Slovak forestry chamber
Archív 2008
10. Medzinárodné stretnutie žien-lesníčiek 25.-31. mája 2008
V dňoch 25.5.-31.5.2008 zorganizoval Klub žien pri Slovenskej lesníckej komore 10. medzinárodné stretnutie žien - lesníčiek. Účastníčky stretnutia boli z Nemecka, Srbska, Bosny - Hercegoviny, Rumunska, Čiech a Slovenska.
Program stretnutia sa začal v Trenčíne. V pondelok 26.mája pripravili program Mestské lesy Trenčín: Lesopark Brezina, obhliadka mesta a trenčianskeho hradu, prijatie u pána primátora. V utorok 27.mája bol program v réžii Odštepného závodu Trenčín: hospodárenie v lese, náučný chodník Trenčianske Teplice. V stredu 28.mája sme navštívili bažantnicu Hrable, ktorá patrí Odštepnému závodu Levice a poľovnícke múzeum vo Svätom Antone. Vo štvrtok sme sa zúčastnili  na seminári s témou „Žena - lesníčka a jej uplatnenie vo vidieckych oblastiach, ktorý sa konal v Národnom lesníckom  centre vo Zvolene. V popoludňajších hodinách boli účastníčky stretnutia prijaté na pôde generálneho riaditeľstva Lesov SR, š.p. Banská Bystrica. Záver dňa patril Mestským lesom Banská Bystrica, konkrétne obhliadke jedinečnej kultúrnej pamiatky na splavovanie rovnaného dreva - vodnému žľabu. V piatok nás riaditeľ CHKO Poľana oboznámil so špecifikami tejto chránenej oblasti. Záver stretnutia sa konal v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline OZ Čierny Balog.
Všetky účastníčky stretnutia vyjadrili maximálnu spokojnosť s úrovňou organizácie a výberu programu. Pre slovenské organizátorky - napriek námahe, spojenej s usporiadaním stretnutia na Slovensku - bolo zasa cťou ujať sa tejto príležitosti a odmenou za vynaloženú snahu im je práve spomenutá spokojnosť účastníčiek.
Predstavenstvo Slovenskej lesníckej komory ďakuje svojim členkám-Ing. M. Biesovej a Ing. D. Schwarzovej, za ďalšie úspešné zviditeľnenie existencie a činnosti SLsK.
1. Celoslovenské stretnutie lesníkov na akcii „Deň stromu  2008“ dňa 12.7.2008 v Lesníckom
skanzene vo Vydrovskej doline - odovzdanie Ceny J.D. Matejovie pre slovenskú lesnícku osobnosť
roka 2008
Kto sa na tomto 1. Celoslovenskom stretnutí lesníkov pod hlavičkou SLsK a LSR, š.p. B. Bystrica nezúčastnil, prišiel naozaj o príjemný a aj vzrušujúci zážitok. Veď organizátori sa nie náhodou rozhodli 1. stretnutie usporiadať práve v rámci 7. ročníka známeho „Dňa stromu“, na ktorom sa zúčastnilo okolo 10 tisíc návštevníkov. Takto mohla SLsK a lesníci všeobecne pred nezanedbateľným počtom laických záujemcov prezentovať naše lesnícke myslenie, cítenie, prácu a plány. A že sa to našim kolegom vydarilo, o tom niet pochýb.
Už samotná osobitná prezentácia mala za cieľ vzbudiť v účastníkoch pocit spolupatričnosti k lesníckemu stavu-nielen milým prijatím Majou Biesovou s pomocníčkami pri prezentácii, ale aj odovzdaním odznaku stretnutia a symbolickým privítacím prípitkom pre každého lesníka.
Najskôr v dopoludňajšej časti programu dostala SLsK čestný časový priestor v podobe príhovoru predsedu SLsK Jána Malka k prítomným. Spolu s generálnym riaditeľom LSR, š.p., Jozefom Minďášom, bola do rúk riaditeľa OZ Palárikovo odovzdaná tohoročná Cena Jozefa Dekreta Matejovie pre neprítomného laureáta Jozefa Bielika z tohto OZ. Cenu, ktorú nazývame aj „Lesnícky Oskar“ symbolicky odprevadil na OZ Palárikovo zelenou vetvou jej vlaňajší držiteľ p. Alcnauer.
V popoludňajšom vyhradenom polhodinovom bloku pred plným amfiteátrom prezentoval OZ Revúca pod vedením Igora Viszlaia veľmi sympatickým spôsobom (ne)známych lesníckych „5F“; radosť z odmien mali následne výhercovia ankety SLsK z radov divákov. V podaní hlavného organizátora akcie predsedu OLsK B. Bystrica Jaroslava Šuleka odznelo kultivovane a verejnosti zrozumiteľne formulované Vyhlásenie lesníkov SR k verejnosti. Úroveň celkového vyznenia výrazne pozdvihlo profesionálne a príjemné moderovanie hovorkyne LSR, š.p. B. Bystrica p. Anity Fákovej.
Všetko korunovala záverečná Lesnícka hymna „Tak ako švárna dievčina...“ v podaní lesníkov na pódiu amfiteátra, ku ktorej sa pridali aj diváci, pretože každý dostal od organizátorov do rúk text hymny. Po skončení hymny vyjadrili návštevníci svoj vzťah k nám-lesníkom-búrlivým potleskom a výkrikmi.
Čo povedať na záver vydarenej a významnej akcie?
Vari najmä nádej, že sa všetci lesníci SR „preberú“ z letargie, do ktorej sa väčšinou nie vlastnou vinou dostali; že pochopia, že práve takéto akcie, na ktorých my, lesníci, čo aj proti svojej mentalite v duchu „treba pracovať a netreba o tom rozprávať...“ presviedčajú, že verejnosť o nás má záujem, ale musí nás najprv počuť. Bez toho to nejde, musíme zmeniť svoj prístup k verejnosti. Našťastie, mnohí to už chápu.
Slovenská lesnícka komora vás všetkých, ktorí medzi nami nie ste, srdečne pozýva do svojich radov. Formulár prihlášky je možné stiahnuť si na týchto stránkach a vyplnený a podpísaný odovzdať svojmu regionálnemu (závodnému) aktivistovi SLsK.

