SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
Výber z najnovších aktivít SLsK

16.11.2016 sa Ing. Peter Grellneth ako zástupca SLsK, zúčastnil na Slávnostnej
akadémii...15.-16.11. 2016 sa Ing. Ladislav Bihari v zastúpení SLsK zúčastnil
Sympózia o lesnej pedagogike...14.11.2016 sa Ing. Šulek zúčastnil zasadnutia
Lesnícko-drevárskej rady. Predmetom rokovania bolo ...11.11.2016 sa Ing. Peter
Hrbál v zastúpení Ing. Šuleka zúčastnil zasadnutia Monitorovacieho  výboru pre
...11.11.2016 sa za účasti Ing. Petra Kicku, generálneho riaditeľa Sekcie LH a SD,
Ing. Róberta Zlochu, zástupcu OV Banská Bystrica, konal seminár... 7.-8.11 2016
sa Ing. Šulek zúčastnil Zasadnutia  generálnych riaditeľov zodpovedných za lesné
hospodárstvo v Európskej únii...           viac
Tlačová správa Slovenskej lesníckej komory

Dňa 7.9.2016 vydala Slovenská lesnícka komora tlačovú správu, v ktorej
upozorňuje na problémy s vysychaním lesov na území Vysokých Tatier, s
takýmto podtitulom:
Lesníkom ide v Tatrách o zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a nie o ťažbu
dreva za účelom zisku.
                                                                            celý text TS tu...
18. stretnutie Klubu žien pri SLsK - TANAP, Pieniny, 18.-21.8.2016

Lesníctvo je povolanie, ktoré si vyžaduje okrem lásky k prírode aj určitý podiel
odriekania, slušnú fyzickú kondíciu a akceptovanie možného rizika. Väčšina
lesníkov sú preto muži, no najmä v  posledných rokoch sa tomuto povolaniu
venujú čoraz viac aj príslušníčky krajšej polovice ľudstva.    viac
22. majstrovstvá SR  -   DREVORUBAČ 2016 - Oravský pohár 5.-
6.8.2016

V dňoch 5. a 6. augusta 2016 sa v areáli amfiteátra  v Námestove, na nábreží 
Oravskej priehrady , konali 22. Majstrovstvá SR  s medzinárodnou účasťou  v práci s
motorovou pílou "DREVORUBAČ 2016 - Oravský pohár". Hlavným organizátorom, 
pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja a v spolupráci s mestom Námestovo,
už tradične boli Lesy SR, š. p. Odštepný závod Námestovo. Ako partneri túto súťaž
podporili spoločnosti DOLMAR a GRUBE. Sponzorským príspevkom sa prezentovala
aj Slovenská lesnícka komora - OLsK Žilina... viac

H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e . . .
Miniaplikace
Miniaplikace
                    home page photos by © Boris Pekarovič                                             optimized for GoogleChrome & MS Edge            
TOPlist
created by © Boris Pekarovič 2008-2016                         last update 19.11.2016