Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Share

Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Zdieľať

V pondelok 10. júla 2023 sa v štátnom podniku LESY Slovenskej republiky, OZ Horehronie, v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline stretli zástupcovia Slovenskej lesníckej komory – predseda Igor Viszlai, člen predstavenstva komory Miroslav Ďurovič, člen komory Štefan Petrikovič, ktorý plnil aj úlohu trubača so slávnostnými lesníckymi signálmi – a šéf medzinárodných vzťahov združenia Polskie towarzystwo leśne (PTL), teda poľskej alternatívy našej komory Stanislaw Malek, ako aj Jerzy Modrzynski, takisto zodpovedný v združení za medzinárodné vzťahy.

Pracovné stretnutie za účelom nadviazania spolupráce medzi oboma komorami sprostredkoval emeritný dekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene Viliam Pichler a stretnutia sa aj zúčastnil. Úvodným bodom programu bolo predstavenie činnosti Slovenskej lesníckej komory, podstatná časť diskusie bola venovaná vytvoreniu platformy lesníckych komôr v regióne Karpatského oblúka, ktoré by spoločne boli schopné presadzovať lesnícke záujmy a potreby lesného hospodárstva voči Európskej únii.

Príkladom sú rôzne iné regionálne zoskupenia, ktoré majú väčšiu šancu uspieť, ako keď sa o lobing snažia jednotlivé organizácie. PTL ako iniciátor procesu osloví ďalšie komory v krajinách, ktorými sa Karpatský oblúk tiahne a spoločné stretnutie, na ktorom by sa rozpracovali konkrétne postupy a termíny ich realizácie, by sa malo uskutočniť v marci budúceho roku v okolí Krakova.

O ponuke PTL bude predseda komory informovať na najbližšom zasadnutí Predstavenstva Slovenskej lesníckej komory s presvedčením, že „iniciatívu je potrebné vnímať ako príležitosť etablovať lesnícke názory aj na úrovni EÚ. Pokiaľ totiž nebudú lesnícke inštitúcie aktívne, môže sa stať, že ostaneme prekvapení, čo všetko protilesnícke sú politici v Európskom parlamente schopní prijať,“ povedal Igor Viszlai.

Súčasťou programu stretnutia bola aj prehliadka časti Lesníckeho skanzenu. Poľským kolegom sa páčil koncept propagácie práce lesníkov i prostredie a množstvo informácií, názorných ukážok, stacionárnych ukážok techniky či obyvatelia skanzenu – diviaky a danielia zver. „Pokiaľ by sa podarilo nadviazať aktívnejšiu spoluprácu medzi komorami, poľskí lesníci by určite mali záujem absolvovať prehliadku skanzenu v celom rozsahu. Azda sa to podarí, radi budeme kolegov z Poľska v skanzene sprevádzať,“ dodal predseda Slovenskej lesníckej komory.

Súvisiace príspevky