SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
19.5. 2017 sa Bc. Hančinský zúčastnil ako hosť na 23. zhromaždení delegátov
Slovenskej živnostenskej komory v Bratislave... 15.5.2017 sa na podnet Ing.
Slivinského , zástupcu OLsK Košice, uskutočnilo mimoriadne zasadnutie
predstavenstva SLsK. Predmetom rokovania bola hlavne petícia
Lesoochranárskeho zoskupenia VLK...   viac

H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e . . .
Miniaplikace
Miniaplikace
                    home page photos by © Boris Pekarovič                                            optimized for GoogleChrome & MS Edge
TOPlist
created by © Boris Pekarovič 2008-2017                         last update 23.05.2017
V Rádiu Regina Banská Bystrica vysielanie o práci lesníkov  08.01.2017

V Rádiu Regina Banská Bystrica sa každú druhú sobotu v mesiaci, vysiela v relácii
"Kalendárium prírody" o 7.10 h. krátke rozprávanie o najhlavnejších prácach
slovenského lesníka v jednotlivých mesiacoch roka. Rádio Regina môžete počúvať
podľa tohto prehľadu.  Odvysielané relácie sa v archíve RTVS neukladajú.
Výsledky starších ankiet
Vyhlásenie 11.ročníka Ankety o Cenu J.D.Matejovie 27.02.2017
Slovenská lesnícka komora v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky š. p. Banská
Bystrica, vyhlasuje 11. ročník ankety „Cena Jozefa Dekreta Matejovie“ pre
osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili alebo zasluhujú o zveľaďovanie lesov a
rozvoj lesníctva na Slovensku.               celé znenie + formulár
Dňa 27.4.2017 sa Ing Viszlai, predseda OLsK B. Bystrica zúčastnil zasadnutia Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania (RZ SDV). Od posledného zasadnutia Predstavenstva SLsK v nej zastupuje našu stavovskú organizáciu - Slovenskú lesnícku komoru, ktorá je spoluzodpovedná za ...     
Zástupca SLsK sa zúčastnil zasadnutia Rady zamestnávateľov  pre systém duálneho vzdelávania (RZ SDV)   03.05.2017
Výber z najnovších aktivít SLsK   17.05.2017
Tlačová správa    18.05.2017

Duálne vzdelávanie sa opäť posúva o krok vpred
Bratislava - 10. mája 2017 - Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi štartuje zajtrajším dňom školenia pre inštruktorov. Školenie pre prvých desať z nich sa uskutoční 11. a 12. mája 2017 v Senci...   viac