SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA: S VLÁDNYM NÁVRHOM ZÁKONA O POĽOVNÍCTVE SÚHLASÍME.
AK CHCEME ZACHOVAŤ LESY, STAVY ZVERI MUSIA BYŤ PRIMERANÉ

Slovenská lesnícka komora sa v týchto dňoch nezapája do medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o poľovníctve. Dôvodom je podľa slov jej predsedu Ing. Milana Dolňana absencia akéhokoľvek nesúladu znenia návrhu zákona o poľovníctve s názormi odbornej lesníckej verejnosti.

„Súhlasíme s vládnym návrhom z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, najmä s jeho filozofiou, že ak chceme zachovať lesy a ich schopnosť obnovovať sa a dokázať ich chrániť a pestovať bez nákladných opatrení, je potrebné udržiavať stavy zveri v primeranom množstve, bez viditeľných škôd vo svojom okolí, v lese a na poľnohospodárskych pozemkoch, ale aj na cestách.

Zver je v súčasnosti limitujúci faktor existencie lesa takisto ako hmyzí škodcovia a zlé politické rozhodnutia. Mrzuté bude, ak v parlamente poslanci neodborne a negatívne vstúpia do znenia návrhu zákona o poľovníctve, čo pripomienkovať v danom čase nedokážeme,“ povedal Ing. Milan Dolňan.

Kontakt k aktuálnej téme:
Ing. Milan Dolňan
Slovenská lesnícka komora
Študentská 20, 960 01 Zvolen
E-mail: milanlesy@gmail.com
Tel.: +421 905 253 174