Categories: Aktuality

by Slsk

Share

Categories: Aktuality

by Slsk

Zdieľať

Predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Igor Viszlai včera zastupoval komoru na akcii v rámci Týždňa
celoživotného učenia – Regionálne okrúhle stoly k vzdelávaniu dospelých 2022.
Diskusia zástupcov zainteresovaných strán vzdelávania dospelých v rámci Banskobystrického kraja sa
konala v Revúcej a bola zameraná na hľadanie možností spolupráce na regionálnej úrovni. Podujatie
zorganizovala Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých a zúčastnili sa jej zástupcovia Ministerstva
školtsva, vedy, výskumu a športu SR, Banskobystrického samosprávneho kraja, mesta Revúca, Academie
Istropolitana Nova, Univerzity Mateja Bela a ďalší.
Slovenská lesnícka komora ako participant na národnom projekte Sektorovo riadené inovácie v stratégii
do roku 2030 navrhla vzdelávanie učiteľov odborných predmetov lesníckych odborov na stredných
školách, ale aj vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, nevynímajúc odborných lesných hospodárov – čiže
vzdelávanie dospelých.
Potešiteľnou správou je, že na ministerstve školstva sa pripravuje nový zákon o celoživotnom vzdelávaní,
v rámci ktorého by mali vzniknúť individuálne vzdelávacie účty (pre celoživotné vzdelávanie), v rámci
ktorých by navrhované aktivity Sektorovo riadených inovácií mohli byť financované.
„Vidím v tom príležitosť na ďalšie rozvinutie aktivít Slovenskej lesníckej komory pre odborný personál
v lesoch, ale aj spoluprácu s obhospodarovateľmi či vlastníkmi lesov a príspevok k lepšej príprave
lesníckeho dorastu,“ povedal predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Igor Viszlai.

Súvisiace príspevky