SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber

H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e
Miniaplikace
TOPlist
Výsledky starších ankiet
SLsK na FB:
OBČASNÍK SLsK
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2018                         last update 14.06.2018
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
20.4.2018 boli otvorené XII. Lesnícke dni vo Zvolene
Vo Zvolene boli dňa 20.4.2018 otvorené v poradí už XII. Lesnícke dni.
Známeho podujatia sa zúčastnila aj Slovenská lesnícka komora s
putovnou výstavou Živé lesy...
Herci aj verejnosť si prišli vyskúšať ako sa sadi nový les.
Herci s Marekom Ťapákom na čele, ale aj verejnosť si prišli vyskúšať ako
sa sadi nový les. 5. mája 2018 boli v oblasti Vyšnej Boce nabudúce
veríme že si to prídu vyskúšať aj inam...
Pozrite si zaujímavé VIDEO a fotografie z akcie
 
Členovia predstavenstva SLsK  sa zúčastnili na  odbornom seminári k
problematike hlucháňa hôrneho, ktorý sa uskutočnil dňa 23. mája 2018 na
Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici.
Seminár k problematike záchrany hlucháňa
Pozvánka OLsK Žilina na lesnícky deň
Pozýva na lesnícky deň pracovníkov štátnej správy na úseku
lesného hospodárstva a OLH na tému: Adaptácia lesov 5. a 6. LVS
na klimatickú zmenu „krok za krokom“
POZVANIE

na najväčšie a najvýznamnejšie lesnícke podujatie roka pre verejnosť na Slovensku...
Na Dni stromu bude opäť odovzdaná Cena Jozefa Dekreta Matejovie za významné lesnícke zásluhy pre slovenské lesy, udeľovaná SLsK a Lesmi SR, š.p.