SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
TOPlist
SLsK na FB:
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2020                         last update 31.03.2020
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
 
Pridajte sa na FB do skupiny "SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA A JEJ PRIATELIA"
Rozhlasové rozprávanie o lese a o lesníkoch...

pre RTVS rozprával
člen SLsK
v r. 2015-2019
STRED
Kto môže, nech aj v tomto roku daruje 2% zo svojich daní v r. 2019 Slovenskej lesníckej komore
Ponúk na poukázanie 2% z našich odvedených daní v r. 2019 prichádza zo všetkých strán veľa.
Je škoda nevyužiť jeden z mála benefitov, ktoré vláda v tejto oblasti poskytuje.
Dotácie pre SLsK z MP RV SR sa oproti minulej vláde zlepšili, ale už onedlho bude rezort, v ktorom je aj lesníctvo, viesť iný menežment a nie je jasné, ako sa nové vedenie rezortu postaví okrem iných vecí aj ku SLsK.

                          Potrebné tlačivá a informácie
web OLsK ŽILINA
Vyhlásenie 14. ročníka ankety o Cenu J. D. Matejovie 2020
Slovenská lesnícka komora v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica vyhlasuje 14. ročník ankety „Cena Jozefa Dekreta Matejovie“ pre osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili alebo zasluhujú o zveľaďovanie lesov a rozvoj lesníctva na Slovensku.
Písomné návrhy na udelenie „Ceny Jozefa Dekreta Matejovie“ konkrétnej osobe môžu písomne zaslať organizácie alebo kolektívy do 31. mája 2020...

Vyhlásenie                                      Vzor návrhu
(dokument docx stiahne do PC)
Prebudova a záchrana smrekových lesov severného Slovenska
OLsK Žilina usporiada v dňoch 9.5.2020 a 9.6.2020 "Turisticko - náučnú prechádzku lesom" na tému problematiky smrekových porastov na severe Slovenska...
Lesnícke dni 2020
Pozvánka na 14. ročník celoslovenského podujatia
Lesní­cke dni 2020

slávnostné otvorenie vo Zvolene
sa presúva z 24.4.2020
na JESEŇ 2020

Tlačová správa SLsK z 11.3.2020 k dezinterpretácii požiadaviek lesníkov k NP Muránska planina zo strany Ministerstva ŽP SR.
ZVOLEN, 11.3.2020 V posledných dňoch sa objavili správy v médiách o údajnom návrhu lesníkov na zrušenie Národného parku Muránska planina Slovenská lesnícka komora citlivo vníma ako ministerstvo životného prostredia v svojej tlačovej správe informuje  verejnosť. Účastníci stretnutia navrhli v zmysle zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny prehodnotiť, nie zrušiť NP Muránska planina... viac
Časopis Les a Letokruhy vychádza v marci mimoriadne aj na internete a zdarma
Rozhovor s ministrom pôdohospodárstva
Jánom Mičovským
v DenníkuN
23.3.2020