Categories: CENA J.D.MATEJOVIE

Share

Cena Jozefa Dekréta Matejovie  sa udeľuje Ing. Ladislavovi Maximovi za jeho celoživotnú prácu pre slovenské lesníctvo, za jeho bohatú publikačnú činnosť v tomto obore a za presadzovanie zásady neoddeliteľnosti lesníctva a ochrany prírody.

Konkrétnejšie je potrebné spomenúť , že je rodákom zo Sobraniec a celý profesijný život odpracoval v štátnych lesoch.

Je obhajcom a šíriteľom prírode blízkeho obhospodarovania lesa a celým jeho pracovným životom sa tiahne práca s mládežou.

Ako riaditeľ LZ Sobrance odborne a ľudsky usmerňoval prinavracanie lesov pôvodným vlastníkom. Jeho celoživotným koníčkom je záchrana bociana bieleho.

Vzhľadom na jeho skúsenosti, odbornosť, ale i umenie narábať so slovom a perom sa stal známym aj ako autor mnohých odborných článkov a ucelených publikácií.

Po odchode do dôchodku  je naďalej aktívny vo viacerých oblastiach.

Sme presvedčení, že práve tento „obyčajný lesník“ z najvýchodnejšieho kúta našej republiky si zaslúži, aby bol nositeľom Ceny Jozefa Dekréta Matejovie.