SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
TOPlist
SLsK na FB:
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2022                                   posledná aktualizácia 23.09.2022
                         home page photos Boris Pekarovič                                              optimized for GoogleChrome           
 
Pridajte sa na FB do skupiny "SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA A JEJ PRIATELIA"
Rozhlasové rozprávanie o lese a o lesníkoch...

pre RTVS rozprával
člen SLsK
v r. 2015-2019
STRED
web OLsK ŽILINA

Ceny boli udelené po posúdení návrhov laureátov komisiou zloženou zo zástupcov štátnych, neštátnych lesov a zo SLsK.

Cenu tak získali Ing. Jozef Spevár, Ing. Igor Viszlai a Ing. Ján Slivinský.
Blahoželáme!
Tlačová správa SLsK z 18.7.2022
Slovenská lesnícka komora pristupuje k trestnému oznámeniu kvôli medveďom, pretože ide aj o životy a zdravie lesníckeho personálu
Predstavenstvo Slovenskej lesníckej komory na svojom prvom zasadnutí v novom zložení, ktoré sa uskutočnilo 14. júla 2022 vo Zvolene jednohlasne rozhodlo, že pristupuje k trestnému oznámeniu Ing. Dušana Lukášika, CSc. a Ing. Filipa Kuffu, ktoré podali 6. júna tohto roka na Generálnej prokuratúre SR na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia.
                              
celá TS
Tlačová správa SLsK z 31.7.2022

Minister životného prostredia Ján Budaj nenávidí lesníkov do takej miery,  že ich dokonca viní z vysychania riek a studní.
Mal by zvážiť zotrvanie vo funkcii.
Slovenská lesnícka komora vníma aktuálny status ministra životného prostredia Jána Budaja na sociálnej sieti, v ktorom obviňuje lesníkov z vysychania studní a riek, za ďalší dôkaz toho, že šéf envirorezortu doslova nenávidí lesníkov a zo svojej pozície významne prispieva k nerešpektovaniu lesníckej odbornosti, k nepochopeniu lesníckej práce a k neznášanlivosti voči vlastníkom a obhospodarovateľom lesov. Slovenská lesnícka komora odmieta ďalšie nezmyselné obvinenia lesníkov, ktorí preukazátaľne hospodária v lesoch trvalo održateľným spôsobom a domnieva sa, že toľko nenávisti, zloby a osočovania nie je hodné ministra vlády v žiadnej demokratickej a vyspelej krajine.
                                                                          celá TS

Stanovisko Slovenskej lesníckej komory nie je nedorozumením
Nuž, mediálni mágovia z Ministerstva životného prostredia SR sa zas snažia naprávať ministrovo prestrelenie, ale kto vie čítať s porozumením, ťažko môže naletieť ich rétorike. Viackrát som si prečítal status ministra Budaja z 30.7., no nikde som sa tam nedočítal o tých lesníkoch, „ktorých minister vždy považoval a považuje za spojencov a partnerov ochranárov pri ochrane lesov“.
                                                      celý text
Juraj Vanko trefne a pravdivo:
Minister Ján Budaj má strach
Na 21. Dni stromu v Lesníckom skanzene v Čiernom Balogu sa rozdali Ceny J.D. Matejovie aj za roky 2020 a 2021, kedy sa Deň stromu nemohol uskutočniť.