SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber

H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e
Miniaplikace
TOPlist
Výsledky starších ankiet
SLsK na FB:
OBČASNÍK SLsK
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2018                         last update 22.03.2018
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
2% z vašich daní za rok 2017 môžete znova darovať Slovenskej lesníckej komore
Potrebné tlačivá sú k dispozícii TU
nová téma č. 22  >>
TS SLsK zo 16.2.2018
Tlačová správa SLsK k záverečnej správe NKÚ z  kontroly Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty.

TS je k pozretiu TU.
Cena Jozefa Dekreta Matejovie za rok 2018 - vyhlásenie
Slovenská lesnícka komora v spolupráci s Lesmi
Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica vyhlasuje 12. ročník ankety „Cena Jozefa Dekreta Matejovie“... 
Text vyhlásenia
Vzor návrhu
Zastavenie odlesňovania vo svete je jednou z
najvýznamnejších výziev súčasnosti. Európa je
jediným kontinentom, kde výmera lesov dlhodobo
rastie. 
(Medzinárodná konferencia FAO v Ríme 20.-22.2.2018)
24. Valné zhromaždenie SLsK dňa 22.3.2018 vo Zvolene
24. Valné zhromaždenie SLsK dňa 22.3.2018 charakterizované vysokou účasťou delegátov, hostí a voľbami do orgánov SLsK.
Novým predsedom SLsK je Ing. Milan Dolňan.
(foto)
Mestské lesy Banská Bystrica - pozvánka - plavenie dreva
Mestké lesy Banská Bystrica pozývajú na tradičné ukážky plavenia dreva vo vodnom žľabe Rakytovo v Dolnom Harmanci dňa 28.4.2018