SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber

H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e
Miniaplikace
TOPlist
Výsledky starších ankiet
SLsK na FB:
OBČASNÍK SLsK
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2018                         last update 24.05.2018
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
Cena Jozefa Dekreta Matejovie za rok 2018 - vyhlásenie
Slovenská lesnícka komora v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica vyhlasuje 12. ročník ankety „Cena Jozefa Dekreta Matejovie“... 
Text vyhlásenia
Vzor návrhu
24. Valné zhromaždenie SLsK dňa 22.3.2018 vo Zvolene
24. Valné zhromaždenie SLsK dňa 22.3.2018 charakterizované vysokou účasťou delegátov, hostí a voľbami do orgánov SLsK.
Novým predsedom SLsK je Ing. Milan Dolňan.
Zvolené predstavenstvá SLsK a OLsK pozrite
v záložke "Orgány SLsK"
20.4.2018 boli otvorené XII. Lesnícke dni vo Zvolene
Vo Zvolene boli dňa 20.4.2018 otvorené v poradí už XII. Lesnícke dni.
Známeho podujatia sa zúčastnila aj Slovenská lesnícka komora s
putovnou výstavou Živé lesy...
Herci aj verejnosť si prišli vyskúšať ako sa sadi nový les.
Herci aj verejnosť si prišli vyskúšať ako sa sadi nový les. 5. mája 2018
boli v oblasti Vyšnej Boce nabudúce veríme že si to prídu vyskúšať aj
inam... Dôležité je pripomenúť ze na Slovensku všetky lesnícke subjekty
sadia nové stromčeky aby tam vyrástol zdravý zelený les, ktorý plní
všetky svoje funkcie...   viac
stiahnuť mapku teraz
Prechod Kliesnovou dolinou - mapka na stiahnutie do vášho mobilného telefónu alebo GPS. Pre jej použitie je potrebné stiahnuť si aplikáciu LOCUS.
Členovia predstavenstva SLsK  sa zúčastnili na  odbornom seminári k
problematike hlucháňa hôrneho, ktorý sa uskutočnil dňa 23. mája 2018 na
Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici.
Seminár k problematike záchrany hlucháňa