Categories: CENA J.D.MATEJOVIE

Share

Ing. Spevár po ukončení štúdia na Lesníckej fakulte, v roku 1984, nastúpil na nástupnícku prax na OZ Prievidza, kde postupne prešiel rôznym služobným zaradením. V roku1986 pôsobil ako vedúci lesného obvodu a v tomto roku bol menovaný aj do funkcie samostatného odborného prevádzkovo – technického  pracovníka pre pestovanie lesa, v ktorej zotrval až do roku 1991. V rokoch 1992-1994 pôsobil vo funkcii vedúceho polesia. V rokoch 1995-1999  bol menovaný do funkcie hlavného inžiniera na OZ Prievidza, neskôr povereného riaditeľa OZ a od roku 2000 do roku 2003 striedavo pôsobil na funkciách výrobno-technického námestníka, zástupcu riaditeľa OZ a riaditeľa OZ Prievidza, neskôr riaditeľa OZ Topolčianky. V roku 2003 sa vrátil na OZ Prievidza a tu striedavo opäť zastával funkcie zástupcu riaditeľa a riaditeľa OZ Prievidza, až do roku 2009, kedy bol menovaný do funkcie riaditeľa OZ lesnej techniky Lesy B.Bystrica. V roku 2012 bol menovaný do funkcie výrobno – technického riaditeľa na GR LSR,š.p  a zároveň za člena Dozornej rady LSR,š.p.

V roku 2014 nastúpil na MPRV SR do  funkcie štátneho tajomníka, kde pôsobil do roku 2016 a v tomto roku sa vrátil na LSR,š.p. na odbor kontroly. V roku 2016 odišiel od LSR,š.p. a od roku 2017 je Konateľ, riaditeľ, OLH, spoločnosti SPEVÁR s. r. o.

Ing. Spevár svoj osobný aj profesijný život zasvätil lesu a lesníctvu, čoho dôkazom je jeho zodpovedný prístup k práci na všetkých postoch, ktoré zastával a zastáva. Je člen Predstavenstva slovenskej lesníckej komory, člen Správnej rady TU Zvolen, člen Dozornej rady PEFC Slovensko
a člen Výkonného výboru Združenia trenčianskych vlastníkov neštátnych lesov.