SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
TOPlist
SLsK na FB:
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2020                         last update 20.09.2020
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
 
Pridajte sa na FB do skupiny "SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA A JEJ PRIATELIA"
Rozhlasové rozprávanie o lese a o lesníkoch...

pre RTVS rozprával
člen SLsK
v r. 2015-2019
STRED
web OLsK ŽILINA
Petícia MOR HO ! za záchranu lesa, vody, v procese klimatických zmien a za odstránenie ohrozenia človeka v prírode
Nech vás neirituje názov petície Mor ho! V najviac postihnutých oblastiach už roky veľké množstvo ľudí rôznymi spôsobmi nevie dospieť k riešeniu zlého stavu. Podobne ako v našej minulosti neboli naši predkovia dlhodobo vypočutí v otázke svojbytnosti a Samo Chalupka  v roku 1867 vyšiel s básňou Mor ho! Nevyriešilo to útlak hneď. No došlo k uvedomeniu si našej príslušnosti. Druhýkrát bol pozdrav a výzva použitá v SNP na povstanie a zorganizovanie jednoty na obranu krajiny pred utláčateľom.
   celý príhovor predsedu komory
Príhovor k občanom                                           Petícia MOR HO!
OZNAM PRE ČLENOV SLsK

S účinnosťou od 1.1.2020 sa zmenil členský príspevok pre aktívnych členov komory z 10 € na 20 € a u dôchodcov z 2 € na 5 €. 
Úprava členského príspevku bola odsúhlasená na Valnom zhromaždení Slovenskej lesníckej komory 11.4.2019 a je zakomponovaná aj do Stanov SLsK na tejto webstránke.
Rozhovor medzi lesníkmi, ochranármi a samosprávou kraja
o zon
ácii NP Muránska planina na RTVS - Rádio Regina Stred
Rádio Regina stred poskytlo slušný priestor na prezentáciu názorov na zonáciu NP Muránska planina súčasným vedením MŽP. Svoje názory prezentovali Igor Viszlai, Milan Boroš a Ondrej Lunter...

celý rozhovor...
22. stretnutie Klubu žien - lesníčiek pri SLsK
V dňoch 20. - 23.8.2020 sa uskutočnilo každoročné, tentokrát na Gemeri a už 22. stretnutie Klubu žien - lesníčiek pri Slovenskej lesníckej komore. Napriek mnohým čudným a negatívnym dianiam v slovenskom lesníctve, ženy - lesníčky sú jednými z tých, ktoré dokazujú, že sa treba angažovať za oprávnené miesto slovenských lesníkov v živote našej spoločnosti.
Generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MP RV SR Michal Tomčík sa tiež zúčastnil na 22. stretnutí Klubu žien pri Slovenskej lesníckej komore v Ochtinej. Akcia mala nielen odborný a spoločenský rozmer, ale aj edukačno-náučný.
Témou rozhovorov bol spôsob hospodárenia v lesoch na Gemeri, spoznávanie miestnych prírodných krás a kultúry a problematika zonácie NP Muránska Planina.
Stretnutie sa organizuje každoročne v inom regióne Slovenska so zámerom spoznania problematiky hospodárenia v rôznych prírodných podmienkach. Sprievodným programom boli aj aktivity pre deti lesníčiek. Práca týchto žien je mimoriadne dôležitá a lesníčky sú neoddeliteľnou súčasťou lesného hospodárstva.


Viac podrobných informácií prinesieme v najbližšom období.