SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
TOPlist
SLsK na FB:
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2020                         last update 12.11.2020
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
 
Pridajte sa na FB do skupiny "SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA A JEJ PRIATELIA"
Rozhlasové rozprávanie o lese a o lesníkoch...

pre RTVS rozprával
člen SLsK
v r. 2015-2019
STRED
web OLsK ŽILINA
Otvorený list iniciatívy MOR HO! ministrovi ŽP Budajovi (24.9.2020)
Úhrada členského za rok 2020
Tak ako bolo schválené na ostatnom Valnom zhromaždení v roku 2019  - ekonomicky aktívni členovia uhrádzajú 20.-€, dôchodcovia 5.-€ .
O spôsoboch úhrady členského  bližšie TU.
Predstavenstvo SLsK sa  snaží, aby sa ku lesníkom dostali informácie, ktoré poukazujú na to, akým smerom sa uberá Európa v oblasti lesníctva. Žiaľ, len zopár chronických ekoteroristov zo Slovenska má opačný názor, sú hluční, dostávajú priestor v slovenských médiách a spoločne klamú verejnosť.
Preto si v tomto hektickom období prečítajte tri dokumenty, ktorých znalosť nám umožní pri rôznych príležitostiach vecne argumentovať:

tlačová správa - Brusel, 12.10.2020

stratégia pre lesy EÚ

ukladanie uhlíka vo výrobkoch z dreva
V Bruseli sa stavajú k smerovaniu európskeho lesníctva rozumnejšie, ako naši samozvaní pseudoochranárski pseudoodborníci...
Tlačová správa SLsK z 22.10.2020
k prevodu pozemkov v Národných parkoch
pod Štátnu ochranu prírody SR
Ministerstvo životného prostredia sa pripravuje získať pozemky v Národných parkoch (NP) do vlastníctva štátu, ktoré bude spravovať Štátna ochrana prírody SR. Ako na tlačovej konferencii uviedol minister Ján Budaj, je to v Programovom vyhlásení vlády (PVV). Na  škodu však je, že nepovedal, v ktorom. V súčasnom, za jeho pôsobenia, takýto bod nie je nikde uvedený. Prečo minister ŽP zavádza, je záhadou. Myslí si aj so štátnym tajomníkom, že Slováci nevedia čítať s porozumením?
celá TS
Podporme petíciu
Slovenskej poľovníckej komory
"POĽOVNÍCTVO MÁ ZMYSEL"
SPK SPÚŠŤA MASÍVNU PETÍCIU ZA ORGANIZOVANÉ POĽOVNÍCTVO NA SLOVENSKU
Vážení priatelia prírody, vážené poľovníčky a poľovníci,
na základe posledného uznesenia Snemu SPK sme boli nútení pristúpiť k zorganizovaniu petície a to najmä z dôvodu organizovaného útoku na poľovníctvo, poľovníkov a ich rodiny, aby sme obhájili 100 rokov osvedčený princíp aktívnej a zodpovednej ochrany prírody.
Musíme spoločnými silami zabrániť snahám o oslabenie poslania moderného poľovníctva ako služby pre občanov, štát a manažment krajiny.
Petíciu môžete podpisovať aj elektronicky TU
.
Analýza projektu Pralesy Slovenska:
Občianske združenie Živý les a obce podávajú pripomienky
Ing. Dušan Lukášik, CSc. a Ing. Stanislav Bystriansky z Centra výskumu ekonomicky obnoviteľných zdrojov energie a distribučných sústav analyzovali Projekt ochrany Prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska a spracovali jeho komplexnú analýzu. Slúži Občianskemu združeniu Živý les a dotknutým obciam na podávanie pripomienok.
(celý článok - zdroj: Lesmedium)