SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
Položka AKTIVITY od 1.7.2017 zaniká, nahradia ju AKTUALITY (čo je vlastne táto
úvodná stránka-home page); doterajšie Aktivity od r. 2012 do 30.6.2017 nájdete
ako samostatnú položku v Archíve za príslušný rok.
30.6.2017 sa na pôde komory uskutočnilo pracovné stretnutie GR Sekcie LH a SD
Ing. Petra Kicku, predsedu komory Ing. Šuleka a Ing. Róberta Zlochu...29.6.2017
sa Ing. Viszlai ako zástupca SLsK v RZ SDV zúčastnil spolu s predsedom komory
zasadnutia, ktorého zabezpečenie v rámci rotácie pripadlo SLsK. Zasadnutie sa
konalo v Lesníckom skanzene v Čiernom Balogu... 27.-28.6.2017 Ing. Viszlai v
mene SLsK prezentoval tzv. zelené pracovné miesta na Spoločnom workshope
FOREST EUROPE, EHK OSN a FAO - Podpora zelených pracovných miest v
lesníctve...      viac

H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e . . .
Miniaplikace
Miniaplikace
                    home page photos by © Boris Pekarovič                                                 optimized for GoogleChrome & MS Edge
TOPlist
created by © Boris Pekarovič 2008-2017                         last update 12.07.2017
V Rádiu Regina Banská Bystrica vysielanie o práci lesníkov  08.01.2017

V Rádiu Regina Banská Bystrica sa každú druhú sobotu v mesiaci, vysiela v relácii
"Kalendárium prírody" o 7.10 h. krátke rozprávanie o najhlavnejších prácach
slovenského lesníka v jednotlivých mesiacoch roka. Rádio Regina môžete počúvať
podľa tohto prehľadu.  Odvysielané relácie sa v archíve RTVS neukladajú.
Výsledky starších ankiet
Výber z najnovších aktivít SLsK   06.07.2017
SLsK je aj na FB:
Pozvánka na XIX. stretnutie Klubu žien - lesníčiek pri SLsK
17. - 20.8.2017 -  Odštepný závod Lesov SR v Prievidzi
  
22.06.2017
Nový dokumentárny film SLsK "Lesy alebo holiny"  30.06.2017
Slovenská lesnícka komora dala vzniknúť v spolupráci s Anima Production s.r.o. novému dokumentárnemu filmu "Lesy alebo holiny", ktorý názorne poukazuje na rozdiel stavu kalamitných holín, keď môže lesník odborne pracovať a keď mu je v tom bránené...  (film kedykoľvek neskôr nájdete aj v záložke "LESNÍCKE VIDEÁ")
Cena Jozefa Dekreta Matejovie za rok 2017 udelená   09.07.2017

Cena J. D. Matejovie za rok 2017 bola udelená Ing. Lukášovi Hraškovi, bývalému zamestnancovi Lesov SR, š.p., OZ Levice. Cenu na 16. Dni stromu, 8.7.2017 v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu laureátovi odovzdal predseda SLsK Ing. Šulek a výrobnotechnický riaditeľ Lesov SR - GR B. Bystrica Ing. Bystriansky...   viac
Z M E N A