Slovak forestry chamber
Aktuality
Cena Jozefa Dekreta Matejovie za rok 2018
Na XVII. Dni stromu v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu bola po 12. raz udelená Cena J.D.Matejovie za významný prínos pre slovenské lesníctvo. Spomedzi navrhovaných kandidátov ju získal Ing. Mikuláš Michelčík
(viac v záložke "Cena JDM")
foto Vlastimil Rezek
 
Povodeň 18.-19.7.2018  v "bezzásahových zónach" vo Vysokých Tatrách
foto Ján Slivinský
Popis fotografií (vždy zhora, zľava):

1. Kôprová dolina, Kmeťov vodopád
2. Tichá dolina, pri chate Tábor
3. NPR Javorová dolina - Meďodolský potok ústiaci do Javorinky
4. NPR Javorová dolina, tok Javorinka
5. NPR Javorová dolina, tok Javorinka
6. NPR Javorová dolina, tok Javorinka
7. NPR Javorová dolina
8. NPR Javorová dolina
9. 3. NPR Javorová dolina - Meďodolský potok ústiaci do Javorinky
Tlačová správa SLsK k udalosti
 
Slovenskí lesníci, urgentne zareagujte na aktuálne dianie v legislatíve,
smerujúce - ako inak - v náš neprospech!
Kto si doteraz myslel, že ochrana prírody je len vecou nejakej malej skupiny nadšencov a usmievavého aktivistu (vstúpeného už aj do
politiky), tak už snáď pochopí.  Dávame do pozornosti hlavne § 104 f, ale aj premenovanie §9, no zaujímavé sú úpravy aj v iných
paragrafoch nového zákona o Ocharne prírody, ktorý je už v pripomienkovom konaní.
SLsK vstúpi aktívne do pripomienkového konania, preto ak by Vás niečo zaujalo a bolo by vhodné pripomienkovať, môžete tak urobiť
priamo na adresu                       alebo na                               . Preto každá dobrá pripomienka musí byť v tvare: čo pripomienkujeme,
návrh nového znenia, zdôvodnenie.
Tak čo lesníci, aspoň teraz sa zobudíte?!?!?!?!? Tu už sa nehrá o fazuľky, ale o existenciu lesného hospodárstva na území nezmyselne
vyhlásených národných parkov.
konsolidované znenie návrhu zákona (PDF)
konsolidované znenie návrhu zákona (DOCX)
slsk@slsk.sk
igor.viszlai@lesy.sk
 
Pietny akt k úcte všetkých, ktorí prišli o život pri práci v lese
Čierny Balog - Lesnícky skanzen - Symbolický lesnícky cintorín, 25.10.2018
foto Boris Pekarovič