Categories: CENA J.D.MATEJOVIE

Share

Pán Ján Morong patrí do generácie tých lesných odborníkov a zamestnancov, ktorí v práci pre les strávili celý svoj pracovný život.
Ba nielen pracovný, ale aj podstatnú časť mladosti a množstvo svojho voľného času. Patrí medzi tých lesníkov, pre ktorých les nebol zďaleka len predmetom pracovných povinností, ale pre ktorých les bol a dodnes je objektom životnej náplne, blízkeho vzťahu, intenzívneho profesionálneho, osobného a ľudského záujmu.
Slovo „láska“ vo vzťahu p. Moronga k lesu je plne namieste. V jeho živote neexistovala situácia, kedy by nebol ochotný kedykoľvek, v ktorúkoľvek hodinu sa plne angažovať v lesníckej problematike. Je typom lesníka, ktorý svojou vytrvalou – možno z globálneho pohľadu ,, drobnou“ – prácou, vo svojej dobe na sto percent prispel k udržaniu optimálneho stavu lesov v nádhernej časti Slovenského Rudohoria, v okruhu vymedzenom veľmi približne obcami Lom nad Rimavicou a Hronec.
Aj dnes, keď je na dôchodku, nešetrí svoje nohy a chodí navštevovať svoju celoživotnú lásku – dôverne známe lesné tíšiny, ktoré hodnotí okom odborníka a o ktoré nemôže stratiť záujem nikdy.