Slovak forestry chamber
Aktuality
 
Prvé zasadnutie nového predstavenstva SLsK dňa 12.4.2018 vo Zvolene
Dňa 12.4.2018 sa konalo prvé zasadnutie nového predstavenstva Slovenskej lesnickej komory vo Zvolene. Zasadnutie
otvoril predseda Ing. Milan Dolňan. Členovia predstavenstva postupne zhodnotili situáciu v lesnom hospodárstve SR a
zaoberali sa aj podnetmi z Valného zhromaždenia SLsK, ktore sa konalo 22.3.2018.
Rozprava bola aj o Lesníckych dňoch, ktoré sa uskutočnia 20. 4. 2018 vo Zvolene a na ktoré všetkých pozývame.
 
Na otvorení XII. Lesníckych dní vo Zvolene 20.4.2018 sa zúčastnila aj SLsK
Vo Zvolene boli dňa 20.4.2018 otvorené v poradí už XII. Lesnícke dni, ktorá sa konala vo Zvolene. Známeho podujatia sa zúčastnila aj Slovenská lesnícka komora s putovnou výstavou Živé lesy...
 
Herci aj verejnosť si prišli dnes vyskúšať ako sa sadi nový les.
Herci - pod vedením p. Mareka Ťapáka - ale aj verejnosť, si prišli 5.5.2018 vo Vyšnej Boci vyskúšať ako sa sadi nový les. Veríme, že nabudúce si to prídu vyskúšať aj inam... Sadil aj lesnícky personál Urbáru Vyšná Boca, Lesov SR, s. p.  a Slovenskej lesníckej komory za spevu súboru Šumiačan. V podvečerných  hodinách sme pre hercov pripravili aj prezentáciu lesníctva kde  predniesli svoje príspevky Ing. Chválová, Ing. Vrbenský a Ing.  Slivinský. Patrí veľká vďaka všetkým spoluorganizátorom, ktorí sa  podieľali na zabezpečovaní tejto akcie.

https://noviny.joj.sk/archiv/2018-05-05-noviny-tv-joj
   (sledujte od času 27´43")

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=562810714103881&id=414942708890683


https://www.facebook.com/414942708890683/videos/562945100757109/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=562945100757109&id=414942708890683
Pozrite si VIDEO z užitočnej akcie...