SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber

H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e
Miniaplikace
TOPlist
Výsledky starších ankiet
SLsK na FB:
OBČASNÍK SLsK
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2018                         last update 11.09.2018
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
 
Na Dni stromu 14.7.2018 v Lesníckom skanzene v Čiernom Balogu bola po 12. raz udelená
Cena Jozefa Dekreta Matejovie.
Cena za významný prínos pre slovenské lesníctvo bola udelená spomedzi navrhovaných kandidátov
Ing. Mikulášovi Michelčíkovi.

                 Blahoželáme!          viac
Povodeň v "bezzásahových" zónach vo Vysokých Tatrách
18.-19.7.2018
SLsK prináša fotografie a tlačovú správu k udalosti, na ktorej vysokú pravdepodobnosť v "bezzásahovej zóne" lesníci varovne, no márne ukazujú už dávno...    Tlačová správa SLsK pre médiá
Dnes lesníci musia preukázať schopnosť zvládnuť situáciu, v akej sa
nachádzajú lesy na Slovensku. Ako kompetentná autorita musia vedieť
vyhodnotiť situáciu, navrhovať a realizovať opatrenia... V tomto zmysle je
vynikajúcou príležitosťou odborná konferencia Sliačske poobhliadnutie
1956 - 2018, ktorá sa  uskutoční 3. a 4. októbra 2018.
prihláška
pozvánka
Pozvánka na konferenciu
XX. stretnutie Klubu žien - lesníčiek pri Slovenskej lesníckej komore
Čierny Balog, 16. 8. 2018 do 19. 8. 2018
Úvod jubilejného - XX. stretnutia žien lesníčiek, ktoré sa konalo v dňoch od 16. 8. 2018 do 19. 8. 2018, sa začal krátkou ukážkou z filmu Nevera po slovensky. Ukážka nebola premietnutá preto, aby sa stretnutie konalo v tomto duchu, ale z dôvodu, že sa dej odohráva v prostredí krásnej slovenskej prírody v okolí Čierneho Balogu. A práve Odštepný závod Čierny Balog bol spoluorganizátorom stretnutia žien - lesníčiek...   viac