SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
TOPlist
SLsK na FB:
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2022                                       last update 11.01.2022
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
 
Pridajte sa na FB do skupiny "SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA A JEJ PRIATELIA"
Rozhlasové rozprávanie o lese a o lesníkoch...

pre RTVS rozprával
člen SLsK
v r. 2015-2019
STRED
web OLsK ŽILINA
Stanovisko Slovenskej lesníckej komory
k aktuálnemu dianiu
Slovenská lesnícka komora: Musíme sa držať prírodných zákonov a podľa nich schvaľovať zákony ľudské, len vtedy to bude fungovať.

Slovenská lesnícka komora je presvedčená o tom, že novelou zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady SR, nebolo dodržané Programové vyhlásenie vlády, t. j. sľúbená jednotná správa chránených území. Pod správu envirorezortu majú byť presunuté iba pozemky vo vlastníctve štátu, aj to iba vo 4. a 5. stupni ochrany prírody.
„Národné parky boli historicky postupne vyhlasované v čase inej spoločenskej objednávky - prioritne boli určené na rekreáciu pracujúcich so zachovaním plánovanej produkčnej funkcie lesov. Ak je v súčasnosti spoločenská objednávka definovaná inak, lesníci ju dokážu odbornou činnosťou v súlade s platnými zákonmi a medzinárodnými štandardami trvalo udržateľného obhospodarovania lesov bezo zvyšku naplniť.
Verejnosť by ale mala vedieť, že to nepôjde zo dňa na deň. Založený les rastie 100 rokov a viac. Zmeny v ňom musia byť vykonávané postupne, premyslene a citlivo. Azda nechceme lesy, založené pred 40, 60, 80 alebo 100 rokmi zlikvidovať a mať všade lesy podľa dnešnej spoločenskej objednávky!
Ochranári populisticky vyhlasujú, že to dokážu. Schválením takzvanej reformy národných parkov si v nich vymeníme úlohy a tentokrát budeme my, lesníci, k ich činnosti kritickí. Rovnako, ako boli oni k našej. Už dnes ale vieme, že sa v tzv. ochrane lesov v 21. storočí nič zásadné nezmení. Les sa riadi prírodnými zákonmi, nie zákonmi z Národnej rady SR. Musíme sa držať prírodných zákonov a podľa nich schvaľovať zákony ľudské, len vtedy to bude fungovať,“ hovorí predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Milan Dolňan.
Slovenská lesnícka komora je apolitická, profesijná a stavovská organizácia. Keďže ale bolo verejne deklarované, že v poslaneckej novele zákona o ochrane prírody a krajiny ide o politické rozhodnutie, bola nútená komunikovať s politikmi.
„Tým, ktorí nás vypočuli, ba aj pochopili a zastali, čo sa jednoznačne dokázalo aj pri hlasovaní v parlamente, patrí naše veľké poďakovanie. Ukázalo sa, že aj politici vedia dodržať slovo. Veľmi si to vážime.
Je možné, že nám po tomto politickom rozhodnutí trochu povinností a práce v lesoch odbudne. O to viac času budeme mať na to, aby sme si pozorne všímali, čo sa v našej chránenej prírode deje, dianie v lesoch národných parkov odborne posúdili a objektívne a pravdivo sprístupňovali verejnosti aj politikom vecné lesnícke stanoviská.
Veríme, že médiá budú mať o takéto komplexné stanoviská záujem a prestanú z nich ponúkať širokej verejnosti len jednu - dve vety, vytrhnuté z kontextu, ako tomu bývalo doteraz,“ dodáva predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Milan Dolňan.
Tlačová správa SLsK z 20.12.2021
Slovenská lesnícka komora vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú,
aby vetovala zákon o ochrane prírody a krajiny:
Prijmite štátnické, zodpovedné a prezieravé rozhodnutie
Slovenská lesnícka komora vyzvala listom prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú, aby vetovala zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý schválili poslanci Národnej rady SR 14. decembra 2021 a prijala tak štátnické, zodpovedné a prezieravé rozhodnutie. Vyžaduje si ho význam legislatívnej zmeny, ktorá bude mať veľký, ďalekosiahly a negatívny dopad na zdravotný stav slovenských lesov a na kvalitu života obyvateľov vidieka v horských a podhorských regiónoch Slovenska.          celá TS
Slovenská lesnícka komora premiérovi:
Obávame sa destabilizácie rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Členovia Slovenskej lesníckej komory so znepokojením sledujú médiami prezentované dianie na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktoré môže opakovane priniesť destabilizáciu rezortu a určite neprispieva k jeho koncepčnej práci. Uvádza sa to v otvorenom liste, ktorý dnes zaslal predsedovi Vlády SR Eduardovi Hegerovi predseda Slovenskej lesníckej komory Milan Dolňan.
...Sme svedkami toho, že akonáhle sa podarí nastaviť spôsob jeho fungovania, nájdu sa záujmové skupiny, ktorým nevyhovuje a dochádza k personálnym zmenám.
                                                            
                                                                     celý list