SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
TOPlist
SLsK na FB:
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2020                         last update 02.06.2020
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
 
Pridajte sa na FB do skupiny "SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA A JEJ PRIATELIA"
Rozhlasové rozprávanie o lese a o lesníkoch...

pre RTVS rozprával
člen SLsK
v r. 2015-2019
STRED
web OLsK ŽILINA
Rozhovor s doc. Ing. Jozefom Konôpkom, CSc.:
Rodí sa nová doba (ne)lesníctva?
Ing. Vladimír Krečmer, CSc., významný vedecký pracovník, pri príležitosti 90. výročia narodenia v publikácii „Bioklimatológ a jeho životná cesta lesníckym výskumom“ píše: „Vývoj lesníctva išiel od poľovníctva k rozvoju drevnej produkcie podľa potrieb ľudskej spoločnosti. Po Veľkej francúzskej revolúcii sa došlo k uznaniu potreby samovoľných environmentálnych a sociálnych efektov lesa pre kultúrnu krajinu. Bola to reakcia na veľké povodne v dôsledku odlesnenia územia. Dnes euroatlantická civilizácia požaduje od lesov a lesníctva viac než samovoľné kladné environmentálne a sociálne externality. Ide o užitočné účinky lesov... viac
Programové vyhlásenie vlády SR, apríl 2020
kapitola Lesníctvo
Lesy sú rozhodujúcim krajinotvorným prvkom. Ich stav je vplyvom klimatických zmien zlý a v dôsledku nedocenenia ich významu sa naďalej zhoršuje. Odpoveďou na tento alarmujúci stav je otvorené, adaptívne lesníctvo, stavajúce na využívaní moderných vedeckých poznatkov a uplatňovaní osvedčených tradícií.
Lesníctvo, ktoré uznáva význam uvedomelej lesníckej činnosti a zároveň priznáva, že nie všetko sa v minulosti v lese dialo správne a čestne.
Lesníctvo, ktoré je aktívnou súčasťou transformácie na obehové hospodárstvo a nízkouhlíkovú bioekonomiku...    viac
Stanovisko Odbornej platformy ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA k Programovému vyhláseniu vlády: „Dokument obsahuje mnoho dobrých návrhov, ktoré podporujeme, európsky lesnícky rozmer mu ale chýba.“
Milióny aj pre lesníkov
Slovenskí prvovýrobcovia, spracovatelia potravín a lesníci získajú desiatky miliónov eur, ktoré by inak vyšli navnivoč ako nevyčerpané prostriedky aktuálneho programovacieho obdobia Programu rozvoja vidieka SR. Agrorezort ich presmeruje po hĺbkovom prehodnotení aktuálneho programu. Agentúru SITA o tom informoval hovorca ministerstva pôdohospodárstva SR Vladimír Machalík. Správu agentúra zverejnila na svojej stránke WebNoviny.sk.   viac
Musíme adaptovať lesy na zmenu klímy,
ale i náš prístup k nim
V čele pražské lesnické fakulty stojí od konce roku 2019 Róbert Marušák, profesor hospodářské úpravy lesů a dlouholetý proděkan. Jak vidí budoucnost fakulty, ale i našeho oboru?
viac