SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber

H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e . . .
Miniaplikace
Miniaplikace
                    home page photos by © Boris Pekarovič                                                                   optimized for GoogleChrome
TOPlist
created by © Boris Pekarovič 2008-2017                         last update 06.10.2017
V Rádiu Regina Banská Bystrica vysielanie o práci lesníkov  08.01.2017

V Rádiu Regina B. Bystrica sa každú druhú sobotu v mesiaci, vysiela v relácii "Ka-
lendárium prírody" o 7.10 h. krátke rozprávanie o najhlavnejších prácach slovens-
kého lesníka v jednotlivých mesiacoch roka. Rádio Regina môžete počúvať podľa
tohto prehľadu.  Odvysielané relácie sú uložené v sekcii "Lesnícke video a audio"
Výsledky starších ankiet
SLsK je aj na FB:
19. stretnutie Klubu žien - lesníčiek, Lesy SR - OZ Prievidza, Horná Nitra  17. - 20.8.2017 22.09.2017
Naše dámy zorganizovali toto úžasné stretnutie žien lesníčok v oblasti Horná Nitra - OZ Prievidza 2017. Stretnutie trvalo 4 dni a malo tradične veľmi zaujímavý lesnícky, ale aj iný program.     viac
Aktuálne o duálnom vzdelávaní   22.09.2017
Ing. I. Viszlai, predseda OLsK B. Bystrica zastupoval SLsK na zasadnutí Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu (KR OVaP) Banskobystrického kraja, kde sa schvaľoval návrh Všeobecného záväzného nariadenia VÚC o počte tried na stredných školách na školský rok 2018/2019.   viac
"Volanie lesa" - relácia o lesníctve v internetovom rádiu    22.09.2017
SLsK sa doteraz nedočkala reakcie TV Markíza na svoj Otvorený list...
Namiesto toho dostala priestor pre prezentáciu lesníckych názorov od lesníkov samotných v internetovom rádiu:
https://hearthis.at/slobodnyvysielac/volanie-lesa-01-2017-09-21/
       

Spolu s ďalšími lesníckymi zvukovými nahrávkami ho nájdete aj v: Lesnícke audio .
Exkurzia OLsK Bratislava do Orlických hôr v ČR   02.10.2017
"Lesy nás spájajú" - o tom, ako aj s bratskou Českou republikou, nájdete informácie tu... viac
Nová (významná) tlačová správa SLsK    06.10.2017
SLsK jednala 5.10.2017 s vedením MPRV    06.10.2017