Slovak forestry chamber
Aktuality
24. Valné zhromaždenie SLsK dňa 22.3.2018 vo Zvolene
24. Valné zhromaždenie SLsK dňa 22.3.2018 vo Zvolene možno charakterizovať okrem iného vysokou účasťou delegátov, početnými hosťami a voľbami nových členov orgánov komory.
Novým predsedom SLsK sa stal Ing. Milan Dolňan.
foto Boris Pekarovič