Televízia TA3 búra mýtus o tom, že na Slovensku máme málo lesov a lesníkom ide len o ťažbu dreva

Slovenská lesnícka komora víta a oceňuje skutočnosť, že Televízia TA3 začala včera, 14. novembra 2022, o 19:35 hod. vysielať pre divákov 17-dielny odborný cyklus ZDRAVÝ LES o lesnom hospodárstve, lesníctve a lesoch. Vysielací čas pre spoločný projekt Slovenskej lesníckej komory a Národného lesníckeho centra stanovila Televízia TA3 na pondelky, utorky a stredy, vždy v rovnakom čase o 19:35 hod. Televízia TA3 uvádza edukačný cyklus ZDRAVÝ LES ako unikátny prierez informáciami, o ktorých laická verejnosť možno ani netuší.

„Verejnosť sa vďaka tomuto cyklu krátkych rozhovorov s odborníkmi dozvie, že práca lesníka vôbec nie je iba o rúbaní dreva. Základným cieľom jeho práce je zabezpečiť trvalo udržateľné hospodárenie v zdravom lese. Preto bol takto zvolený názov projektu – ZDRAVÝ LES. Práve zdravý, zelený les je primárnym výrobkom lesníka a to, že popri tom dodáva jedinečnú, trvalo sa obnovujúcu surovinu  – drevo – na trh drevospracujúceho priemyslu, je len bonus pre národné hospodárstvo.

Sme veľmi radi, že vďaka cyklu ZDRAVÝ LES Televízia TA3 pomôže nám lesníkom zbúrať mýtus o tom, že máme málo lesov a využívame ich iba na ťažbu dreva. Ďakujem predovšetkým iniciátorovi realizácie projektu Milanovi Dolňanovi, bývalému predsedovi Slovenskej lesníckej komory a odborníkom z Národného lesníckeho centra a iných lesníckych subjektov za aktívnu spoluprácu pri jeho tvorbe,“ hovorí Ing. Igor Viszlai, predseda Slovenskej lesníckej komory.