Pred sto rokmi, 13. januára 1923, sa v Sobranciach narodil Prof. Ing. Dr. h. c. Miroslav Stolina, DrSc. – významná osobnosť slovenského lesníctva s európskym rozmerom. V rokoch 1960–1990 viedol Katedru ochrany lesa a poľovníctva na Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, pôsobil ako profesor na Lesníckej fakulte Českej zemědělskej univerzity v Prahe a na Lesníckej fakulte a Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

„Profesor Miroslav Stolina bol skvelým pedagógom, vedcom i popularizátorom svojho odboru na domácej, ale aj na európskej scéne. Vo svojej vedeckej činnosti sa zameriaval na ochranu lesa, ekológiu a environmentalistiku. Založil novú modernú koncepciu náuky o ochrane lesa, ktorú prijali aj v zahraničí. Bol riešiteľom a koordinátorom výskumu teoretických základov ochrany lesov. Na Lesníckej fakulte Českej zemědělskej univerzity v Prahe obnovil katedru ochrany lesov. Bol hlavným koordinátorom výskumného programu fakulty pre ochranu lesov a členom poradného zboru ministra pôdohospodárstva a životného prostredia ČR,“ pripomína verejnosti významnú lesnícku osobnosť predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Igor Viszlai.

Prof. M. Stolina sa ďalej okrem iného podieľal na tvorbe lesníckeho náučného slovníka, vypracoval scenár filmu Ochrana lesa pre Lesnícku fakultu vo Zvolene a Lesnícku fakultu v Zūrichu. Koordinoval základný výskum odolnostného potenciálu lesných ekosystémov. Je autorom 210 vedeckých prác a množstva odborných článkov. Bol členom viacerých vedeckých rád. Dostal viaceré vysoké slovenské i zahraničné vyznamenania. Prezidentom Slovenskej republiky bol vyznamenaný Radom Ľ. Štúra II. triedy. Zomrel 28.11.2004 vo Zvolene.