Kampaň ekoaktivistov Za košické lesy je nebezpečným hazardom s prírodou, lesným majetkom Košičanov a s ich životmi a zdravím

Slovenská lesnícka komora vníma najnovšiu kampaň ekoaktivistov nazvanú Za košické lesy ako nebezpečný hazard s prírodou, lesným majetkom Košičanov a s ich životmi a zdravím. Bezzásahový režim v prímestských lesov druhej najväčšej aglomerácie na Slovensku a po viedenských mestských lesoch najväčšieho lesného majetku mesta v strednej Európe, navrhovaný ľuďmi bez zodpovednosti nie je ničím iným ako nezodpovedným hazardom. Slovenská lesnícka komora apeluje na poslancov súčasného i budúceho Mestského zastupiteľstva v Košiciach, aby odmietla túto hrozbu pre trvalo udržateľné obhospodarovanie Mestských lesov Košice aj pre samotných obyvateľov Košíc.

Hazard s prírodou znamená, že bezzásahový režim privedie lesné porasty k postupnému rozpadu a k strate ich schopnosti poskytovať plnohodnotne ekosystémové služby, teda aj rekreačnú a relaxačnú. Pritom prímestské lesy sú na plnenie týchto funkcií prioritne určené.

Hazardom ekonomickým preto, lebo bezzásah povedie k znehodnocovaniu majetku vlastníka, teda lesného majetku mesta a všetkých jeho obyvateľov, k neefektívnemu nakladaniu s disponibilnými zdrojmi, k strate príjmov, k nezmyselnému odčerpávaniu verejných zdrojov a k nevyužívaniu udržateľne dostupnej a ekologicky čistej drevnej suroviny. 

A hazardom s verejnosťou preto, že bezzásahový režim zneprístupní ľuďom voľný pohyb v prírodnom prostredí a bude trvalo ohrozovať životy a zdravie návštevníkov lesov,“ hovorí predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Igor Viszlai.

Slovenská lesnícka komora upozorňuje na nespochybniteľný fakt, že práve prímestské lesy si bezpodmienečne vyžadujú trvalé, odborné a prírode blízke zásahy v lesných porastoch s dôrazom na udržanie ich priaznivého zdravotného stavu, citlivé formovanie priestorovej a vekovej štruktúry porastov, ich pestrého druhového zloženia a na zabezpečenie primeraných úžitkov z predaja drevnej suroviny za súčasného plnenia ekosystémových služieb (vodozádržná, vodoochranná, pôdoochranná atď.) a najmä rekreačnej a oddychovej funkcie.