Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Share

Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Zdieľať

Vážená pani prezidentka,

Slovenská lesnícka komora sa po svojom ostatnom zasadnutí Predstavenstva obracia na Vás ako najvyššiu ústavnú autoritu Slovenska týmto otvoreným listom so žiadosťou o naliehavé riešenie neúnosnej a neudržateľnej situácie s medveďmi. Slovenská lesnícka komora je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike. Žiaľ, situácia v lesoch na Slovensku bráni občanom Slovenska využívať prírodné bohatstvo našej krajiny tak, ako by to bolo možné.

Takmer každý deň médiá prinášajú informácie o stretoch medveďa s človekom, ktoré častokrát končia útokmi na ľudí a na hospodárske zvieratá. Medvede ohrozujú nielen lesníkov, robotníkov v lesoch, včelárov, ale aj ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve, na farmách, vidieku, v mestách, objavujú sa na cintorínoch, v blízkosti nákupných centier. Pohyb v prírode, ale aj v tesnej blízkosti obydlí, sa stáva rizikovým kvôli výskytu medveďov!

V súčasnosti počas školských prázdnin sú opodstatnené obavy, či medvede nenapadnú deti v letných táboroch, pri hraní sa v prírode. Dovolenky a rekreácie sa namiesto pohody a radosti často napĺňajú strachom zo stretu s medveďmi. Situácia je mimoriadne vážna, dochádza k bezprostrednému ohrozeniu osôb a škodám na majetku.

Pani prezidentka, okrem toho, že zastávate najvyššiu ústavnú funkciu, ste aj matkou. Preto sa určite viete vžiť do situácie, ktorú musela  prežívať matka z Turčianskych Teplíc, keď bránila svojho syna pred medveďom vidlami https://plus7dni.pluska.sk/domov/michaela-zachranila-syna-pred-medvedom-zdrapila-som-vidly-ani-neviem-co-dialo-dalej.

Aj na základe Vami vydaného stanoviska azda budete s nami súhlasiť, že tento stav je zákonitým dôsledkom neriešenia uvedeného problému. Skutoční odborníci dlhodobo upozorňovali a upozorňujú na premnoženú populáciu medveďa a na riziká z toho plynúce. Ministerstvo životného prostredia SR ostalo slepé a hluché voči týmto upozorneniam, povýšilo existenciu medveďa nad ľudský život.

V prípade, že Vám nie je známa genéza vývoja situácie, dovoľte oboznámiť Vás s chronológiou vývoja ohľadom upozornení na premnoženie populácie medveďa hnedého:

Už dňa 12.7.2020 analytik Dušan Lukášik napísal ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi list so zdôvodnenou analýzou a poukázaním na to, že Slovenská republika je v poslednom pásme rizík, kedy medveď bude útočiť s následkami ťažkého poškodenia zdravia alebo smrti. Ministerstvo životného prostredia nekonalo a začalo ofenzívnu vysvetľovaciu kampaň, zameranú na vytváranie ilúzií o prítulnom zvieratku a šírením dezinformácií, že medvede sú vegetariáni.

Teória neurčitosti ale hovorí, že nik nevie určiť, kedy a kde bude medveď útočiť a tak ani Zásahový tím pre medveďa hnedého v gescii Štátnej ochrany prírody SR nevie ochrániť zdravie a život občana, ani jeho majetok. A nepomôže tomu ani ďalší zásahový tím, nakoľko riešia veci po útoku.

14.6.2021, t. j. o necelý rok, došlo v Liptovskej Lužnej k usmrteniu občana medveďom!

8.6.2022 podali Dušan Lukášik a Filip Kuffa trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu Všeobecného ohrozenia podľa ustanovenia § 284, 285 Trestného zákona. Žiaľ, bez adekvátnej odpovede.

Od augusta 2013 až do konca januára 2015 zbieralo 648 dobrovoľných zberačov z radov lesníkov, poľovníkov, ochranárov pod vedením profesora Pauleho medvedí trus. Na analýzu DNA zaslali celkovo 2 813 vzoriek, ktoré mali byť kľúčom k doteraz najpresnejšiemu údaju o počte medvedej populácie na Slovensku. Výsledok – 1 256 jedincov s odchýlkou plus mínus 233 kusov.

Od 1. septembra 2019 do 30. apríla 2020 a od 1. septembra 2020 do 30. apríla 2021 zbierali zamestnanci Štátnej ochrany prírody SR, ako aj niekoľko dobrovoľníkov v dvoch mimo vegetačných obdobiach vzorky medvedieho trusu a medvedej srsti. Na uskutočnenie DNA analýzy početnosti medveďa hnedého bolo vyzbieraných celkovo 2 179 vzoriek DNA. Vzhľadom na možnú štatistickú odchýlku sa tak skutočná početnosť najväčšej slovenskej šelmy pohybuje v intervale od 1 012 do 1 275 jedincov. Informoval o tom doc. Pavel Hulva z Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.

Národné lesnícke centrum má ale voči týmto predbežným výsledkom  výhrady…

https://vedanadosah.cvtisr.sk/priroda/zivotne-prostredie/medvede-na-slovensku-nie-su-premnozene-tvrdia-vedci-z-karlovej-univerzity/

https://web.nlcsk.org/stanovisko-nlc-k-predbeznym-vysledkom-dna-analyzy-pocetnosti-medveda-hnedeho/

Vážená pani prezidentka,

veríme, že aj ako matka urobíte všetko pre to, aby rodičia, starí rodičia, naše deti a vnúčatá, ale aj všetci občania Slovenska mohli využívať prírodné bohatstvo našej krajiny bez strachu a obáv so stretom s medveďom.

Slovensko je súčasťou tej istej Európskej únie ako napr. Estónsko, Fínsko, Chorvátsko
a Slovinsko. Tak prečo potom v uvedených krajinách je povolený regulačný odlov medveďa hnedého a u nás sa operuje tým, že EÚ to nepovolí? Údaje o odlove získané od expertov za rok 2021 sú napr. Estónsko 87 jedincov, Fínsko 385, Chorvátsko 128 a Slovinsko 121.

Koľko tragédií sa ešte musí stať, aby sa konečne začalo hľadať racionálne riešenie danej situácie? Kedy sa kompetentní začnú zaujímať o pozadie obrovských finančných tokov spojených s nič neriešiacimi projektami na medveďa? Kde je stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze? Či naozaj je cieľom vyľudnenie vidieka?

Vážená pani prezidentka,

nečakáme odpovede na uvedené konkrétne otázky. Ale po ukážke toho, ako sa politici nevedia ani len zísť v dostatočnom počte, aby prijali nejaké návrhy riešení, očakávame urýchlené riešenia od tých, ktorí problém môžu riešiť – teda aj od súčasnej, Vami poverenej Vlády Slovenskej republiky.

Ing. Igor Viszlai, predseda Slovenskej lesníckej komory

 

Súvisiace príspevky