text, foto Boris Pekarovič
23.10.2008 | Exkurzia OLsK Banská Bystrica do VLM Kežmarok
Oblastná lesnícka komora Banská Bystrica usporiadala pre svojich členov, ale aj nečlenov z radov lesníkov exkurziu do Vojenských lesov a majetkov, š.p., OZ Kežmarok.

Témou bol výklad a praktické ukážky využitia moderných spôsobov využitia výpočtovej techniky v práci lesníka.

V zasadačke VLM, OZ Kežmarok prebehla na úvod prezentácia aplikovaného využitia VT na OZ-od zberu dát bezprostredne vytváraných lesníkom na LO, až po ich dokonalé multištrukturálne výstupy, ktoré sú prakticky ihneď k dispozícii samotnému lesníkovi, lesnej správe, OZ, ale aj generálnemu riaditeľovi. Účastníci exkurzie kvitovali spôsob, akým je zber dát a výstupy z neho v maximálnej miere prispôsobený potrebám tej najbezprostrednejšej vonkajšej lesníckej prevádzky-bez nadmernej (manuálnej) administratívy a s dokonalou evidenciou všetkých prác, výrobkov a ekonomických údajov výroby v lesníctve. Je samozrejmosťou, že promptne získané údaje pomáhajú odbúravať „mŕtve peniaze“ vo firme, poskytujú v ktoromkoľvek čase dokonalý prehľad o všetkom potrebnom pre operatívne riadenie výroby a obchod s drevom a ostatnými komoditami, no umožňujú aj kvalitné plánovanie úloh pre budúci rok i pri tvorbe nového LHP. Podľa slov domácich-aj tí THZ, ktorí do zavedenia tohto systému na OZ Kežmarok nevedeli v podstate ani odoslať SMS z mobilného telefónu, sa naučili elektronicky zbierať a odosielať dáta cez MTP v priebehu pár mesiacov a dnes si systém pochvaľujú.

Napriek zlému počasiu si účastníci so záujmom pozreli priamo v teréne prácu lesníka s VT na LS Ľubica-od zberu dát na odvoznom mieste (plastové štítky, PDA,...) až po vytlačenie dodacieho listu odberateľovi dreva na tlačiarni vo vozidle lesníka.

OLsK Banská Bystrica usporiadala užitočnú a vydarenú akciu s výsostne lesníckou tematikou.

Uznanie za to patrí jej predsedovi Ing. Šulekovi a ochotným domácim „inštruktorom“ - Ing. Juricovi, Ing. Čongrádymu, Ing. Porubovičovi, vedúcemu LS Ľubica Ing. Zvalenému a jeho lesníkovi p. Kovalčíkovi. Všetci hostitelia ochotne ponúkli svoju pomoc pri eventuálnom zavádzaní ich systému zberu, prenosu a spracovania dát v organizáciách, v ktorých pracujú účastníci exkurzie.

text, foto: Boris Pekarovič