SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e
Miniaplikace
TOPlist
Výsledky starších ankiet
SLsK na FB:
OBČASNÍK SLsK
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2019                         last update 30.06.2019
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
 
XVIII. Deň stromu v Lesníckom skanzene
POZVÁNKA
Článok o lese a lesníctve v denníku Hospodárske noviny 7.6.2019, ktorý má konečne hlavu a pätu a hlavne pomenúva našu realitu
Boris  Greguška, predseda byra fóra OSN o lesoch - najvyššej platformy OSN, ktorá sa venuje lesom... je viac času mimo Slovenska, ale vie lepšie pomenovať slovenskú realitu, ako žiaľ niektorí domáci činovníci...

                                         čítajte tu
Ako ďaleko je do Bruselu ?
Bol som tam pred pár rokmi svojím autom... Cesta tam a naspäť mi trvala nejaké 2 dni s oddychovaním...

Odpoveď Európskej komisie na list predsedu SLsK prišla až po viac ako 3 mesiacoch. Okrem takto dlhej doby je zaujímavý aj jej takmer nič neriešiaci obsah...
Pozvánka
na XXI. stretnutie Klubu žien - lesníčiek pri SLsK
Klub žien - lesníčiek pri Slovenskej lesníckej komore organizuje v dňoch 15. - 18.8. 2019 svoje už XXI. stretnutie. Tento raz na Odštepnom závode Lesov SR, šp. v Námestove...
pozvánka
prihláška