Slovak forestry chamber
Galéria držiteľov Ceny Jozefa Dekreta Matejovie
2
0
2
2
Ing. Jozef Spevár
naspäť na výber ročníka
Ing. Igor Viszlai
Ing. Ján Slivinský
Ing. Spevár po ukončení štúdia na Lesníckej fakulte, v roku 1984, nastúpil na nástupnícku prax na OZ Prievidza, kde postupne prešiel rôznym služobným zaradením. V roku1986 pôsobil ako vedúci lesného obvodu a v tomto roku bol menovaný aj do funkcie samostatného odborného prevádzkovo - technického  pracovníka pre pestovanie lesa, v ktorej zotrval až do roku 1991. V rokoch 1992-1994 pôsobil vo funkcii vedúceho polesia. V rokoch 1995-1999  bol menovaný do funkcie hlavného inžiniera na OZ Prievidza, neskôr povereného riaditeľa OZ a od roku 2000 do roku 2003 striedavo pôsobil na funkciách výrobno-technického námestníka, zástupcu riaditeľa OZ a riaditeľa OZ Prievidza, neskôr riaditeľa OZ Topolčianky. V roku 2003 sa vrátil na OZ Prievidza a tu striedavo opäť zastával funkcie zástupcu riaditeľa a riaditeľa OZ Prievidza, až do roku 2009, kedy bol menovaný do funkcie riaditeľa OZ lesnej techniky Lesy B.Bystrica. V roku 2012 bol menovaný do funkcie výrobno - technického riaditeľa na GR LSR,š.p  a zároveň za člena Dozornej rady LSR,š.p.
V roku 2014 nastúpil na MPRV SR do  funkcie štátneho tajomníka, kde pôsobil do roku 2016 a v tomto roku sa vrátil na LSR,š.p. na odbor kontroly. V roku 2016 odišiel od LSR,š.p. a od roku 2017 je Konateľ, riaditeľ, OLH, spoločnosti SPEVÁR s. r. o.
Ing. Spevár svoj osobný aj profesijný život zasvätil lesu a lesníctvu, čoho dôkazom je jeho zodpovedný prístup k práci na všetkých postoch, ktoré zastával a zastáva. Je člen Predstavenstva slovenskej lesníckej komory, člen Správnej rady TU Zvolen, člen Dozornej rady PEFC Slovensko
a člen Výkonného výboru Združenia trenčianskych vlastníkov neštátnych lesov.
                             
naspäť na výber ročníka
2
0
2
2
Ing.Igor Viszlai, v roku 1983, po ukončení štúdia na Lesníckej fakulte, nastúpil k Štátnym lesom Košice OZ Revúca.   Po absolvovaní povinnej praxe, pracoval ako lesník a postupne prešiel rôznymi funkciami od lesníka cez samostatného odborného prevádzkovo - technického pracovníka pre ťažbovú činnosť, vedúceho lesnej správy - v tejto funkcii pôsobil aj počas organizačných zmien v roku 1997 a v roku 2000. Od roku 2002 bol poverený zastupovaním na funkcii výrobno technického námestníka a v roku 2003  bol   preradený na funkciu výrobno technického námestníka na OZ Revúca. V tom istom roku bol menovaný za riaditeľa OZ Revúca, v tejto funkcii pôsobil  do roku 2007, kedy mu bola funkcia riaditeľa zrušená. V rokoch 2007 - 2010 pracoval ako vedúci lesníckej výroby.V roku 2010  bol menovaný do funkcie generálneho riaditeľa LSR,š.p Banská Bystrica. V roku 2012 sa vrátil na OZ  Revúca, ako vedúci LS. V tejto funkcii zotrval až do roku 2022, kedy bol po reorganizácii v Lesoch SR,š.p preradený do funkcie vedúceho výrobno-technického úseku v organizačnej zložke OZ Gemer.
Ing. Viszlai sa okrem svojich  pracovných povinností, angažuje aj v práci s verejnosťou a svoj čas venuje predovšetkým lesníckemu školstvu.  Aktívne sa podieľa na realizácii aktivít  lesnej pedagogiky, ale na srdci mu leží predovšetkým  stav a ďalší vývoj stredných odborných škôl. Dlhé roky bol predsedom Oblastnej lesníckej komory B. Bystrica. Ako člen Predstavenstva Slovenskej lesníckej komory sa aktívne zapájal do riešenia problémov v lesníctve. 23.júna 2022 bol zvolený do funkcie predsedu Slovenskej lesníckej komory.
2
0
2
2
naspäť na výber ročníka
Prešlo 25 rokov od jeho vstupu do lesníckeho „cechu“ a doteraz pôsobí ako lesník v Tatranskej Javorine. Do lesníckej praxe nastúpil v čase, keď javorinské lesy zasiahla lykožrútová kalamita a on, so svojimi kolegami, vďaka odbornosti, rýchlosti a dôslednosti vykonávaných opatrení, ju dokázali za dva roky zastaviť. Dodnes to považuje za ohromnú životnú skúsenosť. Za výsledky svojej  práce v prospech, ochrany lesa, sa v roku 2017, stal jedným z laureátov ceny „Osobnosť ochrany lesa“. Svoju túžbu, pracovať v Tatranskom národnom parku, premenil na skutočnosť a ako tvrdí, nikdy to neoľutoval. Jeho verným spoločníkom pri potulkách lesom je fotoaparát, ktorým dokumentuje premeny tatranských lesov a krásy javorinskej krajiny. Ing. Slivinský nie len svoj profesijný život, ale aj voľný čas zasvätil lesu. Pôsobí ako OLH, predseda urbáru, je skúšajúcim komisárom a školiteľom OLH, pričom jeho doménou je ochrana lesa. O jeho výnimočnom vzťahu k prírode by však najlepšie vedeli porozprávať javorinské lesy.