Slovak forestry chamber
Archív 2018
24. Valné zhromaždenie SLsK dňa 22.3.2018 vo Zvolene
24. Valné zhromaždenie SLsK dňa 22.3.2018 vo Zvolene možno charakterizovať okrem iného vysokou účasťou delegátov, početnými hosťami a voľbami nových členov orgánov komory.
Novým predsedom SLsK sa stal Ing. Milan Dolňan.
foto Boris Pekarovič
Prvé zasadnutie nového predstavenstva SLsK dňa 12.4.2018 vo Zvolene
Dňa 12.4.2018 sa konalo prvé zasadnutie nového predstavenstva Slovenskej lesnickej komory vo Zvolene. Zasadnutie otvoril predseda Ing. Milan Dolňan. Členovia predstavenstva postupne zhodnotili situáciu v lesnom hospodárstve SR a zaoberali sa aj podnetmi z Valného zhromaždenia SLsK, ktore sa konalo 22.3.2018.
Rozprava bola aj o Lesníckych dňoch, ktoré sa uskutočnia 20. 4. 2018 vo Zvolene a na ktoré všetkých pozývame.
Na otvorení XII. Lesníckych dní vo Zvolene 20.4.2018 sa zúčastnila aj SLsK
Vo Zvolene boli dňa 20.4.2018 otvorené v poradí už XII. Lesnícke dni, ktorá sa konala vo Zvolene. Známeho podujatia sa zúčastnila aj Slovenská lesnícka komora s putovnou výstavou Živé lesy...
Seminár k problematike záchrany hlucháňa
Členovia predstavenstva SLsK  sa zúčastnili na  odbornom seminári k problematike hlucháňa hôrneho, ktorý sa uskutočnil dňa 23. mája 2018 na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici.
Herci aj verejnosť si prišli dnes vyskúšať ako sa sadi nový les.
Herci - pod vedením p. Mareka Ťapáka - ale aj verejnosť, si prišli 5.5.2018 vo Vyšnej Boci vyskúšať ako sa sadi nový les. Veríme, že nabudúce si to prídu vyskúšať aj inam...  Sadil aj lesnícky personál Urbáru Vyšná Boca, Lesov SR, s. p.  a Slovenskej lesníckej komory za spevu súboru Šumiačan. V podvečerných  hodinách sme pre hercov pripravili aj prezentáciu lesníctva kde  predniesli svoje príspevky Ing. Chválová, Ing. Vrbenský a Ing.  Slivinský. Patrí veľká vďaka všetkým spoluorganizátorom, ktorí sa  podieľali na zabezpečovaní tejto akcie.

https://noviny.joj.sk/archiv/2018-05-05-noviny-tv-joj
   (sledujte od času 27´43")

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=562810714103881&id=414942708890683


https://www.facebook.com/414942708890683/videos/562945100757109/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=562945100757109&id=414942708890683
Pozrite si VIDEO z užitočnej akcie...