SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber

H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e
Miniaplikace
TOPlist
Výsledky starších ankiet
SLsK na FB:
OBČASNÍK SLsK
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2018                         last update 20.02.2018
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
Výzva k spolupráci na dotazníku
SLsK vyzýva svojich členov - najmä zo Zvolena a blízkeho okolia - aby sa podieľali na dotazníku Národného lesníckeho centra Zvolen ku 21. marcu 2018 ako Medzinárodnému dňu lesov.
Dotazník je anonymný a dostupný TU.
Diskusná relácia "Večer s Havranom" zo 6.2.2018 na RTVS 2 na tému problematiky súčasných lesníckych a ochranárskych názorov na les (archív RTVS).
Aktuálna ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania pre školský rok 2018/2019 podľa krajov
DUÁLNE VZDELÁVANIE
2% z vašich daní za rok 2017 môžete znova darovať Slovenskej lesníckej komore
Potrebné tlačivá sú k dispozícii TU
Štúdia "Bark beetle infestations affectwater quality in the Rocky Mountains of North America"
k téme PRAVDA O LESE 12
Záverečná správa Najvyššieho kontrolného úradu z kontroly Medzinárodnej biosférickej
rezervácie Východné Karpaty (k téme PRAVDA O LESE 13)
nová téma č. 13  >>
TS SLsK zo 16.2.2018
Tlačová správa SLsK k záverečnej správe NKÚ z  kontroly Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty.

TS je k pozretiu TU.
Cena Jozefa Dekreta Matejovie za rok 2018 - vyhlásenie
Slovenská lesnícka komora v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica vyhlasuje 12. ročník ankety „Cena Jozefa Dekreta Matejovie“... 
Text vyhlásenia
Vzor návrhu