SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber

H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e
Miniaplikace
                    home page photos by © Boris Pekarovič                                                                   optimized for GoogleChrome
TOPlist
created by © Boris Pekarovič 2008-2017                         last update 12.11.2017
Výsledky starších ankiet
SLsK na FB:
Exkurzia OLsK Bratislava do Orlických hôr v ČR   02.10.2017
"Lesy nás spájajú" - o tom, ako aj s bratskou Českou republikou, nájdete informácie tu... viac
Katastrofa v bezzásahových Belianskych Tatrách graduje  24.10.2017
Nové fotografie z tzv. bezzásahovej oblasti Belianskych Tatier dokazujú to, čo lesníci hovoria bez patričnej odozvy kompetentných už dlho: je to katastrofa...   viac
SLsK začala vydávať "OBČASNÍK"  27.10.2017
SLsK sa rozhodla kvôli lepšej informovanosti svojich členov vydávať "OBČASNÍK", ktorý nájdete aj na tejto webstránke kliknutím na odkaz vpravo dolu (pri odkaze na facebook komory). Iniciátori Občasníka zároveň vyzývajú členov komory, aby do neho prispievali svojimi skúsenosťami, radami...
Lesnícka fakulta TU vo Zvolene začala vydávať "Správy z výskumu LF pre prax"  27.10.2017
25.10.2017 sa Ing. Viszlai zúčastnil za SLsK zasadnutia Rady zamestnávateľov pre
systém duálneho vzdelávania. Okrem riešenia projektu „Duálne vzdelávanie“
informoval, že v rámci komory bol urobený dotazníkový prieskum na školách, ktoré
vyučujú lesnícke odbory a bo poverený výsledky odprezentovať na najbližšom
zasadnutí rady.
Vyhláška na poskytnutie dotácie na mimoprodukčné funkcie lesov je
už v platnosti !  02.11.2017
Žiadosť je možné poslať do 13.11.2017. Týka sa to tých, ktorí sú v roku 2017 buď v prvom roku platnosti PSL, alebo v šiestom roku platnosti. Vykazujú sa totiž porasty v piatom a poslednom roku PSL (rok 2016). Ostatných by sa to malo týkať postupne, ako budú roky pribúdať.   viac
V snahe informovať najširšiu verejnosť o súčasnom nepriaznivom stave lesných porastov
a biotopov v chránených územiach, jeho príčinách a možných východiskách, zmobilizovať
verejnú mienku a získať podporu verejnosti na uskutočnenie zmien, ktoré povedú k ich
ozdraveniu zriadila SLsK špecializovanú webstránku. Zároveň usporiadala v budove
Magistrátu mesta Košice výstavu pútačov kampane "Živé lesy". Potrvá do 15.11.2017.
SLsK má aj webstránku www.zivelesy.sk    09.11.2017
OBČASNÍK SLsK
10.11.2017 zástupca SLsK vysvetľoval naše postoje na širokú "lesnú" tému v ďalšom internetovom rádiu...     12.11.2017
...a hoci na besedu boli pozvaní aj zástupcovia LOZ VLK, tí sa jej bez vysvetlenia nezúčastnili. Môžete si ju vypočuť spolu s ďalšími audiozáznamami v našom audioarchíve.