Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Share

Categories: Aktuality

by Jozef Marko

Zdieľať

Nie je kniha ako kniha. Môže mať rôznu veľkosť, hrúbku, väzbu, ilustrácie, prevedenie. A čo tak drevené knihy? Áno, aj také už existujú. Sú vyrobených z lesných drevín rastúcich na Slovensku a originálna sada pozostáva nateraz z 21 drevených kníh. Každá z nech je vyrobená z konkrétnej dreviny, nesie svoj príbeh.

Svojim obsahom však prináša čitateľovi špecifické informácie o danej drevine. Každá kniha je z dreva konkrétnej dreviny, chrbát z kôry a samozrejme, nechýbajú základné informácie. Na jedenástich stranách sú uvedené morfologické znaky dreviny, opis jej kôry, letorastov, púčikov, listov, kvetov, plodov a semien, semenáčikov a samotného dreva.

Ďalšie kapitoly sú o ekologických nárokoch dreviny, škodlivých činiteľoch pôsobiacich na konkrétnu drevinu, využití dreva a príbuzných druhoch. Na mapke je zobrazené pôvodné rozšírenie dreviny a pridané sú aj zaujímavé informácie o danej drevine. Či už v súvislosti s historickými udalosťami, liečivými účinkami, kultovými zvykmi a podobne.

Samotné knihy sa dotvárajú interaktívne – je potrebné doplniť vylisované listy, letorast s púčikmi, semená či plody a semenáčik. Igor Viszlai, ktorý je tvorca myšlienky i realizátor projektu upresnil, že bolo vytvorených päť sád. Prioritne má byť ich využitie pre potreby vzdelávania v oblasti lesnej pedagogiky i lesníckeho múzejníctva.

Aby sa ich poslanie naplnilo, predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Igor Viszlai a prvá podpredsedníčka Ing. Mária Biesová odovzdali sady drevených kníh tým správnym adresátom. Za koordinátora lesnej pedagogiky na Slovensku drevené knihy prevzal generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra vo Zvolene Ing. Peter Balogh, PhD. s kolektívom z Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky.

Pre najväčšieho realizátora aktivít lesnej pedagogiky – štátny podnik Lesy SR boli určené tri sady. Jednu prevzal generálny riaditeľ Ing. Ján Marhefka, druhú vedúca Lesnej školy v Leviciach Ing. Slávka Pavlová. Veríme, že tretiu sadu drevených kníh vhodne využijú aj v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene, prevzala ich vedúca Mgr. Veronika Horská Šebíková.

Zámerom do budúcnosti je, aby sa sada drevených kníh rozrástla o ďalšie dreviny a komplexne bude predstavovať 52 lesných drevín rastúcich v lesoch na Slovensku.

Súvisiace príspevky