Slovak forestry chamber
Archív 2005
Seminár OLsK Banská Bystrica o následkoch a spracovaní vetrovej kalamity v Nízkych Tatrách
na území Lesov mesta Brezna, s.r.o., apríl 2005
Valné zhromaždenie SLsK 22.4.2005 vo Zvolene
foto © Boris Pekarovič
foto © Boris Pekarovič
7. celoslovenské stretnutie žien lesníčiek v dňoch 6.-9.8.2005 v Moravskom Svätom Jáne
Moravský sv. Ján, 3-hraničný bod Moravský sv. Ján