SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber

H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e
Miniaplikace
TOPlist
Výsledky starších ankiet
SLsK na FB:
OBČASNÍK SLsK
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2018                         last update 15.07.2018
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
Herci aj verejnosť si prišli vyskúšať ako sa sadi nový les.
Herci s Marekom Ťapákom na čele, ale aj verejnosť si prišli vyskúšať ako
sa sadi nový les. 5. mája 2018 boli v oblasti Vyšnej Boce nabudúce
veríme že si to prídu vyskúšať aj inam...
Pozrite si zaujímavé VIDEO a fotografie z akcie
 
KLUB ŽIEN LESNÍČIEK pri SLsK pozýva na jubilejné XX. stretnutie
tentoraz na Horehroní
Klub žien lesníčiek pri SLsK pozýva na svoje jubilejné
XX. stretnutie, ktoré sa bude konať v dňoch
16. - 19.8. 2018 v Osrblí, Lesy SR, š.p. - Odštepný závod Čierny Balog.
pozvánka
prihláška
Na Dni stromu 14.7.2018 v Lesníckom skanzene v Čiernom Balogu bola po 12. raz udelená
Cena Jozefa Dekreta Matejovie.
Cena za významný prínos pre slovenské lesníctvo bola udelená spomedzi navrhovaných kandidátov
Ing. Mikulášovi Michelčíkovi.

Blahoželáme!