Slovak forestry chamber
Archív 2021
Zhromaždenie súkromných  vlastníkov lesa, poľnohospodárov, lesníkov, poľovníkov a obyvateľov vidieka 3.11.2021 pred Národnou radou SR.
Niektoré videá p. Filipa Kuffu, poslanca NR SR zo zhromaždenia:

https://www.facebook.com/100058117987455/videos/424369259098052
https://www.facebook.com/100058117987455/videos/404089434744956
https://www.facebook.com/100058117987455/videos/1177069146154571
https://www.facebook.com/100058117987455/videos/290550802935562/
https://www.facebook.com/100058117987455/videos/5010425518976799

Slovenská lesnícka komora vydala stanovisko k aktuálnemu dianiu (16.12.2021)
Musíme sa držať prírodných zákonov a podľa nich schvaľovať zákony ľudské, len vtedy to bude fungovať.
Slovenská lesnícka komora je presvedčená o tom, že novelou zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady SR, nebolo dodržané Programové vyhlásenie vlády, t. j. sľúbená jednotná správa chránených území. Pod správu envirorezortu majú byť presunuté iba pozemky vo vlastníctve štátu, aj to iba vo 4. a 5. stupni ochrany prírody.
„Národné parky boli historicky postupne vyhlasované v čase inej spoločenskej objednávky - prioritne boli určené na rekreáciu pracujúcich so zachovaním plánovanej produkčnej funkcie lesov. Ak je v súčasnosti spoločenská objednávka definovaná inak, lesníci ju dokážu odbornou činnosťou v súlade s platnými zákonmi a medzinárodnými štandardami trvalo udržateľného obhospodarovania lesov bezo zvyšku naplniť.
Verejnosť by ale mala vedieť, že to nepôjde zo dňa na deň. Založený les rastie 100 rokov a viac. Zmeny v ňom musia byť vykonávané postupne, premyslene a citlivo. Azda nechceme lesy, založené pred 40, 60, 80 alebo 100 rokmi zlikvidovať a mať všade lesy podľa dnešnej spoločenskej objednávky!
Ochranári populisticky vyhlasujú, že to dokážu. Schválením takzvanej reformy národných parkov si v nich vymeníme úlohy a tentokrát budeme my, lesníci, k ich činnosti kritickí. Rovnako, ako boli oni k našej. Už dnes ale vieme, že sa v tzv. ochrane lesov v 21. storočí nič zásadné nezmení. Les sa riadi prírodnými zákonmi, nie zákonmi z Národnej rady SR. Musíme sa držať prírodných zákonov a podľa nich schvaľovať zákony ľudské, len vtedy to bude fungovať,“ hovorí predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Milan Dolňan.
Slovenská lesnícka komora je apolitická, profesijná a stavovská organizácia. Keďže ale bolo verejne deklarované, že v poslaneckej novele zákona o ochrane prírody a krajiny ide o politické rozhodnutie, bola nútená komunikovať s politikmi.
„Tým, ktorí nás vypočuli, ba aj pochopili a zastali, čo sa jednoznačne dokázalo aj pri hlasovaní v parlamente, patrí naše veľké poďakovanie. Ukázalo sa, že aj politici vedia dodržať slovo. Veľmi si to vážime.
Je možné, že nám po tomto politickom rozhodnutí trochu povinností a práce v lesoch odbudne. O to viac času budeme mať na to, aby sme si pozorne všímali, čo sa v našej chránenej prírode deje, dianie v lesoch národných parkov odborne posúdili a objektívne a pravdivo sprístupňovali verejnosti aj politikom vecné lesnícke stanoviská.
Veríme, že médiá budú mať o takéto komplexné stanoviská záujem a prestanú z nich ponúkať širokej verejnosti len jednu - dve vety, vytrhnuté z kontextu, ako tomu bývalo doteraz,“ dodáva predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Milan Dolňan.
Archív 2022
Na 21. Dni stromu v Lesníckom skanzene v Čiernom Balogu sa rozdali Ceny J.D. Matejovie aj za roky 2020 a 2021, kedy sa Deň stromu nemohol uskutočniť.

Ceny boli po posúdení návrhov laureátov komisiou zloženou zo zástupcov štátnych, neštátnych lesov a zo SLsK.

Cenu tak získali Ing. Jozef Spevár, Ing. Igor Viszlai. a Ing. Ján Slivinský.
Blahoželáme!