SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
TOPlist
SLsK na FB:
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2020                         last update 15.06.2021
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
 
Pridajte sa na FB do skupiny "SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA A JEJ PRIATELIA"
Rozhlasové rozprávanie o lese a o lesníkoch...

pre RTVS rozprával
člen SLsK
v r. 2015-2019
STRED
web OLsK ŽILINA
Pravda o pohrome v Rudne nad Hronom
Komentár v LESmedium:  Kto sa bojí o lesnícku česť?
Ing. Igor Viszlai, predseda Oblastnej lesníckej komory Banská Bystrica

Určite nie je náhoda, ako sa medializuje dianie okolo tzv. ochrany prírody. Najprv delostrelecká príprava a potom frontálny útok. Stačí zrekapitulovať sled udalostí s posledných pár dní.

10.5.2021 v denníku SME podpredseda mimoparlamentnej strany Erik Baláž osočil ministra Budaja, citujem: „Budaj parky neochráni“, rozumej národné parky. Osočenie skôr platonické, ale účinné. Verím však tomu, že dopredu dohodnuté.

celý text
Tlačová správa SLsK zo dňa 2.6.2021
k návrhu MŽP zaradiť štátne lesy v 3.-5. stupni ochrany v národných parkoch
pod správu ŠOP SR
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA ŽIADA POSLANCOV NÁRODNEJ RADY SR, ABY SA NEZAOBERALI NÁVRHOM NA PRESUN ŠTÁTNEHO LESNÉHO MAJETKU V NÁRODNÝCH PARKOCH POD SPRÁVU ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY.

celá TS
Tlačová správa
12 stavovských, profesijných a ostatných organizácií, ktorých sa týka poslanecký návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny, odovzdalo list poslancom Národnej rady Slovenskej republiky
z 15. 6. 2021
Slovenská lesnícka komora, Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Slovenská poľovnícka komora, Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky, Slovenský zväz rybárov, Slovenský zväz včelárov, Združenie lesných robotníkov, Združenie obcí mikroregiónu Muránska planina, Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličskej doliny, Krajská organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Banská Bystrica a PEFC Slovensko ale aj Hnutie Pro Silva, odovzdali poslancom Slovenskej republiky list, kde ich žiada aby navrhli stiahnuť novelu zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.    celá TS