Slovenská lesnícka komora: Ekoaktivisti vykopávajú lesníkmi otvorené dvere

Slovenská lesnícka komora považuje požiadavku ekoaktivistov stanoviť výmeru prísne chránených území s bezzásahovým režimom minimálne na 10 percent výmery Slovenskej republiky do roku 2030 za vykopávanie lesníkmi dokorán otvorených dverí. Národné lesnícke centrum totiž včera zverejnilo fakty a oficiálne údaje, podľa ktorých pokrývajú ochranné porasty bez úmyselného zásahu 6,4% a lesy v 5. stupni ochrany 3,7% výmery lesných porastov, takže 10,1% z plochy slovenských lesov je v režime plánovaného bezzásahu.

Ďalšie bezzásahové lesné porasty, ktoré vznikli samovývojom, sa nachádzajú na takmer 300 tisíc hektároch takzvaných bielych plôch, takže v režime bezzásahu sa nachádza 23 % z výmery našich lesov. Sumárne predstavuje bezzásah až 9,9 % celkového územia Slovenska. Z toho približne jedna polovica je v štátnom vlastníctve a druhá polovica v neštátnom vlastníctve.

„Tieto exaktné údaje potvrdzujú, že lesníci nikdy neboli, nie sú a ani nebudú drancovateľmi lesov, ktorých zaujíma len zisk z predaja dreva, ako sa to už takmer dve desiatky rokov snažia nahovoriť verejnosti ich odporcovia. Naopak, boli to práve lesníci, ktorí ako prví ochrancovia prírody navrhovali do najprísnejšieho stupňa ochrany najcennejšie časti slovenských lesov a prírody.

Sú to lesníci, ktorí úmyselne nezasahujú do ochranných lesov, alebo do nich zasahujú len veľmi citlivo a skutočne minimálne, aby zachovali ich stabilitu a všetky funkcie, ktoré plnia v prírode. Lesníci tak už dávno otvorili pomyselné dvere spoločnosti a prírode k vysokej diverzite, ekologickej stabilite, kvalite životného prostredia, priaznivej bilancii uhlíka, dostatku čistej vody a k ďalším benefitom v rovnováhe potrieb prírody, spoločnosti a ekonomiky tejto krajiny,“ hovorí predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Milan Dolňan.

Kontakt k aktuálnej téme:
Ing. Milan Dolňan
Slovenská lesnícka komora
Študentská 20, 960 01 Zvolen
E-mail: slsk@slsk.sk
Tel.: +421 905 253 174