Slovak forestry chamber
Archív 2019
Členky Klubu žien lesničiek pri SLsK sa pri tradičnom organizovaní svojich výjazdových rokovaní vrátili  po 19 rokoch opäť na Oravu . Tentokrát svoj tábor rozložili v športovom areáli penziónu Pohoda v obci Krušetnica. Po úvodnej informácií o histórií a aktuálnej situácií v obhospodarovaní lesov OZ Námestovo sa venovali najvypuklejšiemu problému tohto regiónu, ktorým je hromadné hynutie smrečín. Absolvovali náučno-turistickú prechádzku pôvodným jedľovo-bukovým prírodným lesom tejto oblasti, na ktorej mali možnosť porovnať, ako sa využíva jeho reakcia na zmenené klimatické podmienky pri prestavbe súčasných smrekových lesných porastov.
V ďalšom programe sa zoznámili s aktuálnou problematikou ochrany lesa v ŠL Tanapu na ochrannom obvode Oravice, pri prechádzke Juráňovou dolinou. Svoj program spestrili návštevou jedinečného múzea kávy a celý program zakončili krátkou relaxáciou v termálnom bazéne Meanderparku v Oraviciach.

XXI. stretnutie Klubu žien - lesníčiek pri SLsK, Orava, 15. - 18.8.2019
Hostia zo Slovenska pozorne načúvajú výkladu Ing. Vovesného v teréne Hrebeňové časti NP Šumava Ing. Vovesný diskutuje so slovenskými lesomajiteľmi a lesníkmi Kalamitná plocha v NP Bavorský les spracovaná harvestorom, v pozadí rozhľadňa na kopci Grosser Arber Veký Javor Kalamitné porasty v NP Šumava Lesná cesta v NP Bavorský les pokrytá zeleným ihličím z napadnutých stromov
Mŕtve porasty s ojedinelými mladými smrečkami Ochránené prirodzené zmladenie v oplôtku Oplotené mladé lesné kultúry v ML Pelhřimov Označenie cieľových stromov v hlavnej úrovni Z1 a náhradných cieľových stromov Z2 Podkôrnikovú kalamitu v NP Bavorský les začali v tomto roku konečne spracovávať Pohľad do korún stromov v rakúskych cirkevných lesoch
Preklad zabezbečil Ing. Ján Schurger Prezentácia lesníckych postupov priamo v poraste v Aigen Schlägel Rozpadajúce sa komplexy lesov na Šumave Schnúce chrobačiare v NP Bavorský les Skupina lesníkov v Nemecku, tesne za hranicou s Českom na Šumave Slovenskí lesníci počúvajú o skúsenostiach ich rakúskych kolegov
Slovenskí lesníci pozorne počúvajú výklad pracovníka Mestských lesov Pelhřimov Umelá kalamita v NP Bavorský les V NP Bavorský les nemajú problém použiť na cesty makadam V porastoch pelhřimovských lesov sa živo diskutovalo Výklad v cirkevných lesoch Aigen Schlägel
Študijná cesta slovenských lesníkov v ČR, Rakúsku a Nemecku 16. - 18.10.2019
Trojdňová študijná cesta v Národnom parku Šumava v južných Čechách, v Národnom parku Bavorský les v Nemecku, v cirkevných lesoch obhospodarovaných premonštrátmi v Aigen-Schlägeli v Hornom Rakúsku a v pelhřimovských mestských lesoch na Vysočine,
ktorú minulý týždeň pre takmer 50 lesníkov a lesomajiteľov zorganizovalo Združenie obecných lesov Slovenskej republiky, priniesla mnoho cenných poznatkov. Zúčastnili sa na nej aj zástupcovia SLsK. Na Šumave a v Bavorskom lese je evidentné, že lesníci majú pravdu, ak presadzujú aktívny manažment, ktorý dokáže pomôcť prírode, aby v nej ostala zachovaná biodiverzita, po ktorej volajú ochranári a zaštiťujú sa bezzásahovým režimom. Lesníci predsa disponujú stáročiami verifikovanými skúsenosťami, ochranári vo veľkoplošných chránených územiach v období klimatickej zmeny vlastne iba experimentujú. Navyše neúspešne. Takže je najvyšší čas uvedomiť si, čo lesnícky stav za 300 rokov dokázal, aké výsledky tu zanechali predchádzajúce generácie lesníkov a zbaviť súčasnú lesnícku generáciu v komunikácii s verejnosťou zbytočných mindrákov. Nie sú namieste.

(zdroj: Jozef Marko, LESMEDIUM)
Záverečné zasadnutie predstavenstva SLsK v roku 2019, spojené s vyhodnotením spolupráce s lesníckymi subjektmi - Zvolen 28.11.2019
foto Boris Pekarovič
Po zhodnotení súčasnej korektnej spolupráce s rezortom pôdohospodárstva prednesenej generálnym tajomníkom služobného úradu MPaRV Jaroslavom Regecom a vypočutí si, čo ich čaká v lesoch "chránených" v sústave NATURA 2000 začlenených bez ich súhlasov a dohôd na kompenzáciách strát z bežného hospodárenia pri starostlivosti o ne, pripojili sa k urbárnikom z bratislavského, trenčianskeho a žilinského kraja k podpore zbierky na vypracovanie podnetov a sťažností proti zákonu o ochrane prírody a ich podanie na relevantné slovenské a európske inštitúcie.
Tak už viac ako 300 zástupcov urbárov povedalo na Regionálnych informačných dňoch ÚNIE jasné NIE - ANTIPRÍRODNÉMU zákonu.
Text celej výzvy si prečítate TU !