Slovak forestry chamber
Orgány SLsK

Predstavenstvo SLsK

 Funkcia

 Meno

 Kontakt

 

 

Združenie obecných lesov SR

 Predseda—Chairman

 Ing. Milan Dolňan

slsk@slsk.sk

milanlesy@gmail.com

mobil 0905253174

 

1. Podpredseda — Vicechairman

 Ing. Mária Biesová

Lesy SR š.p. GR B.Bystrica

mobil 0918444300

maria.biesova@lesy.sk

2. Podpredseda - Vicechairman

Prof. Dr. Ing. Viliam Pichler

Technická univerzita Zvolen, Lesnícka fakulta

045/5206 200, 201, 045/5333 802 

 

 

pichler@tuzvo.sk

 Člen

 Ing. Peter Zima

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica

mobil 0918444254

peter.zima@lesy.sk

 Člen

Ing. Jozef Spevár

 

SPEVAR, s.r.o.

mobil 0911625636

spevarles@gmail.com

 

 

 

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, GR B. Bystrica

 Člen

Ing. Ľuboslav Mika

mobil 0918444144

 

 

luboslav.mika@lesy.sk

 Člen

Ing. Zuzana Balandová

Vojenské lesy a majetsky SR, š.p.

045/5306 133 

balandova@vlm.sk

 Člen

Ing. Miroslav Ďurovič

Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica

mobil 0908867271

soslbs1@gmail.com

Člen

Ing. Štefan Vozár

Obecné lesy Veľké Pole

045/6725123     mobil 0902905240

stefan.vozar@gmail.com

 Člen

Ing. Milan Sarvaš, PhD.

Národné lesnícke centrum, Zvolen

+421 45 520 22 13, +421 903 443 464

sarvas@nlcsk.org

 Člen

 Ing. Tibor Lebocký, PhD.

TU Zvolen

t: 045/5391364; mobil: 0905401429

t.lebocky@gmail.com

 Člen

Ing. Ján Marhefka

Štátne lesy TANAPu

mobil 0903987561

jmarhefka@lesytanap.sk

 Člen

Ing. Mária Antalová

Obvodný úrad Rimavská Sobota

047/7316871

+421 45 5306 133 mobil 0907467385

maria.antalova@minv.sk

 Predseda OLsK Bratislava

 Ing. Jozef Dóczy, PhD.

MP SR - Lesnícka sekcia

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava;

tel.: 02/59266514,Fax:02/59266752

mail: jozef.doczy@land.gov.sk

 

 Ing. Igor Viszlai

Lesy SR, OZ Revúca

Predseda OLsK Banská Bystrica

Námestie slobody 2, 050 80  Revúca

 

mobil: 0905278812

 

mail: igor.viszlai@lesy.sk

 Predseda OLsK Žilina

 Ing. Pavol Dendys

Lesy SR, OZ Námestovo

pavol.dendys@lesy.sk

mobil 0905440965

 Predseda OLsK Košice

Ing. Ján Slivinský

Štátne lesy TANAPu

Ochranný obvod Tatranská Javorina

mobil 0903987591    052/4499106

janslivinsky@gmail.com

 Predseda dozornej rady

 

 

 

ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA OLsK  BRATISLAVA

 

 

 

 

Funkcia

Meno,priezvisko,titul

Kontakt

Predseda

Jozef Dóczy, Ing.,PhD.

jozef.doczy@land.gov.sk

Podpredseda

Jana Staňová, Ing.

jana.stanova@lesy.sk

Člen

Hunert Bencel, Ing.

hubert.bencel@lesy.sk

Člen

Jozef Habara, Ing.

jozef.habara@lesy.sk

Člen

Peter Gróf, Ing.

peter.grof@lesy.sk

Člen

Ondrej Kičák

ondrej.kicak@lesy.sk

Člen

Tomáš Čuka

tomas.cuka@lesy.sk

 

 

 

 

 

 

ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA OLsK  BANSKÁ BYSTRICA

 

 

 

 

Funkcia

Meno,priezvisko,titul

Kontakt

Predseda

Igor Viszlai, Ing.

igor.viszlai@lesy.sk

Podpredseda

Pavol Kráľ, Ing.

pavol.kral@lesy.sk

Člen

Mária Antalová, Ing.

maria.antalova@minv.sk

Člen

Ľuboslav Mika, Ing.

luboslav.mika@lesy.sk

Člen

Katarína Dávidová, Ing.

katarina.davidova@lesy.sk

Člen

Matej Vigoda, Ing.

matej.vigoda@lesy.sk

Člen

Štefan Vozár, Ing.

stefan.vozar@gmail.com

 

 

 

 

 

 

ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA OLsK  ŽILINA

 

 

 

 

Funkcia

Meno,priezvisko,titul

Kontakt

Predseda

Pavol Dendys, Ing.

pavol.dendys@lesy.sk

Podpredseda

Františk Poleta, Ing.

frantisek.poleta@lesy.sk

Člen

Anton Kondela, Ing.

anton.kondela@lesy.sk

Člen

Igor Zboja, Ing.

igor.zboja@lesy.sk

Člen

Peter Valek, Ing.

p.valek81@gmail.com

Člen

Ferdinand Hlinický, Bc.

ferdinand.hlinicky@lesy.sk

Člen

Peter Horváth, Ing.

peter.horvath@lesy.sk

Člen

 

 

 

 

 

 

 

 

ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA OLsK  KOŠICE

 

 

 

 

Funkcia

Meno,priezvisko,titul

Kontakt

Predseda

Ján Slivinský, Ing.

janslivinsky@gmail.com

Podpredseda

 

 

Podpredseda

 

 

Člen

 

 

Člen

 

 

Člen

 

 

Člen