SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
Výber z najnovších aktivít SLsK   17.11.2016

16.11.2016 sa Ing. Peter Grellneth ako zástupca SLsK, zúčastnil na Slávnostnej
akadémii...15.-16.11.2016 sa Ing. Ladislav Bihari v zastúpení SLsK zúčastnil
Sympózia o lesnej pedagogike...14.11.2016 sa Ing. Šulek zúčastnil zasadnutia
Lesnícko-drevárskej rady. Predmetom rokovania bolo ...11.11.2016 sa Ing. Peter
Hrbál v zastúpení Ing. Šuleka zúčastnil zasadnutia Monitorovacieho  výboru pre
...11.11.2016 sa za účasti Ing. Petra Kicku, generálneho riaditeľa Sekcie LH a SD,
Ing. Róberta Zlochu, zástupcu OV Banská Bystrica, konal seminár... 7.-8.11.2016
sa Ing. Šulek zúčastnil Zasadnutia  generálnych riaditeľov zodpovedných za lesné
hospodárstvo v Európskej únii...           viac

H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e . . .
N O V É !
Miniaplikace
Miniaplikace
                    home page photos by © Boris Pekarovič                                             optimized for GoogleChrome & MS Edge            
TOPlist
created by © Boris Pekarovič 2008-2017                         last update 20.01.2017
Výjazdové zasadnutie predstavenstva SLsK v Palárikove  09.12.2016

Dňa 9.decembra 2016 sa v rekreačnom zariadení LSR, š.p. - v poľovníckom
kaštieli Palárikovo konalo  výjazdové zasadnutie predstavenstva SLsK. Zasadnutia
sa zúčastnili i predstavenstvá oblastných lesníckych komôr ako i predstavitelia
rozhodujúcich lesníckych organizácií a inštitúcií s ktorými SLsK v roku 2016
najintenzívnejšie spolupracovala...           viac
V Rádiu Regina Banská Bystrica vysielanie o práci lesníkov  08.01.2017

Od soboty 14.1.2017 sa v Rádiu Regina Banská Bystrica, každú druhú sobotu v
mesiaci, vysiela v relácii "Kalendárium prírody" o 7.10 h. krátke rozprávanie o
najhlavnejších prácach slovenského lesníka v jednotlivých mesiacoch roka.
Rádio Regina môžete počúvať podľa tohto prehľadu.
Odvysielané relácie sa v archíve RTVS neukladajú.
Výsledky starších ankiet
Nový kontakt v adresári komory   15.01.2017

Od 16.1.2017 je možné komunikovať s hovorcom SLsK prostredníctvom jeho e-
mailovej schránky hovorca@slsk.sk
Všetky kontakty SLsK sú v záložke Kontakt.   
Tlačová správa SLsK k údajnému úbytku lesov v SR  17.01.2017

Slovenská lesnícka komora prostredníctvom svojho hovorcu vydala tlačovú
správu k nepravdivým informáciám Inštitútu environmentálnej politiky o údajnom
úbytku lesov na Slovensku...                   viac