SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber

H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e
Miniaplikace
TOPlist
Výsledky starších ankiet
SLsK na FB:
OBČASNÍK SLsK
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2018                         last update 14.11.2018
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
 

Krátky no pôsobivý dokument Lesov SR, š.p. Banská Bystrica - o lesníctve, lesníkoch, ich práci pre les, o ich láske k lesu, o ich kompetentnosti v znalostiach o lese a ich nepostrádateľnom mieste v spoločnosti v minulosti rovnako, ako dnes...
Video je možné sledovať aj na YouTube .
L E S Y    S M E   M Y    ( M a n i f e s t o     l e s n í k o v)
TV Markíza odvysielala sympatickú reportáž o lesníkovi Mikulášovi Michelčíkovi, tohtoročnom držiteľovi Ceny J.D. Matejovie a zároveň prvom predsedovi Slovenskej lesníckej komory.
Reportáž s J. Tribulom možno sledovať z archívu TV Markíza cca od 46´24".
Kto si doteraz myslel, že ochrana prírody je len vecou nejakej malej skupiny nadšencov a
usmievavého aktivistu (vstúpeného už aj do politiky), tak už snáď pochopí.  Dávame do pozornosti
hlavne § 104 f, ale aj premenovanie §9, no zaujímavé sú úpravy aj v iných paragrafoch zákona o
ochrane prírody, ktorý je v pripomienkovom konaní.
SLsK vstúpi aktívne do pripomienkového konania, preto ak by Vás niečo zaujalo a bolo by vhodné
pripomienkovať, môžete tak urobiť priamo na adresu                       alebo na                              .
Preto každá dobrá pripomienka musí byť v tvare: čo pripomienkujeme, návrh nového znenia,
zdôvodnenie.
Tak čo lesníci, aspoň teraz sa zobudíte ??? Tu už sa nehrá o fazuľky, ale o existenciu lesného
hospodárstva na území nezmyselne vyhlásených národných parkov.  kliknite sem
slsk@slsk.sk
igor.viszlai@lesy.sk
Pietny akt k úcte všetkých tých, ktorí prišli o život pri práci pre les a v lese - Čierny Balog, Lesnícky skanzen, Symbolický lesnícky cintorín, 25.10.2018
Už od roku 2004 sa v Lesníckom skanzene - v Symbolickom lesníckom cintoríne v tomto období koná na podnet Lesov SR, š.p. Banská Bystrica Pietny akt na pamiatku všetkých, ktorí prišli o život pri práci pre les. Aj v tomto roku sa na ňom zúčastnila SLsK v osobe jej predsedu, ktorý predniesol krátky príhovor k prítomným.
Zelená kvapka krvi za zdravý les
List predsedu Slovenskej lesníckej komory, v ktorom ozrejmuje dôvody, pre ktoré SLsK iniciovala s ďalšími partnermi stretnutie ľudí, ktorým nie je obhospodarovanie lesov na Slovensku ľahostajné. Každý ktorého sa les akýmkoľvek spôsobom týka by si mal 24.11.2018 urobiť čas a do Zvolena prísť. Program bude pestrý a bohatý, preto je to príležitosť na strávenie príjemného času aj s rodinnými príslušníkmi v kruhu priateľov lesa.
                                                           
                                                                  
list predsedu SLsK
program podujatia