Slovak forestry chamber
Archív 2017
klik na iný spôsob prehľadu aktivít - do 30.6.2017
 
Zasadnutie Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania 24.8.2017
24.8.2017 sa predseda OLsK B. Bystrica, Ing. Viszlai zúčastnil zasadnutia Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania (RZ SDV) v Bratislave. Najdôležitejším bodom bolo prerokovanie ohrozenia celého projektu duálneho vzdelávania, nakoľko pod gesciou ŠIOV-u nie je zabezpečená garancia úspešného dosiahnutia cieľa projektu, t.j. dosiahnuť do roku 2020 zapojenosť žiakov v duálnom systéme v ich celkovom počte 12 000. Rovnako sú ohrozené aj ostatné ukazovatele úspešnosti projektu. Preto RZ SDV navrhuje systémové riešenia, ktoré sa musia zrealizovať vo veľmi krátkom čase. Ak sa nenájde vôľa, všetky zamestnávateľské a stavovské organizácie v RZ SDV odstúpia od spoluzodpovednosti za projekt.