SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
TOPlist
SLsK na FB:
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2020                         last update 02.07.2020
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
 
Pridajte sa na FB do skupiny "SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA A JEJ PRIATELIA"
Rozhlasové rozprávanie o lese a o lesníkoch...

pre RTVS rozprával
člen SLsK
v r. 2015-2019
STRED
web OLsK ŽILINA
Tlačová správa Platformy ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA z 28.5.2020 k zámeru ministra ŽP, aby boli všetky pozemky v národných parkoch vo vlastníctve štátu
„PÁN MINISTER, BEZ DOHODY TO V SLUŠNEJ KRAJINE NEJDE“
Odborná platforma Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska hodnotí zámer ministra životného prostredia SR Jána Budaja postupne dosiahnuť odkúpením alebo zámenou, aby boli pozemky vo všetkých národných parkoch na Slovensku v štátnom vlastníctve, ako nesprávny a nereálny. Minister J. Budaj prezentoval, že sa najskôr zameria na odkúpenie alebo zámenu pozemkov, ktoré majú byť v bezzásahovej zóne s 5. stupňom ochrany a následne chce pristúpiť k odkúpeniu území v 3. a 4. stupni ochrany prírody v národných parkoch. Vyjadril sa, že príkladom mu je Česko, kde to už dosiahli.
celá TS
Petícia MOR HO ! za záchranu lesa, vody, v procese klimatických zmien a za odstránenie ohrozenia človeka v prírode
Nech vás neirituje názov petície Mor ho! V najviac postihnutých oblastiach už roky veľké množstvo ľudí rôznymi spôsobmi nevie dospieť k riešeniu zlého stavu. Podobne ako v našej minulosti neboli naši predkovia dlhodobo vypočutí v otázke svojbytnosti a Samo Chalupka  v roku 1867 vyšiel s básňou Mor ho! Nevyriešilo to útlak hneď. No došlo k uvedomeniu si našej príslušnosti. Druhýkrát bol pozdrav a výzva použitá v SNP na povstanie a zorganizovanie jednoty na obranu krajiny pred utláčateľom.
   celý príhovor predsedu komory
Príhovor k občanom                                           Petícia MOR HO!
OZNAM PRE ČLENOV SLsK

S účinnosťou od 1.1.2020 sa zmenil členský príspevok pre aktívnych členov komory z 10 € na 20 € a u dôchodcov z 2 € na 5 €. 
Úprava členského príspevku bola odsúhlasená na Valnom zhromaždení Slovenskej lesníckej komory 11.4.2019 a je zakomponovaná aj do Stanov SLsK na tejto webstránke.
Úradníci a aktivisti z panelákov by chceli rozhodovať o ľuďoch, žijúcich v regióne Muránskej planiny... Predseda parlamentu to chce napraviť.
Otvorený list predsedu OLsK Banská Bystrica ministrovi ŽP (19.6.2020)
Totalitárna arogancia aktivistov a nekompetentnosť "poslušných" úradníkov neprestáva. Správanie sa rezortu ŽP a aktivistov nerešpektuje vôľu občanov v regiónoch, ktoré by chceli - samozrejme za veľmi slušný balík peňazí aj z externých zdrojov - usporiadať v oblasti chránených území podľa svojich nielen naivných, úmyselne neodborných, ale aj zištných predstáv tak, že nerešpektujú vôľu tých hlavných, ktorých sa to týka.
Rozhovor medzi lesníkmi, ochranármi a samosprávou kraja
o zon
ácii NP Muránska planina na RTVS - Rádio Regina Stred
Rádio Regina stred poskytlo slušný priestor na prezentáciu názorov na zonáciu NP Muránska planina súčasným vedením MŽP. Svoje názory prezentovali Igor Viszlai, Milan Boroš a Ondrej Lunter...

celý rozhovor...
Pozvánka na XXII. stretnutie Klubu žien - lesníčiek pri SLsK
Klub žien pri Slovenskej lesníckej komore pozýva na v poradí už 22. stretnutie svojich členiek.
V tomto roku sa uskutoční v dňoch 20. - 23.8. na Gemeri, Hrádok - Ochtiná.
Všetky potrebné informácie nájdete tu.

Prihláška na stretnutie tu.