SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
TOPlist
SLsK na FB:
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2020                         last update 18.02.2020
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
 
Pridajte sa na FB do skupiny "SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA A JEJ PRIATELIA"
Rozhlasové rozprávanie o lese a o lesníkoch...

pre RTVS rozprával
člen SLsK
v r. 2015-2019
Čím horšie, tým lepšie ?!

Formálne nedostatky v preprave a zlodejina v ťažbe dreva: to je predsa veľký rozdiel!
PRÍHOVOR Borisa Gregušku, predsedu Byra Fóra Organizácie Spojených národov o lesoch, na akcii "Milión sadeníc pre slovenské lesy" vo Zvolene 18.1.2020
Lesy a lesníctvo na Slovensku, ale i vo svete, čelia mnohým výzvam - doposiaľ nepoznanému rozsahu klimatickej zmeny spôsobenej človekom, ako i iným závažným celospoločenským javom a trendom, ktoré s touto klimatickou zmenou často krát súvisia alebo znásobujú jej dopady. Počas posledných rokov sme mali skúsenosti so zvyšujúcou sa frekvenciou a intenzitou mimoriadnych poveternostných udalostí...    viac
Špeciálna jednotka Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie (SLDI) s interným označením „Ďateľ“ v roku 2019 počas 730 dozorov zameraných na prepravu dreva odhalila porušenia zákona... viac
Analytik: Les sa stal obeťou falošného marketingu, fotky holín sú účelové (rozhovor)
Les sa stal živo diskutovanou spoločenskou témou. Dokonca bol predmetom aj dvoch kampaní, ochranárov a lesníkov. Zdá sa, ako keby v tejto oblasti chýbal nezainteresovaný pohľad. Ako sa na les pozerá nezávislý ekonóm?      viac
STRED
Kto môže, nech aj v tomto roku daruje 2% zo svojich daní v r. 2019 Slovenskej lesníckej komore
Ponúk na poukázanie 2% z našich odvedených daní v r. 2019 prichádza zo všetkých strán veľa.
Je škoda nevyužiť jeden z mála benefitov, ktoré vláda v tejto oblasti poskytuje.
Dotácie pre SLsK z MP RV SR sa oproti minulej vláde zlepšili, ale už onedlho bude rezort, v ktorom je aj lesníctvo, viesť iný menežment a nie je jasné, ako sa nové vedenie rezortu postaví okrem iných vecí aj ku SLsK.

                          Potrebné tlačivá a informácie
VÝZVA PRE ZELENÝ LES
V septembri 2019 bol verejne oslovený predseda vlády pán Peter Pellegrini listom a bol zoznámený  s problematikou škôd veľkého rozsahu v ekologických systémoch. V stručnom úvode bol požiadaný o stiahnutie novely zákona 543/2002 Z.z., pretože zmenené ustanovenie §29 odst d) po prvom čítaní bolo a stále je v rozpore s procesmi prírody. Zároveň  bol vyzvaný na realizáciu podnetu na vyšetrenie škôd na ekologických systémoch lesa  s indikovanou škodou veľkého rozsahu. Odpoveď prišla od Ministerstva ŽP v podobe nič nehovoriaceho marketingového materiálu vo forme, ktorá postráda odbornú starostlivosť...
Výzva pre zelený les    Pripojenie sa k trestnému ozn. na GP v r.2019 (dokument stiahne do PC)

Podanie na GP 5.12.2019                      Informačný list zo 6.1.2020
web OLsK ŽILINA
Vyhlásenie 14. ročníka ankety o Cenu J. D. Matejovie 2020
Slovenská lesnícka komora v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica vyhlasuje 14. ročník ankety „Cena Jozefa Dekreta Matejovie“ pre osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili alebo zasluhujú o zveľaďovanie lesov a rozvoj lesníctva na Slovensku.
Písomné návrhy na udelenie „Ceny Jozefa Dekreta Matejovie“ konkrétnej osobe môžu písomne zaslať organizácie alebo kolektívy do 31. mája 2020...

Vyhlásenie                                      Vzor návrhu
(dokument docx stiahne do PC)
Prebudova a záchrana smrekových lesov severného Slovenska
OLsK Žilina usporiada v dňoch 9.5.2020 a 9.6.2020 "Turisticko - náučnú prechádzku lesom" na tému problematiky smrekových porastov na severe Slovenska...