SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber

H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e
Miniaplikace
TOPlist
Výsledky starších ankiet
SLsK na FB:
OBČASNÍK SLsK
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2019                         last update 14.02.2019
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
 
TV Markíza odvysielala sympatickú reportáž o lesníkovi Mikulášovi Michelčíkovi, tohtoročnom držiteľovi Ceny J.D. Matejovie a zároveň prvom predsedovi Slovenskej lesníckej komory.
Reportáž s J. Tribulom možno sledovať z archívu TV Markíza cca od 46´24".
Lesníci "vidia" ďaleko dopredu
Princíp rotácie organizovania zasadnutí Rady zamestnávateľov pre
systém duálneho vzdelávania (RZ SDV) postavil pred Slovenskú
lesnícku komoru otázku: Kde a s akým pridaným programom
zasadnutie zabezpečiť? Po neutíchajúcich atakoch hlavne médií
na lesníkov a lesnícky stav bola voľba jasná. Ukážme, že lesníci nie
sú len tí, čo rúbu stromy hlava-nehlava, ale že...     viac
Zelená kvapka krvi pre zdravý les
Zvolen 24.11.2018
na TA3
Posledné zasadnutie predstavenstva SLsK v roku 2018
Dňa 14. 12.2018 sa v Turčianskych Tepliciach uskutočnilo rokovanie predstavenstva Slovenskej lesníckej komory. Program bol zameraný na hodnotenie uplynulého roku a posúdenie kvality spolupráce komory s lesníckymi inštitúciami a organizáciami. Predseda komory Milan Dolňan konštatoval, že lesníci majú za sebou neľahký rok, naplnený úporným bojom s podkôrnikovou kalamitou i snahou o získanie podpory verejnosti.    viac
Opäť je tu možnosť vyjadriť svoju podporu Slovenskej lesníckej komore formou poukázania 2% z našich daní za rok 2018.
Potrebné tlačivá nájdete na našej stránke v tvare PDF a v editovateľnej podobe.
Informácie aj na www.rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
Nová anketa na titulnej webstránke SLsK
Dávame do pozornosti možnosť zúčastniť sa novej anonymnej ankety
na tejto webstránke