SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
Výber z najnovších aktivít SLsK 17.03.2017

9.3.2017 sa uskutočnilo zasadnutie komisie pre prípravu novely Zákona o lesoch.       
26.1.2017 sa vo Zvolene konalo zasadnutie Rady zamestnávateľov pre systém
duálneho vzdelávania, ktorého sa za lesnícku komoru zúčastnil člen Rady Ing.
Rudolf Valovič. 18.1.2017 sa z podnetu p. Jaroslava Holečka, predsedu Rady
zamestnávateľov pre systém, uskutočnilo stretnutie prezidentov a predsedov
stavovských a profesijných organizácií...      viac

H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e . . .
N O V É !
Miniaplikace
Miniaplikace
                    home page photos by © Boris Pekarovič                                            optimized for GoogleChrome & MS Edge
TOPlist
created by © Boris Pekarovič 2008-2017                         last update 18.04.2017
Výjazdové zasadnutie predstavenstva SLsK v Palárikove  09.12.2016

Dňa 9.decembra 2016 sa v rekreačnom zariadení LSR, š.p. - v poľovníckom
kaštieli Palárikovo konalo  výjazdové zasadnutie predstavenstva SLsK. Zasadnutia
sa zúčastnili i predstavenstvá oblastných lesníckych komôr ako i predstavitelia
rozhodujúcich lesníckych organizácií a inštitúcií s ktorými SLsK v roku 2016
najintenzívnejšie spolupracovala...           viac
V Rádiu Regina Banská Bystrica vysielanie o práci lesníkov  08.01.2017

V Rádiu Regina Banská Bystrica sa každú druhú sobotu v mesiaci, vysiela v relácii
"Kalendárium prírody" o 7.10 h. krátke rozprávanie o najhlavnejších prácach
slovenského lesníka v jednotlivých mesiacoch roka.
Rádio Regina môžete počúvať podľa tohto prehľadu.
Odvysielané relácie sa v archíve RTVS neukladajú.
Výsledky starších ankiet
Vyhlásenie 11.ročníka Ankety o Cenu J.D.Matejovie 27.02.2017
Slovenská lesnícka komora v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky š. p. Banská
Bystrica, vyhlasuje 11. ročník ankety „Cena Jozefa Dekreta Matejovie“ pre
osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili alebo zasluhujú o zveľaďovanie lesov a
rozvoj lesníctva na Slovensku.               celé znenie + formulár
Poskytnime dve percentá zo svojich daní z príjmov v roku 2016 pre SLsK.
Aj tie najlepšie myšlienky a snahy sa v dnešnej dobe bez finančných prostriedkov
presadzujú veľmi ťažko... Tlačivá nájdete po kliknutí na obrázok alebo nadpis.
2% z našich daní nazmar? Dajme ich komore!   13.03.2017