SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
Výber z najnovších aktivít SLsK 26.01.2017

26.1.2017 sa vo Zvolene konalo zasadnutie Rady zamestnávateľov pre systém
duálneho vzdelávania, ktorého sa za lesnícku komoru zúčastnil člen Rady Ing.
Rudolf Valovič. 18.1.2017 sa z podnetu p. Jaroslava Holečka, predsedu Rady
zamestnávateľov pre systém, uskutočnilo stretnutie prezidentov a predsedov
stavovských a profesijných organizácií... 16.11.2016 sa Ing. Peter Grellneth ako
zástupca SLsK, zúčastnil na Slávnostnej akadémii... 15.-16.11.2016 sa Ing.
Ladislav Bihari v zastúpení SLsK zúčastnil Sympózia o lesnej pedagogike...      viac

H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e . . .
N O V É !
Miniaplikace
Miniaplikace
                    home page photos by © Boris Pekarovič                                             optimized for GoogleChrome & MS Edge            
TOPlist
created by © Boris Pekarovič 2008-2017                         last update 08.02.2017
Výjazdové zasadnutie predstavenstva SLsK v Palárikove  09.12.2016

Dňa 9.decembra 2016 sa v rekreačnom zariadení LSR, š.p. - v poľovníckom
kaštieli Palárikovo konalo  výjazdové zasadnutie predstavenstva SLsK. Zasadnutia
sa zúčastnili i predstavenstvá oblastných lesníckych komôr ako i predstavitelia
rozhodujúcich lesníckych organizácií a inštitúcií s ktorými SLsK v roku 2016
najintenzívnejšie spolupracovala...           viac
V Rádiu Regina Banská Bystrica vysielanie o práci lesníkov  08.01.2017

V Rádiu Regina Banská Bystrica sa každú druhú sobotu v mesiaci, vysiela v relácii
"Kalendárium prírody" o 7.10 h. krátke rozprávanie o najhlavnejších prácach
slovenského lesníka v jednotlivých mesiacoch roka.
Rádio Regina môžete počúvať podľa tohto prehľadu.
Odvysielané relácie sa v archíve RTVS neukladajú.
Výsledky starších ankiet
Tlačová správa SLsK k vyhláseniu Roku ochrany lesa 2017  02.02.2017
Slovenská lesnícka komora vydala TS k Vyhláseniu MPRV roka 2017 za Rok
ochrany lesa...   viac         

Tlačová správa SLsK k vymenovaniu svojho hovorcu  02.02.2017
Slovenská lesnícka komora vydala TS o zriadení funkcie svojho hovorcu... viac

Tlačová správa SLsK k údajnému úbytku lesov v SR  17.01.2017
Slovenská lesnícka komora prostredníctvom svojho hovorcu vydala tlačovú
správu k informáciám Inštitútu environmentálnej politiky...    viac