných iba 5% a pracovníkov štátnej ochrany prírody iba 8% respondentov. Kompetencie ekologických aktivistov sú podľa respondentov o čosi menšie. Celkovo 67%  ich považuje  v tejto oblasti za odborne zdatných (28% za rozhodne kompetentných a 39% za skôr kompetentných). Naopak, celkovo 30% opýtaných im prisúdilo v starostlivosti o les nekompetentnosť.    viac
Pridajte sa na FB do skupiny "SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA A JEJ PRIATELIA"
Pridajte sa na facebooku do skupiny
"SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA A JEJ PRIATELIA"
Sledujte a prispievajte svojími vlastnými príspevkami na lesnícke témy !

(podmienkou je byť prihlásený na facebooku)
FOCUS
Padl zákaz těžby v Boubínském pralese, lesníci mohou kácet kůrovcové stromy
V případě úplné bezzásahovosti a rozmnožení kůrovce a jeho následné gradaci mimo území Boubínského pralesa by hrozilo velmi významné ohrožení a destabilizace okolních lesů asanačními pracemi na stovkách hektarů...  viac