K najväčšej lavínovej tragédii na Slovensku došlo pred 99 rokmi, v noci zo 6. na 7. februára 1924 v lesníckej osade Rybô (časť obce Staré Hory) v Hornojeleneckej doline vo Veľkej Fatre. Obrovská lavína sa uvoľnila na juhovýchodných svahoch Krížnej (1 574 m n. m.) a jej nános sa zastavil až v hornej časti osady Rybô, kde strhol a zasypal tri domy a ďalšie dva poškodil. Lavína zasypala 22 ľudí. Iba štyria z nich lavínu prežili, ostatných 18 (z toho 15 detí) v lavíne zahynulo. Lavína sa tak smutne zapísala do dejín Slovenska ako najtragickejšia lavína v histórii. Slovenská lesnícka komora to uvádza v dnešnej tlačovej správe.

„Podľa odborníkov bolo hlavnou príčinou tejto lavínovej tragédie odlesnenie svahov. Ľudia žijúci v tejto lokalite rozširovali pasienky pre svoj dobytok a vyrúbali lesy nad osadou Rybô. Strmé svahy pod Krížnou tak ostali holé, zarastené iba trávou. Drsnosť povrchu sa výrazne znížila a vzniknuté pasienky nedokázali efektívne zadržať masy snehu v zlých snehových podmienkach.

V súčasnosti už takého riziko, najmä vďaka efektívnemu zalesneniu, takmer nehrozí. Chceme na tomto príklade upozorniť verejnosť na význam lesníckych protilavínových opatrení, spočívajúcich v zalesnení svahov. Aktívny lesnícky manažment je dôležitý často práve tam, kde ochrancovia prírody presadzujú bezzásahový režim,“ hovorí predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Igor Viszlai.