SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
TOPlist
SLsK na FB:
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2020                         last update 26.01.2021
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
 
Pridajte sa na FB do skupiny "SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA A JEJ PRIATELIA"
Rozhlasové rozprávanie o lese a o lesníkoch...

pre RTVS rozprával
člen SLsK
v r. 2015-2019
STRED
web OLsK ŽILINA
Úhrada členského za rok 2020
Tak ako bolo schválené na ostatnom Valnom zhromaždení v roku 2019  - ekonomicky aktívni členovia uhrádzajú 20.-€, dôchodcovia 5.-€ .
O spôsoboch úhrady členského  bližšie TU.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka po prvýkrát na zasadnutí predstavenstva Slovenskej lesníckej komory
                            Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský sa
                            spolu s generálnym riaditeľom Sekcie lesného hospodárstva a
                            spracovania dreva MPRV SR zúčastnil dňa 23.11.2020 po prvýkrát na rokovaní predstavenstva Slovenskej lesníckej komory. Témami rozhovorov boli:
lesná pedagogika
lesné hospodárstvo pred rokom a po roku 2004 (po kalamite)
Lesný ekofond
problémy so Štátnou ochranou prírody
Jeden z bodov, na ktorom sa účastníci zhodli je, že treba verejnosti priblížiť prírode blízke hospodárenie v lesoch.
Tlačová správa SLsK z 18.12.2020
k vyjadreniam ministra Budaja na tému hlucháňa hôrneho
Keby chudák hlucháň vedel,  na čo všetko sa zneužíva, tak by pravdepodobne zo Slovenska odletel a už sa viac nevrátil...

SLsK poskytuje vyjadrenie k tlačovej konferencii ministra ŽP Jána Budaja o hlucháňovi hôrnom, ktorá v podstate nebola o hlucháňovi, napriek tomu, že sa celá točila okolo neho.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Projekt Pralesy
Nový rozhovor s Ing. Dušanom Lukášikom, CSc.
celý rozhovor