Slovenská lesnícka komora

SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber

H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e
Miniaplikace
TOPlist
Výsledky starších ankiet
SLsK na FB:
OBČASNÍK SLsK
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2018                         last update 16.08.2018
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
 
Na Dni stromu 14.7.2018 v Lesníckom skanzene v Čiernom Balogu bola po 12. raz udelená
Cena Jozefa Dekreta Matejovie.
Cena za významný prínos pre slovenské lesníctvo bola udelená spomedzi navrhovaných kandidátov
Ing. Mikulášovi Michelčíkovi.

                 Blahoželáme!          viac
Povodeň v "bezzásahových" zónach vo Vysokých Tatrách
18.-19.7.2018
SLsK prináša fotografie a tlačovú správu k udalosti, na ktorej vysokú pravdepodobnosť v "bezzásahovej zóne" lesníci varovne, no márne ukazujú už dávno...    Tlačová správa SLsK pre médiá
Dnes lesníci musia preukázať schopnosť zvládnuť situáciu, v akej sa
nachádzajú lesy na Slovensku. Ako kompetentná autorita musia vedieť
vyhodnotiť situáciu, navrhovať a realizovať opatrenia... V tomto zmysle je
vynikajúcou príležitosťou odborná konferencia Sliačske poobhliadnutie
1956 - 2018, ktorá sa  uskutoční 3. a 4. októbra 2018.
prihláška
pozvánka
Pozvánka na konferenciu
Prvý ročník podujatia „Žuhračka pre všetkých“ 12.6.2018
Ako to už býva, keď sa rozhodnete zorganizovať podujatie pod holým nebom, najneistejším prvkom vždy zostáva počasie. A tak sme 12. júna 2018 s napätím očakávali, či sa nám podarilo vybrať ten správny deň na zorganizovanie prvého ročníka podujatia „Žuhračka pre všetkých“...      viac
Pozvánka OLsK Banská Bystrica na odbornú diskusiu a praktické ukážky na tému "Pestovanie lužných lesov v inundačnom území Dunaja" v Gabčíkove 12.9.2018
situácia - miesto stretnutia
V prípade záujmu o akciu treba vyplniť návratku a poslať ju späť na uvedenú e-mailovú adresu do konca augusta.