Slovak forestry chamber
Archív 2017
klik na prehľad aktivít SLsK - do 30.6.2017
Katastrofa v bezzásahových Belianskych Tatrách graduje  (24.10.2017)
Z nových fotografií Ing. Slivinského naskakujú priam zimomriavky: lesníkmi už dávno a opakovane avizovaná katastrofa v nádherných
Belianskych Tatrách graduje. Erózie a zosuvy po odumretí vysokohorských lesov zničených lykožrútom dokazujú, že stav je viac ako
katastrofálny a už by bolo načase nasmerovať na tieto skutočnosti seriózny výskum a prezentovať výsledky nielen pred našou odbornou
a laickou verejnosťou, ale aj na medzinárodných fórach. Ľudia majú právo vedieť celú pravdu o "bezzásahovom režime"...
SLsK usporiadala výstavu pútačov kampane "Živé lesy"
V snahe informovať najširšiu verejnosť o súčasnom nepriaznivom stave lesných porastov a biotopov v chránených územiach, jeho príčinách a možných východiskách, zmobilizovať verejnú mienku a získať podporu verejnosti na uskutočnenie zmien, ktoré povedú k ich ozdraveniu zriadila SLsK špecializovanú webstránku. Zároveň usporiadala v budove Magistrátu mesta Košice výstavu pútačov kampane "Živé lesy". Potrvá do 15.11.2017.
 
10.11.2017 zástupca SLsK vysvetľoval lesnícke postoje na širokú "lesnú" tému v ďalšom internetovom rádiu...
...a hoci na besedu boli pozvaní aj zástupcovia LOZ VLK, tí sa jej bez vysvetlenia nezúčastnili. Môžete si ju vypočuť spolu s ďalšími audiozáznamami v našom audioarchíve.