SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e
Miniaplikace
TOPlist
Výsledky starších ankiet
SLsK na FB:
OBČASNÍK SLsK
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2019                         last update 12.04.2019
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
 
Opäť je tu možnosť vyjadriť svoju podporu Slovenskej lesníckej komore formou poukázania 2% z našich daní za rok 2018.
Potrebné tlačivá nájdete na našej stránke v tvare PDF a v editovateľnej podobe.
Informácie aj na www.rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
Vyhlásenie 13. ročníka ankety
"Cena Jozefa Dekreta Matejovie 2019"
Slovenská lesnícka komora v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica vyhlasuje 13. ročník ankety „Cena Jozefa Dekreta Matejovie“ pre osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili alebo zasluhujú o zveľaďovanie lesov a rozvoj lesníctva na Slovensku...
celý text vyhlásenia
tlačivo - Návrh kandidáta na cenu
Politické volanie po dialógu medzi lesníkmi a ochranármi (25. marec 2019)
Čas ukáže, či je to len súčasť politického marketingu, alebo výraz seriózneho záujmu obrúsiť trecie plochy medzi lesníkmi a ochrancami prírody a pomôcť im dosiahnuť dohodu na prospech celej spoločnosti, prírody a lesa. Poslankyňa... viac
Pozvánka na 13. ročník ukážok PLAVENIE DREVA

vo vodnom žľabe Rakytovo na území Mestkých lesov Banská Bystrica na deň 26.4.2019
25 rokov Slovenskej lesníckej komory
Slávnostné XXV. Valné zhromaždenie SLsK
Technická univerzita Zvolen
11.4.2019
Videozáznam z Valného zhromaždenia
Dňa 10.4.2019 sa uskutočnilo stretnutie Stredných odborných škôl lesníckych v Prešove k Duálnemu systému vzdelávania v lesnom hospodárstve, učebným a študijným odborom. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia SLsK.
pozri aj tu:  a)    a   b)
Tlačová správa z VZ