SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber

H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e
Miniaplikace
TOPlist
Výsledky starších ankiet
SLsK na FB:
OBČASNÍK SLsK
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2018                         last update 25.04.2018
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
2% z vašich daní za rok 2017 môžete znova darovať Slovenskej lesníckej komore
Potrebné tlačivá sú k dispozícii TU
Cena Jozefa Dekreta Matejovie za rok 2018 - vyhlásenie
Slovenská lesnícka komora v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica vyhlasuje 12. ročník ankety „Cena Jozefa Dekreta Matejovie“... 
Text vyhlásenia
Vzor návrhu
24. Valné zhromaždenie SLsK dňa 22.3.2018 vo Zvolene
24. Valné zhromaždenie SLsK dňa 22.3.2018 charakterizované vysokou účasťou delegátov, hostí a voľbami do orgánov SLsK.
Novým predsedom SLsK je Ing. Milan Dolňan.
Zvolené predstavenstvá SLsK a OLsK pozrite
v záložke "Orgány SLsK"
Mestské lesy Banská Bystrica - pozvánka - plavenie dreva
Mestské lesy Banská Bystrica pozývajú na tradičné ukážky plavenia dreva vo vodnom žľabe Rakytovo v Dolnom Harmanci dňa 28.4.2018
Vo Zvolene zasadalo po prvý raz nové predstavenstvo Slovenskej lesníckej komory
Dňa 12.4.2018 sa konalo prvé zasadnutie nového predstavenstva Slovenskej lesnickej komory vo
Zvolene. Zasadnutie otvoril predseda Ing. Milan Dolňan. Členovia predstavenstva postupne
zhodnotili situáciu v lesnom hospodárstve SR a zaoberali sa aj podnetmi z Valného zhromaždenia
SLsK, ktore sa konalo 22.3.2018. Rozprava bola aj o Lesníckych dňoch, ktoré sa uskutočnia 20. 4. 2018
vo Zvolene a na ktoré všetkých pozývame.
20.4.2018 boli otvorené XII. Lesnícke dni vo Zvolene
Vo Zvolene boli dňa 20.4.2018 otvorené v poradí už XII. Lesnícke dni.
Známeho podujatia sa zúčastnila aj Slovenská lesnícka komora s
putovnou výstavou Živé lesy...
Krátke video D. Hančinského o lesných cestách
(dostupné aj na FB komory a na tejto webstránke v sekcii Lesnícke vidá a audio)