SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
19.6.2017 sa Ing. Šulek zúčastnil slávnostnej promócie na LF TU... 15.6.2017 sa
Ing. Dolňan zúčastnil pracovného stretnutia organizácií zapojených do Memoranda...
15.6.2017 pod vedením Ing. Nováka, CSc. zasadala komisia pre vyhodnotenie 11.
ročníka ankety "Cena Jozefa Dekreta Matejovie"  14.6.2017 sa na pôde Lesníckej
komory uskutočnilo druhé rokovanie k novelizácii Zákona o lesoch...5.6.2017 sa
Ing. Biesová zúčastnila prírodovednej detskej súťaže viac

H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e . . .
Miniaplikace
Miniaplikace
                    home page photos by © Boris Pekarovič                                            optimized for GoogleChrome & MS Edge
TOPlist
created by © Boris Pekarovič 2008-2017                         last update 22.06.2017
V Rádiu Regina Banská Bystrica vysielanie o práci lesníkov  08.01.2017

V Rádiu Regina Banská Bystrica sa každú druhú sobotu v mesiaci, vysiela v relácii
"Kalendárium prírody" o 7.10 h. krátke rozprávanie o najhlavnejších prácach
slovenského lesníka v jednotlivých mesiacoch roka. Rádio Regina môžete počúvať
podľa tohto prehľadu.  Odvysielané relácie sa v archíve RTVS neukladajú.
Výsledky starších ankiet
Výber z najnovších aktivít SLsK   22.06.2017
Vedia lesníci včas, správne a pre širokú verejnosť zrozumiteľne obhajovať
svoju prácu? (Z odborného seminára OLsK B. Bystrica v Belianskych Tatrách
17.5.2017)           26.05.2017
Otvorený list člena predstavenstva SLsK redaktorovi TV Markíza    05.06.2017
Reakcia na krajne neserióznu reportáž v podobe "exkluzívneho rozhovoru" redaktora Marcišiaka s J. Lukáčom (VLK) na tému lesov Slovenska. Reakcia na pokračujúce protilesnícke útoky a pokračujúci úpadok niektorých "novinárov", dávajúcich priestor len jednej názorovej strane, ktorá navyše vedome klame...
                                                                                           celý list
Tlačová správa SLsK z 30.5.2017 k vyjadreniam ministra ŽP k povodniam  05.06.2017

Minister životného prostredia László Sólymos navštívil v uplynulých dňoch
lokality pri obci Malužiná v Nízkych Tatrách a Tichú dolinu vo Vysokých Tatrách,
aby sa osobne presvedčil o následkoch a príčinách povodní.    viac
SLsK je aj na FB:
Pozvánka na XIX. stretnutie Klubu žien - lesníčiek pri SLsK
17. - 20.8.2017 -  Odštepný závod Lesov SR v Prievidzi
  
22.06.2017