Categories: Zdravý les

by Slsk

Share

Categories: Zdravý les

by Slsk

Zdieľať

Kde študujú lesníci

Študijné lesnícke odbory

Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici

Spojená stredná odborná škola služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici

Sokoliarstvo

Stredná odborná škola v Tvrdošíne

Vysokoškolské štúdium lesníctva

Lesnícka fakulta TUZVO – medzinárodná spolupráca a praktické vzdelávanie

Lesnícka fakulta TUVZO – hodnotenie