SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
TOPlist
SLsK na FB:
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2022                                   posledná aktualizácia 18.11.2022
                         home page photos Boris Pekarovič                                              optimized for GoogleChrome           
 
Pridajte sa na FB do skupiny "SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA A JEJ PRIATELIA"
Rozhlasové rozprávanie o lese a o lesníkoch...

pre RTVS rozprával
člen SLsK
v r. 2015-2019
STRED
web OLsK ŽILINA
Spoločný výskumný projekt Slovenskej lesníckej komory a Národného lesníckeho centra:
Priestorové analýzy poskytovania ekosystémových služieb v lesoch Slovenska

Slovenská lesnícka komora spolupracuje s Národným lesníckym centrom na výskumnom projekte FESWEB - Priestorové analýzy poskytovania ekosystémových služieb v lesoch Slovenska. Hlavným cieľom projektu je navrhnúť hodnotiaci model poskytovania ekosystémových služieb v lesoch Slovenska.
Analýza doterajších skúseností s uplatnením hodnotenia ekosystémových služieb v lesoch a testovaním modelov platieb za ekosystémové služby v lesoch v pilotných projektoch lesníckeho sektora ukázala medzery a potreby ďalšieho výskumu...   viac
Ďalšie rozvinutie aktivít SLsK pre odborný personál v lesoch
Predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Igor Viszlai včera zastupoval komoru na akcii v rámci Týždňa celoživotného učenia - Regionálne okrúhle stoly k vzdelávaniu dospelých 2022.

Diskusia zástupcov zainteresovaných strán vzdelávania dospelých v rámci Banskobystrického kraja sa konala v Revúcej a bola zameraná na hľadanie možností spolupráce na regionálnej úrovni. Podujatie zorganizovala Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých a zúčastnili sa jej zástupcovia Ministerstva školtsva, vedy, výskumu a športu SR, Banskobystrického samosprávneho kraja, mesta Revúca, Academie Istropolitana Nova, Univerzity Mateja Bela a ďalší.
                                                                                  viac
Slovenská lesnícka komora a Národné lesnícke centrum spopularizujú lesníctvo
Slovenská lesnícka komora a Národné lesnícke centrum spúšťajú spoločný projekt pod názvom ZDRAVÝ LES.
Vo vyše 120-tich krátkych videách, zoradených v dvanástich tematických playlistoch, odprezentujú témy ako pestovanie lesa, drevo, lesnícke školstvo, či škodlivé činitele. Jednotlivé tematické
playlisty  predstavia verejnosti v najbližších dňoch.
Od 14. novembra 2022 o 19:30 hod. budú môcť diváci sledovať na TV TA3 reláciu s názvom ZDRAVÝ LES - 15 minút venovaných lesníckym témam, ktoré tvorcovia jednoduchou a zrozumiteľnou formou ponúknu verejnosti.
Všetky videá sú dostupné na YouTube kanále NLC:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhHjVBEK4-DfsLqviqMXyXOQZn6PibLL7

Duálne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023
Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania, ktoré sa vyznačuje  úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. VLM SR š. p., o.z. Kežmarok od roku 2018 poskytuje praktickú výchovu pre žiakov odboru lesná výroba zo Spojenej školy v Starej Ľubovni, elokovaného pracoviska Lomnička.

        celý príspevok Ing. M. Dudáka, člena Predstavenstva SLsK
Tlačová správa SLsK z 15.11.2022

Televízia TA3 búra mýtus o tom, že na Slovensku máme málo lesov a lesníkom ide len o ťažbu dreva