Categories: CENA J.D.MATEJOVIE

Share

Laureátovi sa cena  udeľuje za celoživotné dielo – 40 ročné pôsobenie v lesníctve, významné zásluhy a prínos k rozvoju pestovania listnatých porastov s dôrazom na drevinu dub.

Ing. Lukáš Hraško sa narodil 19. októbra 1949 v Novej Dedine, okres Levice. Je absolventom lesníckeho odborného učilišťa (1965 – 1967), strednej lesníckej technickej školy (1967 – 1971) a Lesníckej fakulty Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene (1971 – 1976).

Ing. Lukáš Hraško patrí medzi tých vzácnych ľudí, ktorí celý svoj profesijný, ako aj osobný život, venovali práci v lese a čo je tiež dôležité zvýrazniť, v obvode jedného Lesného závodu Levice. Pracoval ako vedúci lesníckeho obvodu, neskôr ako technik výroby – pestovateľ a ako vedúci odborný referent pestovateľ. Od roku 2000 pracuje ako odborný lesný hospodár pre lesy neštátnych vlastníkov a obhospodarovateľov lesov. Aj vďaka tomu dokázal ako špecialista na úseku pestovania lesov zhromaždiť veľké množstvo poznatkov a získať praktické skúsenosti v tejto oblasti.

Ing. Hraško je priekopníkom a iniciátorom hnutia PRO SILVA, vyvíja stále aktivity pri zakladaní a obhospodarovaní takýchto objektov u štátnych i neštátnych lesov.  Dosiahnuté predbežné výsledky rastu a pestovania introdukovaných drevín na priemyselných plantážach OZ Levice boli ním prezentované tiež na medzinárodnej úrovni. Aktívny je aj v publikačnej činnosti.

Ing. Lukáš Hraško je nielen odborníkom v oblasti pestovania lesov, ale aj skromným človekom úprimného charakteru a ľudského prístupu k životu. Je jedným z tých, ktorí sa vybrali cestou lesníctva a tejto ceste zostali verní po celý život.