Výber z najnovších aktivít SLsK

6.8.2016 sa predseda komory  zúčastnil pracovného stretnutia generálneho riaditeľa
LSR,š.p. s riaditeľmi OZ. 6. 8.2016 sa predseda komory zúčastnil na akcii  - 22.
majstrovstvá s medzinárodnou účasťou v práci s motorovou pílou "DREVORUBAČ
2016 - Oravský pohár" , ktoré sa konali v areáli amfiteátra  v Námestove, na nábreží 
Oravskej priehrady. 29.7.2016 sa predseda komory a podpredsedníčka  Ing.
Biesová, zúčastnili pracovného stretnutia s generálnym riaditeľom LSR,š.p.
Predmetom jednania bola problematika spolupráce LSR, š.p.  s lesníckou komorou.
7.7.2016 sa Ing. Valovič zúčastnil 7. zhromaždenia Rady zamestnávateľov pre
systém duálneho vzdelávania.  viac
Slovak forestry chamber
TOPlist

SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e . . .

Miniaplikace
Miniaplikace
created by © Boris Pekarovič 2008-2016                         last update 19.08.2016
 
                    home page photos by © Boris Pekarovič                                             optimized for GoogleChrome & MS Edge            
"Lesnícky Oscar" - Cena Jozefa Dekreta Matejovie za r. 2016 bola
udelená
3. Celoslovenské stretnutie lesníkov

Už po desiaty raz udelila Slovenská lesnícka komora spolu s Lesmi SR, štátny podnik
Banská Bystrica, Cenu Jozefa Dekreta Matejovie za významný prínos pre slovenské
lesníctvo a slovenské lesy.
Stalo sa tak tradične na 15. Dni stromu v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline v
Čiernom Balogu, ktorého súčasťou bolo aj 3. Celoslovenské stretnutie lesníkov.

Významné lesnícke ocenenie získal v tomto roku spomedzi všetkých nominantov... 
viac
22. majstrovstvá SR  -   DREVORUBAČ 2016 - Oravský pohár 5.-6.8.2016

V dňoch 5. a 6. augusta 2016 sa v areáli amfiteátra  v Námestove, na nábreží 
Oravskej priehrady , konali 22. Majstrovstvá SR  s medzinárodnou účasťou  v práci s
motorovou pílou "DREVORUBAČ 2016 - Oravský pohár". Hlavným organizátorom, 
pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja a v spolupráci s mestom Námestovo, už
tradične boli Lesy SR, š. p. Odštepný závod Námestovo. Ako partneri túto súťaž
podporili spoločnosti DOLMAR a GRUBE. Sponzorským príspevkom sa prezentovala aj
Slovenská lesnícka komora - OLsK Žilina... viac