Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Share

Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Zdieľať

Napriek dovolenkovému obdobiu sa 13. júla 2023 stretli členovia Predstavenstva Slovenskej lesníckej komory. V rámci programu vyhodnotili plnenie uznesení z ostatného rokovania Predstavenstva a Valného zhromaždenia Slovenskej lesníckej komory. Okrem ďalšej bežnej agendy bolo v zmysle základných dokumentov komory predstavenstvom schválené prijatie dvoch nových členov – právnické osoby: Stredná odborná škola lesnícka v Prešove a Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekréta Matejovie v Liptovskom Hrádku.

„Súčasťou programu bola aj prezentácia možnosti testovania mobilnej aplikácie na mapovanie ekosystémových služieb, ktoré lesy popri iných službách poskytujú. Množstvo ekosystémových služieb už v databázach Národného lesníckeho centra je, no niektoré nie a tam je potrebná pomoc.

Slovenská lesnícka komora má z Národným lesníckym centrom podpísanú zmluvu o budúcom sprostredkovaní výsledkov výskumu do praxe a samozrejme sa aj podieľa v rámci možností na pomocných prácach.  

Preto bolo využité zasadnutie predstavenstva komory a pracovníci Národného lesníckeho centra Zuzana Sarvašová, Maroš Sedliak a Radovan Hladký predstavili mobilnú aplikáciu na mapovanie rekreačnej infraštruktúry v lesoch, predviedli jej funkcionality, spôsob odosielania dát a výslednú mapu.

Popri ostatných prácach v rámci výskumnej úlohy Priestorová analýza poskytovania ekosystémových služieb v lesoch Slovenska teda vedia kolegovia lesníci aplikáciu otestovať a vylepšiť. A azda sa v budúcnosti dočkáme, že ekosystémové služby budú tvoriť súčasť ekonomického zhodnocovania produktov a služieb lesa pre verejnosť,“ povedal predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Igor Viszlai.

Súvisiace príspevky