Categories: Zdravý les

by Slsk

Share

Categories: Zdravý les

by Slsk

Zdieľať

Načo je nám les?

Čo robí lesník?

Čo musí vedieť lesník?

Aké sú najčastejšie omyly vo vnímaní práce lesníkov?

Lesník ako ochranca prírody? Áno!

Lesníci ako ochrancovia lesa

Lesníci a verejnosť I.

Lesníci a verejnosť II.

Práca lesníka