SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e
Miniaplikace
TOPlist
Výsledky starších ankiet
SLsK na FB:
OBČASNÍK SLsK
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2019                         last update 10.09.2019
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
 
Cena Jozefa Dekreta Matejovie udelená po 13. raz
Na v poradí už 18. ročníku Dňa stromu v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu, bola už po 13. krát udelená Cena J. D. Matejovie, ktorú každoročne dáva Slovenská lesnícka kmora spolu s Lesmi SR, š.p. B. Bystrica zaslúžilým osobnostiam v lesníctve.
V tomto roku bola udelená... čítaj viac
POZVÁNKA
Oblastná lesnícka komora Žilina, Lesy SR, š.p. - OZ Žilina a Pro Silva Slovakia pozývajú na turisticko - náučnú prechádzku pôvodným a súčasným západokarpatským lesom na tému "Je prebudova a záchrana smrekových lesov severného Slovenska iba utópiou? "
Po tom, ako sedem organizácií vytvorilo v polovici augusta v Banskej Bystrici spoločnú odbornú platformu s názvom ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA a zmluvu o vytvorení platformy podpísali signatári týchto subjektov - LESY Slovenskej republiky, š.p., Odborový zväz drevo, lesy, voda, PEFC Slovensko, Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Slovenská lesnícka komora, Vojenské lesy a majetky, š.p., a Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky, sa 9.10.2019 v Bratislave protagonisti Platformy stretli s novinármi a prezentovali prostredníctvom nich verejnosti motívy založenia a ciele tohto zoskupenia.

čítaj viac
V auguste 2019 bola založená odborná platforma
"Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska"
čítaj aj tu