Slovak forestry chamber
Archív 2019
Členky Klubu žien lesničiek pri SLsK sa pri tradičnom organizovaní svojich výjazdových rokovaní vrátili  po 19 rokoch opäť na Oravu . Tentokrát svoj tábor rozložili v športovom areáli penziónu Pohoda v obci Krušetnica. Po úvodnej informácií o histórií a aktuálnej situácií v obhospodarovaní lesov OZ Námestovo sa venovali najvypuklejšiemu problému tohto regiónu, ktorým je hromadné hynutie smrečín. Absolvovali náučno-turistickú prechádzku pôvodným jedľovo-bukovým prírodným lesom tejto oblasti, na ktorej mali možnosť porovnať, ako sa využíva jeho reakcia na zmenené klimatické podmienky pri prestavbe súčasných smrekových lesných porastov.
V ďalšom programe sa zoznámili s aktuálnou problematikou ochrany lesa v ŠL Tanapu na ochrannom obvode Oravice, pri prechádzke Juráňovou dolinou. Svoj program spestrili návštevou jedinečného múzea kávy a celý program zakončili krátkou relaxáciou v termálnom bazéne Meanderparku v Oraviciach.