Slovak forestry chamber
Archív 2015
Predstavenstvo SLsK zasadalo poslednýkrát v roku 2015
V Účelovom zariadení pre lesnú pedagogiku Antonstál, patriacom Lesom SR, š.p. - odštepný závod Trenčín, sa dňa 7.12.2015 posledný raz v roku 2015 zišlo rozšírené predstavenstvo Slovenskej lesníckej komory na svoje plánované zasadanie, na ktoré boli prizvaní aj viacerí hostia, spolupracujúci so SLsK. Preto práve vyhodnotenie tejto spolupráce bolo okrem tradičných prejednávaných bodov programu, jednou z jeho hlavných náplní.

Prítomní mali možnosť zhliadnuť a pripomienkovať prezentáciu nového pripravovaného filmu „Krajina bez tieňa“ v réžii SLsK a štúdia Halali, ktoré film aj zhotovilo. Film približne v tridsaťminútovej metráži bol koncipovaný tak, aby nekomplikovanou formou poskytol laickému divákovi čo najvýstižnejší pohľad na rozsiahlu problematiku slovenského lesníctva, najmä vo svetle jeho storočiami overenej prospešnosti pre les v protiklade s viacerými škodlivými neprofesionálnymi postupmi najmä zo sféry samozvaných „ochrancov prírody“ , bezmyšlienkovite podporovaných väčšinou slovenských médií. Úlohou filmu je vyvolávať vo verejnosti otázky, na ktoré by potom mali lesníci odpovedať v rôznych diskusiách najmä s mladou generáciou.
Film bude mať možnosť uvidieť lesnícka aj nelesnícka verejnosť v prvých mesiacoch roka 2016 na rôznych fórach, okrem iného aj na tejto webstránke.
klik na INÉ AKTIVITY R. 2015