Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Share

Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Zdieľať

Oblastná lesnícka komora Košice v spolupráci s Národným lesníckym centrom – Lesníckym výskumným ústavom a Lesníckou ochranárskou službou, štátnym podnikom LESY SR, OZ Vihorlat a akciovou spoločnosťou Mestské lesy Košice organizuje 27. júna 2023 v Dargove odborný seminár na tému Aktuálne hrozby pre listnaté lesné porasty – lykožrút bukový a hynutie jaseňov. Mediálnym partnerom podujatia je LESMEDIUM.

Odborný program seminára sa bude skladať z dvoch blokov – prezentácie odborných príspevkov v sále Obecného úradu Dargov a exkurzie s terénnymi ukážkami v blízkych lesných porastoch. Účastníci zakončia odborné stretnutie po diskusii zadefinovaním záverov a odporúčaní pri riešení danej problematiky.

Záujemcovia o účasť na podujatí môžu zasielať prihlášky formou vyplnenej priloženej návratky do 20. júna 2023 na e-mailovú adresu: jozef.stasko@lesy.sk. Bližšie informácie poskytne Ing. Jozef Staško na mobilnom telefónnom čísle +421 918 333 800.

Prihláška-Návratka-Seminár SLsK-Dargov-27-6-23-Lykožrút bukový   

Súvisiace príspevky