SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
TOPlist
SLsK na FB:
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2020                         last update 20.01.2020
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
 
Pridajte sa na FB do skupiny "SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA A JEJ PRIATELIA"
Rozhlasové rozprávanie o lese a o lesníkoch...

pre RTVS rozprával
člen SLsK
v r. 2015-2019
Lesnícky stav sa musí ozdraviť a očistiť od chytrákov,
škodiacich lesu a lesníctvu
                     Lesníctvo padá ku dnu. Tak sa vyvíjal tento rok. Mnohé stretnutia lesníckeho
                     stavu mali jednu tému, združiť finančné prostriedky a robiť dobrú mediálnu
                     prácu, ktorá trend zvráti a zastaví. Aj keď som veril, že sme dospeli k určitému poznaniu, v procese príprav sa ukázali rozdeľujúce názory a najmä nedošlo k združeniu potrebných finančných prostriedkov na mediálnu kampaň. Slovenská lesnícka komora by to sama neutiahla. Škoda...    viac

Milan Dolňan, predseda SLsK pre i-časopis LESMEDIUM
Tlačová správa o priebehu a výsledkoch  panelovej diskusie Platformy s politikmi v Bratislave 10.12.2019.
Odborníci z Platformy ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA sa stretli v utorok 10. decembra v Bratislave so zástupcami siedmich politických strán. Počas trojhodinovej panelovej diskusie s nimi debatovali o návrhoch riešení odbornej platformy, ako optimálne zaobchádzať s lesným bohatstvom našej krajiny. Z pätnástich oslovených politických strán prejavili záujem diskutovať s predstaviteľmi lesníctva a drevospracujúceho priemyslu zástupcovia politických strán SaS, Za ľudí, OĽaNO, Spolu, Máme toho dosť!, Sme rodina a Ľudová strana Naše Slovensko... čítaj viac
Informácia je už umiestnená aj na stránkach Platformaprelesy.sk a Lesmedium.sk
Odborníci z Platformy a politici, ktorí prijali pozvanie,
diskutovali otvorene, vecne a konštruktívne
Zdravý rozum začína víťaziť: vedci berú do úvahy aj vysádzanie nových lesov
Výskum zo Štátnej univerzity v Ohiu a univerzity Yale priniesol nové prekvapujúce poznatky o dopadoch odlesňovania našej planéty. Doteraz sa predpokladalo, že ťažba dreva a postupné ničenie lesov je jeden z najväčších faktorov pre zvyšovanie uhlíkovej stopy v prostredí. Nové výsledky však ukazujú, že predpoklady poškodenia životného prostredia odlesňovaním boli značne prehnané. viac
Komentár: Lesnícka obrana pred ochranárskou demagógiou
Keď sa rozprávam s lesníkmi a vlastníkmi lesov o súčasnej mediálnej prevahe ekoaktivistov, z ich slov cítim obrovskú bezmocnosť. Pýtajú sa, či má zmysel diskutovať s ľuďmi, ktorí verejne hlásajú, že mladý les nie je les, že lesy rástli na zemi milióny rokov aj bez lesníkov a že naletené dreviny ako jarabina, breza a jelša môžu nahradiť...
                                                                                         viac...
Čím horšie, tým lepšie ?!

Formálne nedostatky v preprave a zlodejina v ťažbe dreva: to je predsa veľký rozdiel!
Aktuálne o tragédii lesov v Bobrovci
PRÍHOVOR Borisa Gregušku, predsedu Byra Fóra Organizácie Spojených národov o lesoch, na akcii "Milión sadeníc pre slovenské lesy" vo Zvolene 18.1.2020
Lesy a lesníctvo na Slovensku, ale i vo svete, čelia mnohým výzvam - doposiaľ nepoznanému rozsahu klimatickej zmeny spôsobenej človekom, ako i iným závažným celospoločenským javom a trendom, ktoré s touto klimatickou zmenou často krát súvisia alebo znásobujú jej dopady. Počas posledných rokov sme mali skúsenosti so zvyšujúcou sa frekvenciou a intenzitou mimoriadnych poveternostných udalostí...    viac
Verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska aktuálne zverejnil najskôr v éteri a následne aj na televíznej obrazovke informáciu, týkajúcu sa kauzy lesov Bobrovec. Minulý rok sme sa jej venovali aj v časopise LES & Letokruhy. Predseda ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Milan Ovseník... viac
Špeciálna jednotka Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie (SLDI) s interným označením „Ďateľ“ v roku 2019 počas 730 dozorov zameraných na prepravu dreva odhalila porušenia zákona... viac
Analytik: Les sa stal obeťou falošného marketingu, fotky holín sú účelové (rozhovor)
Les sa stal živo diskutovanou spoločenskou témou. Dokonca bol predmetom aj dvoch kampaní, ochranárov a lesníkov. Zdá sa, ako keby v tejto oblasti chýbal nezainteresovaný pohľad. Ako sa na les pozerá nezávislý ekonóm?      viac